Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tonka Ivčević

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Tonka03.01.2016. Prezime Ivčević 03.01.2016.
Stručna sprema Diplomirani03.01.2016. VSS17.06.2021.
Zvanje diplomirani ekomomist03.01.2016. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske03.01.2016. Socijaldemokratska partija Hrvatske03.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana03.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece03.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 21485 Komiža03.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji03.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik03.01.2016. Gradonačelnik28.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor03.01.2016. Grad Komiža28.01.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb03.01.2016. 21485 Komiža28.01.2016. Ulica Trg sv.Marka03.01.2016. Hrvatskih mučenika 28.01.2016. Kućni broj 603.01.2016. 1728.01.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922203.01.2016. +3852171364428.01.2016.
Datum početka mandata 22/12/201103.01.2016. 03/06/201328.01.2016. 25/05/201726.06.2017. 20/05/202117.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 27/12/201503.01.2016. 03/06/201728.01.2016. 23/05/202126.06.2017. 18/05/202517.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno03.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 27/12/2015

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji03.01.2016. Ne postoji28.01.2016.
Dužnost Gradonačelnik03.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Komiža03.01.2016. 28.01.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21485 Komiža03.01.2016. 28.01.2016. Ulica Hrvatskih mučenika 03.01.2016. 28.01.2016. Kućni broj 1703.01.2016. 28.01.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852171364403.01.2016. 28.01.2016.
Datum početka mandata 03/06/201303.01.2016. 28.01.2016. Predviđeni datum kraja mandata 03/06/201703.01.2016. 28.01.2016.
Način obnašanja dužnosti Volonterski03.01.2016. 28.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 03.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji03.01.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji03.01.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji03.01.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22447,8303.01.2016. 16260,2028.01.2016. 19143,4526.06.2017. 16629,7517.06.2021. 16703,6610.01.2022. 2867,2516.01.2023. 2472,0026.01.2024. Neto iznos (EUR) 15046,0203.01.2016. 11395,3228.01.2016. 11802,8626.06.2017. 12242,5017.06.2021. 12289,2110.01.2022. 1785,4016.01.2023. 1828,4826.01.2024.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Volonterski (EUR) 0,0003.01.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji03.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji03.01.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji03.01.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji03.01.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji03.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji03.01.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji03.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji03.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)03.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.01.2016.
Mjesto Komiža03.01.2016. Poštanski broj 2148503.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.01.2016. Površina 2815,0003.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0003.01.2016. 5308,9103.01.2016.
Katastarska općina k o Komiža03.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno03.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno03.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća03.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.01.2016.
Mjesto Komiža03.01.2016. Poštanski broj 2148503.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.01.2016. Površina 30,0003.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 225000,0003.01.2016. 29862,6303.01.2016.
Katastarska općina k o Kimiža03.01.2016. ko Komiža17.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno03.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug03.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom03.01.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji03.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.01.2016. Marka/tip Ford Fusion03.01.2016.
Godina proizvodnje 200703.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0003.01.2016. 25000,0026.06.2017. 20000,0017.06.2021. 2654,4617.06.2021. 2000,0026.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno03.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)03.01.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji03.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji03.01.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice03.01.2016. Naziv poslovnog subjekta HT dd03.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656003.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb03.01.2016.
Broj dionica 3303.01.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 3300,0003.01.2016. 437,9903.01.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos03.01.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno03.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.01.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu03.01.2016. Naziv poslovnog subjekta Erste euro-money03.01.2016. Erste Adriatic bond26.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 1544876313603.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb03.01.2016.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 42100,0003.01.2016. 43282,9626.06.2017. 47865,5717.06.2021. 45976,4710.01.2022. 6128,9116.01.2023. 5340,3026.01.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno03.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.01.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji03.01.2016.

Podatci o štednji

Iznos 135475,2803.01.2016. 147226,9826.06.2017. 151391,7117.06.2021. 151459,6710.01.2022. 20102,0610.01.2022. 20114,7926.01.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna03.01.2016. EUR - Euro03.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno03.01.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.01.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.01.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 1350,0003.01.2016. 3418,0017.06.2021. Valuta USD - Američki Dolar03.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno03.01.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.01.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.01.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 635,0017.06.2021. Valuta AUD - Australski Dolar17.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno17.06.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.06.2021.
Napomena 17.06.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji03.01.2016.