Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Toni Juranić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Toni10.07.2017. Prezime Juranić 10.07.2017.
Stručna sprema Magistar Znanosti10.07.2017.
Zvanje Magistar Znanosti10.07.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke10.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana10.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece10.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 51523 Jurandvor10.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji10.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik10.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Baška10.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51523 Baška10.07.2017. Ulica Palada 10.07.2017. Kućni broj 8810.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855175055010.07.2017.
Datum početka mandata 09/06/201710.07.2017. 26/05/202128.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 09/06/202110.07.2017. 26/05/202528.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno10.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji10.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji10.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji10.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji10.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Općinski načelnik Općine Baška10.07.2017. Naziv pravne osobe Općina Baška10.07.2017. OIB pravne osobe 2407821255410.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51523 Baška10.07.2017. Ulica Palada10.07.2017. Kućni broj 8810.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 23/05/200910.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 09/06/201710.07.2017. 26/05/202128.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 18974,2410.07.2017. 19056,72 19222,8231.12.2019. 19305,6815.03.2021. 19388,5431.01.2022. 2584,2827.01.2023. 2595,2930.01.2024. Neto iznos (EUR) 12448,3410.07.2017. 12498,49 12599,4831.12.2019. 12647,4830.04.2020. 13155,6315.03.2021. 13208,6631.01.2022. 1760,1227.01.2023. 1848,8030.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji10.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji10.07.2017. Postoji30.01.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 66,3730.01.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak30.01.2024.
Vremenski raspon Mjesečno30.01.2024.
Napomena Navedeni mjesečni iznos se odnosi na novčanu mjesečnu paušalnu naknadu za podmirivanje troškova prehrane najviše do visine neoporezivog iznosa sukladno odredbama Pravilnika o porezu na dohodak (Odluka o koeficijentu i osnovici za obračun plaće Općinskog načelnika - Službene novine Primorsko-goranske županije broj 32/21, 24/22 i 34/22).30.01.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1090,8030.01.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak30.01.2024.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini30.01.2024.
Napomena Navedeni godišnji iznos odnosi se na primitke naknade troškova prijevoza na posao i s posla za cijelu 2023. godinu, temeljem Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće Općinskog načelnika - Službene novine Primorsko-goranske županije broj 32/21, 24/22 i 34/22.30.01.2024.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji10.07.2017. Postoji06.10.2018.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Franjica Juranić06.10.2018. OIB isplatitelja 1848187068706.10.2018.
Neto iznos (EUR) 150000,0006.10.2018. 20000,0027.01.2023. Vremenski raspon Jednokratno06.10.2018.
Vrsta Donacija06.10.2018.
Korisnik Svrha
Napomena Donacija, darovani novac, u iznosu od 20.000,00 u00e2u0082u00ac u protuvrijednosti u kunama, od moje majke ostvaren prodajom zemljišne čestice.30.01.2024.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Franjica Juranić31.12.2019. OIB isplatitelja 1848187068731.12.2019.
Neto iznos (EUR) 92500,0031.12.2019. 12500,0027.01.2023. Vremenski raspon Jednokratno31.12.2019.
Vrsta Donacija31.12.2019.
Korisnik Svrha
Napomena Donirani novac od moje majke u iznosu od 12.500,00 u00e2u0082u00ac u protuvrijednosti u kunama , ostvaren prodajom 1/2 obiteljske kuće moje majke na zk.č.br. 31/G, upisane u zk.ul.br.1252, k.o. Batomalj.30.01.2024.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Franjica Juranić30.04.2020. OIB isplatitelja 1848187068730.04.2020.
Neto iznos (EUR) 437300,0030.04.2020. 58458,0027.01.2023. Vremenski raspon Jednokratno30.04.2020.
Vrsta Donacija30.04.2020.
Korisnik Svrha
Napomena Donirani novac u iznosu od 58.458,00u00e2u0082u00ac u protuvrijednosti u kunama 437.300,00 HRK od moje majke ostvaren prodajom zemljišne čestice k.č.1979 u zk.ul.1710 k.o. Baška-Nova.30.01.2024.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji10.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.07.2017. Pozajmica Nositelj obveze Osobno10.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermaerkische Bank d.d.10.07.2017. Joachim Sorger OIB 16533299267 Iznos duga (početni iznos glavnice) 89945,1010.07.2017. 50000,00
Valuta duga EUR - Euro10.07.2017. Godina zaduženja 201410.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 16810.07.2017. 0 Iznos mjesečnog anuiteta 530,6810.07.2017. 0,00 Ugovorena kamatna stopa 4,4310.07.2017. 0,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.07.2017. Nositelj obveze Osobno10.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermaerkische Bank d.d.10.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 143290,4810.07.2017. 89945,10 58395,3531.12.2019. 37575,4330.04.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.07.2017. EUR - Euro Godina zaduženja 201610.07.2017. 2014 201831.12.2019. 202030.04.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 9710.07.2017. 168 11931.12.2019. 6130.04.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 1491,5910.07.2017. 530,68 483,2431.12.2019. 605,2130.04.2020. Ugovorena kamatna stopa 6,2410.07.2017. 4,43 3,1031.12.2019.
Napomena U podacima o obvezama ranije je bio upisan Ugovor o kreditu broj 5112918131, sklopljen 16.10.2014.godine u ukupnom iznosu 89.945,10u00e2u0082u00ac (glavnica 65.000u00e2u0082u00ac), sa 168 mjesečnih anuiteta po 530,68u00e2u0082u00ac. Aneksom ugovora o kreditu broj 5112918131, sklopljenog 18.12.2018., nakon plaćenih 49 anuiteta, ugovorena je nova obveza u ukupnom iznosu 58.395,35u00e2u0082u00ac (glavnica 50.101,95u00e2u0082u00ac) sa 119 mjesečnih anuiteta po 483,24u00e2u0082u00ac i nominalnom fiksnom kamatnom stopom od 18.12.2018. do 30.11.2025. od 3,10%, a od 01.12.2025. nominalna kamatna stopa iznosi 3,25%, te efektivna kamatna stopa 3,20%. Aneksom broj 3 ugovora o kreditu broj 5116463029, sklopljenog 13.03.2020. utvrđena je uplata u iznosu 10.001,58u00e2u0082u00ac (75.000,00 HRK) u svrhu djelomičnog smanjenja nedospjele glavnice kredita, te je ugovorena nova obveza u ukupnom iznosu 37.575,43u00e2u0082u00ac (glavnica 34.670,49u00e2u0082u00ac) sa 61 mjesečnih anuiteta (1.anuitet 612,96u00e2u0082u00ac, 59 anuiteta po 605,21u00e2u0082u00ac i 61.anuitet 1.255,08u00e2u0082u00ac). Ovim aneksom kamata je ostala nepromjenjena.30.01.2024.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Joachim Sorger OIB 16533299267 Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,00 3981,68
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 0 Iznos mjesečnog anuiteta 0,00 Ugovorena kamatna stopa 0,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermaerkische Bank d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 143290,48 19017,85
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 97 Iznos mjesečnog anuiteta 1491,59 1465,3631.12.2019. 194,4431.12.2019. Ugovorena kamatna stopa 6,24 5,6831.12.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Joachim Sorger OIB 16533299267 Iznos duga (početni iznos glavnice) 22000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2018
Rok vraćanja u mjesecima 0 Iznos mjesečnog anuiteta 0,00 Ugovorena kamatna stopa 0,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo15.03.2021. Nositelj obveze Osobno15.03.2021.
Druga obveza Sudužnik po kreditu članu šire obitelji15.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermaerkische Bank d.d.15.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100269,4715.03.2021. 76000,0030.01.2024.
Valuta duga EUR - Euro15.03.2021. Godina zaduženja 202115.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 36015.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 278,5315.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 2,1515.03.2021.
Napomena Sudužnik sam u Ugovoru o kreditu broj 5118530139, sklopljen 12.01.2021.godine, u ukupnom iznosu 104.939,87u00e2u0082u00ac (glavnica 76.000,00u00e2u0082u00ac, kamata 28.285,27u00e2u0082u00ac, polica imovine 654,60u00e2u0082u00ac) što umanjeno za učešće APN-a u iznosu 4.670,40u00e2u0082u00ac daje ukupnu obvezu Korisnika kredita u iznosu 100.269,47u00e2u0082u00ac. Način otplate kredita je u 360 mjesečnih anuiteta u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a za EUR na dan podmirenja.30.01.2024.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji10.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom10.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.07.2017.
Mjesto Jurandvor10.07.2017. Poštanski broj 5152310.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.07.2017. Površina 246,3310.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000000,0010.07.2017. 265445,6210.07.2017.
Katastarska općina Baška10.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno10.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama10.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom10.07.2017.
Postotak 33,3310.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.07.2017.
Mjesto Jurandvor10.07.2017. Poštanski broj 5152310.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.07.2017. Površina 72,6610.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 130000,0010.07.2017. 17253,9710.07.2017.
Katastarska općina Baška10.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno10.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama10.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom10.07.2017.
Postotak 33,3310.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan10.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.07.2017.
Mjesto Zagreb10.07.2017. Poštanski broj 1000010.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.07.2017. Površina 113,2710.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1570300,0010.07.2017. 208414,6310.07.2017.
Katastarska općina Grad Zagreb10.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno10.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od osiguranja, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji10.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.07.2017. Marka/tip Renault Megane Cabriolet10.07.2017.
Godina proizvodnje 200510.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0010.07.2017. 10000,00 1327,23
Oblik vlasništva Osobno10.07.2017. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault Captur
Godina proizvodnje 2018 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 163300,00 21673,63
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Novčanom pozajmicom
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji10.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji10.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji10.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 32335,2710.07.2017. 39832,50 51963,8831.12.2019. 49365,9130.04.2020. 60023,9615.03.2021. 63189,2128.06.2021. 68771,8831.01.2022. 9437,7227.01.2023. 10998,5830.01.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna10.07.2017. EUR - Euro10.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.07.2017.
Napomena Štednja u iznosu od 10.998,58 EUR odnosi se na III. (dobrovoljni) mirovinski stup.30.01.2024.

Podatci o štednji

Iznos 33026,3310.07.2017. 41488,20 50144,4431.12.2019. 59092,7630.04.2020. 68432,2115.03.2021. 10350,6927.01.2023. 11656,5730.01.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna10.07.2017. EUR - Euro10.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.07.2017.
Napomena Štednja u iznosu od 11.656,57 EUR odnosi se na životno osiguranje.30.01.2024.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji10.07.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Ponikve d.o.o.10.07.2017. Sjedište pravne osobe Krk10.07.2017.
OIB pravne osobe 6412543767710.07.2017.
Datum učlanjenja 28/04/200810.07.2017. Datum kraja članstva 31/12/201310.07.2017.
Funkcije Član Skupštine10.07.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Ponikve usluga d.o.o.10.07.2017. Sjedište pravne osobe Krk10.07.2017.
OIB pravne osobe 9214315945610.07.2017.
Datum učlanjenja 01/01/201410.07.2017. Datum kraja članstva 10.07.2017. 31/01/201931.12.2019.
Funkcije Član Skupštine10.07.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Ponikve eko-otok Krk d.o.o.10.07.2017. Sjedište pravne osobe Krk10.07.2017.
OIB pravne osobe 0415535266710.07.2017.
Datum učlanjenja 01/01/201410.07.2017. Datum kraja članstva 10.07.2017. 31/01/201931.12.2019.
Funkcije Član Skupštine10.07.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Poniokve voda d.o.o.10.07.2017. Ponikve voda d.o.o.31.12.2019. Sjedište pravne osobe Krk10.07.2017.
OIB pravne osobe 6412543767710.07.2017.
Datum učlanjenja 01/01/201410.07.2017. Datum kraja članstva 10.07.2017. 31/01/201931.12.2019.
Funkcije Član Skupštine10.07.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Radio otok Krk d.o.o.10.07.2017. Sjedište pravne osobe Kras, Dobrinj10.07.2017.
OIB pravne osobe 4944558298110.07.2017.
Datum učlanjenja 14/06/200510.07.2017. Datum kraja članstva 10.07.2017.
Funkcije Član Skupštine10.07.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe TZ Općine Baška10.07.2017. Sjedište pravne osobe Baška10.07.2017.
OIB pravne osobe 9342259450810.07.2017.
Datum učlanjenja 09/03/201010.07.2017. Datum kraja članstva 10.07.2017.
Funkcije Predsjednik TZ Općine Baška10.07.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe TZ otoka Krka10.07.2017. Sjedište pravne osobe Krk10.07.2017.
OIB pravne osobe 3881208841310.07.2017.
Datum učlanjenja 26/02/201310.07.2017. Datum kraja članstva 10.07.2017. 31/12/201831.12.2019.
Funkcije Član Turističkog vijeća TZ otoka Krka10.07.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Ponikve usluga d.o.o.31.12.2019. Sjedište pravne osobe Krk31.12.2019.
OIB pravne osobe 9214315945631.12.2019.
Datum učlanjenja 01/02/201931.12.2019. Datum kraja članstva 31.12.2019. 31/01/202030.04.2020.
Funkcije Predsjednik Skupštine31.12.2019.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Ponikve eko-otok Krk d.o.o.31.12.2019. Sjedište pravne osobe Krk31.12.2019.
OIB pravne osobe 0415535266731.12.2019.
Datum učlanjenja 01/02/201931.12.2019. Datum kraja članstva 31.12.2019. 31/01/202030.04.2020.
Funkcije Predsjednik Skupštine31.12.2019.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Ponikve voda d.o.o.31.12.2019. Sjedište pravne osobe Krk31.12.2019.
OIB pravne osobe 6412543767731.12.2019.
Datum učlanjenja 01/02/201931.12.2019. Datum kraja članstva 31.12.2019. 31/01/202030.04.2020.
Funkcije Predsjednik Skupštine31.12.2019.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe TZ otoka Krka31.12.2019. Sjedište pravne osobe Krk31.12.2019.
OIB pravne osobe 3881208841331.12.2019.
Datum učlanjenja 01/01/201931.12.2019. Datum kraja članstva 31/12/201931.12.2019.
Funkcije Predsjednik Turističkog vijeća TZ otoka Krka31.12.2019.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe TZ otoka Krka31.12.2019. Sjedište pravne osobe Krk31.12.2019.
OIB pravne osobe 3881208841331.12.2019.
Datum učlanjenja 28/01/201931.12.2019. Datum kraja članstva 31.12.2019. 31/12/201930.04.2020.
Funkcije Predsjednik Skupštine TZ otoka Krka31.12.2019.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe TZ otoka Krka30.04.2020. Sjedište pravne osobe Krk30.04.2020.
OIB pravne osobe 3881208841330.04.2020.
Datum učlanjenja 01/01/202030.04.2020. Datum kraja članstva 30.04.2020.
Funkcije Član Turističkog vijeća TZ otoka Krka30.04.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Ponikve usluga d.o.o.30.04.2020. Sjedište pravne osobe Krk30.04.2020.
OIB pravne osobe 9214315945630.04.2020.
Datum učlanjenja 01/02/202030.04.2020. Datum kraja članstva 30.04.2020.
Funkcije Član Skupštine30.04.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Ponikve eko-otok Krk d.o.o.30.04.2020. Sjedište pravne osobe Krk30.04.2020.
OIB pravne osobe 0415535266730.04.2020.
Datum učlanjenja 01/02/202030.04.2020. Datum kraja članstva 30.04.2020.
Funkcije Član Skupštine30.04.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Ponikve voda d.o.o.30.04.2020. Sjedište pravne osobe Krk30.04.2020.
OIB pravne osobe 6412543767730.04.2020.
Datum učlanjenja 01/02/202030.04.2020. Datum kraja članstva 30.04.2020.
Funkcije Član Skupštine30.04.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe TD Baška d.o.o.15.03.2021. Sjedište pravne osobe Baška15.03.2021.
OIB pravne osobe 8294717110815.03.2021.
Datum učlanjenja 27/05/201515.03.2021. Datum kraja članstva 15.03.2021.
Funkcije Skupština Društva15.03.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe OTOK KRK ENERGIJA d.o.o.15.03.2021. Sjedište pravne osobe Baška15.03.2021.
OIB pravne osobe 5293522136815.03.2021.
Datum učlanjenja 02/09/201915.03.2021. Datum kraja članstva 15.03.2021.
Funkcije Skupština Društva15.03.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe LAG Kvarnerski otoci30.01.2024. Sjedište pravne osobe Krk30.01.2024.
OIB pravne osobe 7760051444630.01.2024.
Datum učlanjenja 24/02/201230.01.2024. Datum kraja članstva 30.01.2024.
Funkcije Član Skupštine30.01.2024.
Napomena 30.01.2024.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe SMART ISLAND KRK d.o.o.30.01.2024. Sjedište pravne osobe Krk30.01.2024.
OIB pravne osobe 7118308659930.01.2024.
Datum učlanjenja 10/02/202230.01.2024. Datum kraja članstva 30.01.2024.
Funkcije Član Skupštine30.01.2024.
Napomena 30.01.2024.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe LAGUR KVARNER30.01.2024. Sjedište pravne osobe Punat30.01.2024.
OIB pravne osobe 3926649314630.01.2024.
Datum učlanjenja 28/06/202230.01.2024. Datum kraja članstva 30.01.2024.
Funkcije Član Skupštine30.01.2024.
Napomena 30.01.2024.