Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vedran Ažić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Vedran12.07.2022. Prezime Ažić12.07.2022.
Stručna sprema Stručni Prvostupnik12.07.2022.
Zvanje stručni prvostupnik informatike12.07.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica12.07.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana12.07.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.07.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 53270 Senj12.07.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.07.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj12.07.2022. Vršitelj dužnosti ravnatelja21.01.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti USTANOVA ZA RAZVOJ GRADA SENJA12.07.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 53270 Senj12.07.2022. Ulica Obala dr. Franje Tuđmana12.07.2022. Kućni broj 212.07.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855388208012.07.2022.
Datum početka mandata 25/12/202112.07.2022. 05/07/202221.01.2023. Predviđeni datum kraja mandata 04/07/202212.07.2022. 05/07/202321.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.07.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji12.07.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji12.07.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.07.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji12.07.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ravnatelj12.07.2022. Naziv pravne osobe Ustanova za razvoj Grada Senja12.07.2022. OIB pravne osobe 12.07.2022. 9245826465321.01.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 53270 Senj12.07.2022. Ulica Obala dr. Franje Tuđmana 12.07.2022. Kućni broj 212.07.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 04/07/201812.07.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 12.07.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11652,8012.07.2022. 1701,2721.01.2023. Neto iznos (EUR) 8536,3512.07.2022. 1229,4821.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.07.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji12.07.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji12.07.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca GLOSS obrt za frizerske usluge vl. Tatjana Ažić Senj Petra Preradovića 412.07.2022. OIB poslodavca 3688380539612.07.2022.
Bruto iznos (EUR) 3814,8012.07.2022. 506,2012.07.2022. Neto iznos (EUR) 2422,4012.07.2022. 321,4512.07.2022.
Datum stupanja u radni odnos 16/12/201312.07.2022. Datum prestanka radnog odnosa 12.07.2022.
Napomena 12.07.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji12.07.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.07.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji12.07.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.07.2022. Nositelj obveze Osobno12.07.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb12.07.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 291526,0912.07.2022. 37140,0021.01.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.07.2022. EUR - Euro12.07.2022. Godina zaduženja 201612.07.2022. 202221.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 30012.07.2022. 18021.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 1719,5512.07.2022. 252,0121.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,0912.07.2022. 2,7821.01.2023.
Napomena 12.07.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.07.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji12.07.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan12.07.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2022.
Mjesto Senj12.07.2022. Poštanski broj 5327012.07.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2022. Površina 57,5212.07.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 640000,0012.07.2022. 84942,6012.07.2022.
Katastarska općina Senj12.07.2022. Vrsta vlasništva Knjižno12.07.2022.
Oblik vlasništva Osobno12.07.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)12.07.2022.
Napomena 12.07.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom12.07.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2022.
Mjesto Senj12.07.2022. Poštanski broj 5327012.07.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2022. Površina 314,0012.07.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0012.07.2022. 199084,2112.07.2022.
Katastarska općina Senj12.07.2022. Vrsta vlasništva Knjižno12.07.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama12.07.2022. Način stjecanja Nasljedstvom12.07.2022.
Postotak 12,5012.07.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 12.07.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji12.07.2022.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.07.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji12.07.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji12.07.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji12.07.2022.