Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Toni Štimac

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Toni22.06.2017. Prezime Štimac 22.06.2017.
Stručna sprema SSS22.06.2017.
Zvanje Informatičar komercijalist22.06.2017. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske22.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana22.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece22.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 51316 Lokve22.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji22.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik22.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Lokve22.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51316 Lokve22.06.2017. Ulica Šetalište Golubinja22.06.2017. Šetalište Golubinjak Kućni broj 622.06.2017. 730.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855183125522.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201722.06.2017. 21/05/202122.02.2023. Predviđeni datum kraja mandata 29/05/202122.06.2017. 29/05/202522.02.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno22.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji22.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji22.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji22.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji22.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11202,6322.06.2017. 13289,4230.06.2021. 1863,75 Neto iznos (EUR) 7723,2022.06.2017. 8100,6330.06.2021. 1221,37

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji22.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji22.06.2017. Ne postoji19.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 12000,0022.06.2017. 0,0030.06.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak22.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini22.06.2017.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji22.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Osnovna škola Nikola Tesla22.06.2017. OIB poslodavca 9055201736822.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 145932,0022.06.2017. 17045,2430.06.2021. 2431,9222.02.2023. Neto iznos (EUR) 102905,4022.06.2017. 10570,5630.06.2021. 1493,6822.02.2023.
Datum stupanja u radni odnos 15/06/199522.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 22.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji22.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji22.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji22.06.2017. Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ErsteBank d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 5000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2021
Rok vraćanja u mjesecima 36 Iznos mjesečnog anuiteta 153,30 Ugovorena kamatna stopa 6,99
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji22.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji22.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom22.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.06.2017.
Mjesto Lokve22.06.2017. Poštanski broj 5131622.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.06.2017. Površina 80,0022.06.2017. 140,0019.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0022.06.2017. 53089,1222.06.2017.
Katastarska općina Lokve22.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno22.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno22.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom22.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.06.2017.
Mjesto Lokve22.06.2017. Poštanski broj 5131622.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.06.2017. Površina 990,0022.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0022.06.2017. 3981,6822.06.2017.
Katastarska općina Lokve22.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno22.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno22.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom22.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom22.02.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.02.2023.
Mjesto Homer22.02.2023. Poštanski broj 5131622.02.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.02.2023. Površina 1253,0022.02.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50579,1022.02.2023.
Katastarska općina Lokve22.02.2023. Vrsta vlasništva Knjižno22.02.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug22.02.2023. Način stjecanja Prodajom imovine22.02.2023.
Napomena 22.02.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji22.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil22.06.2017. Marka/tip Peugeot22.06.2017.
Godina proizvodnje 201022.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0022.06.2017. 5308,9122.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno22.06.2017. Način stjecanja Novčanom pozajmicom22.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.02.2019. Marka/tip Ford Fiesta12.02.2019.
Godina proizvodnje 201112.02.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0012.02.2019. 4645,3012.02.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug12.02.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.02.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.01.2022. Marka/tip Citroen-Crosser19.01.2022.
Godina proizvodnje 200919.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 52000,0019.01.2022. 6900,0022.02.2023.
Oblik vlasništva Osobno19.01.2022. Način stjecanja Novčanom pozajmicom19.01.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil22.02.2023. Marka/tip Ford Fiesta22.02.2023.
Godina proizvodnje 201022.02.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4550,0022.02.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug22.02.2023. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti22.02.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji22.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji22.06.2017. Ne postoji22.02.2023.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice22.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d.22.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656022.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb22.06.2017.
Broj dionica 6322.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 130,0022.06.2017. 17,2522.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos22.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno22.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti22.06.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji22.06.2017. Postoji12.02.2019.

Podatci o štednji

Iznos 250000,0012.02.2019. 187000,0022.02.2023. Valuta EUR - Euro12.02.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug12.02.2019. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava12.02.2019.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji22.06.2017.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: