Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vedran Antunica

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Vedran28.06.2017. Prezime Antunica 28.06.2017. Antunica28.06.2021.
Stručna sprema VŠS28.06.2017.
Zvanje inženjer strojarstva28.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica28.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 20230 Hodilje28.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik28.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Ston28.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20230 Ston28.06.2017. Ulica Trg kralja Tomislava28.06.2017. Kućni broj 128.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852077770428.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201728.06.2017. 19/05/202128.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/06/202028.06.2017. 20/05/202128.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji28.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 13700,0028.06.2017. 1818,3028.06.2017. Neto iznos (EUR) 9600,0028.06.2017. 1274,1428.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Opća bolnica Dubrovnik28.06.2017. OIB poslodavca 7597051706928.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 376302,0028.06.2017. 34348,0028.06.2021. 4558,7628.06.2021. Neto iznos (EUR) 219086,5928.06.2017. 22012,0028.06.2021. 2921,4928.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/201728.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 28.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji28.06.2017. Postoji28.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.06.2021. Nositelj obveze Osobno28.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) otp28.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 70000,0028.06.2021. 9290,6028.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.06.2021. EUR - Euro28.06.2021. Godina zaduženja 202128.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6028.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1318,0028.06.2021. 174,9328.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,9328.06.2021.
Napomena 28.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Hodilje28.06.2017. Poštanski broj 2023028.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 120,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,0028.06.2017. 132722,8128.06.2017.
Katastarska općina Hodilje28.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom28.06.2017.
Postotak 50,0028.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Dubrovnik28.06.2017. Poštanski broj 2000028.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 247,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,0028.06.2017. 106178,2528.06.2017.
Katastarska općina Gruž28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.
Postotak 80,0028.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Dubrovnik28.06.2017. Poštanski broj 2000028.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 230,0028.06.2017. 246,0028.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000000,0028.06.2017. 398168,4328.06.2017.
Katastarska općina Gruž28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.06.2017. Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama28.06.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.
Postotak 50,0028.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.06.2017. Marka/tip Volkswagen IV28.06.2017.
Godina proizvodnje 200128.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0028.06.2017. 10000,0028.06.2021. 1327,2328.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.06.2017. Marka/tip Volkswagen II28.06.2017.
Godina proizvodnje 198628.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0028.06.2017. 663,6128.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji28.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji28.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.06.2017.