Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vedran Kružić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Vedran31.03.2016. Prezime Kružić 31.03.2016. Kružić14.03.2022.
Stručna sprema VSS31.03.2016.
Zvanje diplomirani ekonomist31.03.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Narodna Stranka - Liberalni Demokrati31.03.2016. Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati31.03.2016. UNIJA KVARNERA14.03.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana31.03.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece31.03.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 51410 Opatija31.03.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji31.03.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra31.03.2016. Ravnatelj14.03.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Gospodarstva31.03.2016. Ministarstvo gospodarstva31.03.2016. Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije14.03.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb31.03.2016. 51000 Rijeka14.03.2022. Ulica Ulica Grada Vukovara 31.03.2016. Ciottina 14.03.2022. Kućni broj 7831.03.2016. 17B14.03.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851610630431.03.2016. +3855123822514.03.2022.
Datum početka mandata 01/04/201231.03.2016. 15/05/201814.03.2022. 15/05/202216.06.2022. Predviđeni datum kraja mandata 04/02/201631.03.2016. 12/05/202214.03.2022. 16/05/202616.06.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno31.03.2016. Stvarni datum kraja mandata 04/02/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji31.03.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji31.03.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji31.03.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji31.03.2016. Ne postoji06.03.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Rukovoditelj u prodaji poslovnim korisnicima31.03.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski Telekom d.d.31.03.2016. OIB pravne osobe 8179314656031.03.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb31.03.2016. Ulica Roberta Frangeša Mihanovića31.03.2016. Kućni broj 931.03.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/04/200231.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/03/201231.03.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 25708,2031.03.2016. 25864,0014.03.2022. 3532,7413.02.2023. Neto iznos (EUR) 14115,4531.03.2016. 15358,0014.03.2022. 2138,3613.02.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji31.03.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji31.03.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1841,0031.03.2016. 2100,0014.03.2022. 278,7214.03.2022. Pravna osnova Od kapitala31.03.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.03.2016.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji31.03.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Sveučilište u Rijeci - Pravni fakultet 31.03.2016. OIB poslodavca 4376769996531.03.2016.
Bruto iznos (EUR) 199271,2331.03.2016. 18760,0014.03.2022. 2489,8814.03.2022. Neto iznos (EUR) 128648,1031.03.2016. 12900,0014.03.2022. 1712,1214.03.2022.
Datum stupanja u radni odnos 21/01/200131.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa 31.03.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji31.03.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji31.03.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji31.03.2016. Postoji16.06.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.06.2022. Nositelj obveze Osobno16.06.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ d.d.16.06.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0016.06.2022. 3981,6816.06.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.06.2022. EUR - Euro16.06.2022. Godina zaduženja 202216.06.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 3616.06.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1000,0016.06.2022. 132,7216.06.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,0016.06.2022.
Napomena 16.06.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji31.03.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji31.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom31.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.03.2016.
Mjesto Opatija31.03.2016. Poštanski broj 5141031.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.03.2016. Površina 285,0031.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4500000,0031.03.2016. 5000000,0014.03.2022. 663614,0414.03.2022.
Katastarska općina Volosko31.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno31.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug31.03.2016. Način stjecanja Nasljedstvom31.03.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom14.03.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.03.2022.
Mjesto Zlobin14.03.2022. Poštanski broj 5132414.03.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.03.2022. Površina 80,0014.03.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0014.03.2022. 39816,8414.03.2022.
Katastarska općina ZLOBIN14.03.2022. Vrsta vlasništva Knjižno14.03.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama14.03.2022. Način stjecanja Nasljedstvom14.03.2022.
Postotak 50,0014.03.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.03.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji31.03.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.03.2016. Marka/tip Opel Astra Karavan31.03.2016. Opel Astra 1.6 D Karavan14.03.2022.
Godina proizvodnje 201131.03.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0031.03.2016. 70000,0006.03.2017. 50000,0014.03.2022. 30000,0016.06.2022. 3500,0013.02.2023.
Oblik vlasništva Osobno31.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.03.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji31.03.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji31.03.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice31.03.2016. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.31.03.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656031.03.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb31.03.2016.
Broj dionica 26331.03.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,0031.03.2016. 13,2731.03.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos31.03.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno31.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.03.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice31.03.2016. Naziv poslovnog subjekta Liburnija Riviera Hoteli d.d.31.03.2016.
OIB poslovnog subjekta 15573308024 31.03.2016. Sjedište poslovnog subjekta Opatija31.03.2016.
Broj dionica 531.03.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 3200,0031.03.2016. 424,7131.03.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos31.03.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug31.03.2016. Način stjecanja Nasljedstvom31.03.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice31.03.2016. Naziv poslovnog subjekta HYPO Alpe Adria Banka -skrbnički račun31.03.2016. RBA skrbnički račun14.03.2022.
OIB poslovnog subjekta 140363387731.03.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb31.03.2016.
Broj dionica 131.03.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 78584,0031.03.2016. 65000,0014.03.2022. 8626,9814.03.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos31.03.2016. Udio manji od 5%14.03.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno31.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.03.2016.
Napomena STRANE DIONICE NA SKRBNIČKOM RAČUNU U RBA14.03.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri16.06.2022. Naziv poslovnog subjekta Apsolon d.o.o.16.06.2022.
OIB poslovnog subjekta 8840767565016.06.2022. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb16.06.2022.
Vrsta vrijednosnog papira Funderbeam Token16.06.2022. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) 1,0016.06.2022. 0,1316.06.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno16.06.2022. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka16.06.2022.
Napomena Udio preko Funderbeam platforme kroz tokene u tvrtki Apsolon d.o.o. u iznosu 4000 u00e2u0082u00ac.16.06.2022. Udio preko Funderbeam platforme kroz tokene u tvrtki Apsolon d.o.o. u iznosu 3500 u00e2u0082u00ac.13.02.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji31.03.2016.

Podatci o štednji

Iznos 19000,0031.03.2016. 27000,0014.03.2022. 23000,0016.06.2022. 18000,0013.02.2023. Valuta EUR - Euro31.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug31.03.2016. Način stjecanja Prodajom imovine31.03.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine16.06.2022.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 40000,0031.03.2016. 5308,9131.03.2016. Valuta HRK - Hrvatska Kuna31.03.2016. EUR - Euro31.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno31.03.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.03.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.03.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 50000,0014.03.2022. 55000,0016.06.2022. 7500,0013.02.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna14.03.2022. EUR - Euro14.03.2022.
Oblik vlasništva Osobno14.03.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.03.2022.
Napomena 14.03.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji31.03.2016.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: