Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vedran Antunica

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Vedran28.06.2017. Prezime Antunica 28.06.2017.
Stručna sprema VŠS28.06.2017.
Zvanje inženjer strojarstva28.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica28.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana28.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 20230 Hodilje28.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik28.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Ston28.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20230 Ston28.06.2017. Ulica Trg kralja Tomislava28.06.2017. Kućni broj 128.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852077770428.06.2017. Fax (službeni) +3852075451228.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201728.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 21/06/202028.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji28.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji28.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji28.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 13700,0028.06.2017. Neto iznos (HRK) 9600,0028.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji28.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Opća bolnica Dubrovnik28.06.2017. OIB poslodavca 7597051706928.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 376302,0028.06.2017. Neto iznos (HRK) 219086,5928.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/201728.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 28.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji28.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji28.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Hodilje28.06.2017. Poštanski broj 2023028.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 120,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0028.06.2017.
Katastarska općina Hodilje28.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom28.06.2017.
Postotak 50,0028.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Dubrovnik28.06.2017. Poštanski broj 2000028.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 247,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 800000,0028.06.2017.
Katastarska općina Gruž28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.
Postotak 80,0028.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Dubrovnik28.06.2017. Poštanski broj 2000028.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 230,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000000,0028.06.2017.
Katastarska općina Gruž28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.
Postotak 50,0028.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.06.2017. Marka/tip Volkswagen IV28.06.2017.
Godina proizvodnje 200128.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0028.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.06.2017. Marka/tip Volkswagen II28.06.2017.
Godina proizvodnje 198628.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0028.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji28.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji28.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji28.06.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: