Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tončica Božić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Tončica Prezime Božić
Stručna sprema Sveučilišni Specijalist
Zvanje psihologinja Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 49223 Mirkovec

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Član Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Kneza Mutimira Kućni broj 5

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38515559527 Fax (službeni) +38515559407
Datum početka mandata 22/02/2018 Predviđeni datum kraja mandata 21/02/2023
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto psiholog Naziv pravne osobe Centar za socijalnu skrb Krapina OIB pravne osobe 90666923133
Sjedište pravne osobe
Mjesto 49000 Krapina Ulica D. Domjanića Kućni broj 5
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 09/05/1994 Datum prestanka radnog odnosa 21/02/2018

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23000,00 23882,8516.04.2018. 28110,83 28892,6926.09.2019. 29368,3517.12.2019. Neto iznos (HRK) 15000,00 15432,7716.04.2018. 15495,0907.01.2019. 15557,4417.12.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji Ne postoji Postoji26.09.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 14021,88 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Na godišnjoj razini

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2523,24 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Jednokratno

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 6095,8826.09.2019. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti26.09.2019.
Vremenski raspon Jednokratno26.09.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1000,0026.09.2019. Pravna osnova Od nesamostalnog rada26.09.2019.
Vremenski raspon Jednokratno26.09.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 5266,9317.12.2019. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti17.12.2019.
Vremenski raspon Jednokratno17.12.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dom za stare i nemoćne Zagreb podružnica Mirkovec OIB poslodavca 70271854148
Bruto iznos (HRK) 86210,45 68404,00 83796,0026.09.2019. 70998,9117.12.2019. Neto iznos (HRK) 63359,96 53848,28 55326,0026.09.2019. 54111,3517.12.2019.
Datum stupanja u radni odnos 16/02/1986 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Privredna banka Zagreb Iznos duga 25000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 294,47 Ugovorena kamatna stopa 7,07 6,83

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Bračni drug
Vjerovnik Zagrebačka banka Iznos duga 20000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2017
Rok vraćanja u mjesecima 84 Iznos mjesečnog anuiteta 294,10 Ugovorena kamatna stopa 6,20

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Vedran Božić
Vjerovnik Splitska banka Iznos duga 13300,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2018
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 280,00 Ugovorena kamatna stopa 6,25

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Mirkovec Poštanski broj 49223
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2046,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 350000,00 400000,00
Katastarska općina Mirkovec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Mirkovec Poštanski broj 49223
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 334,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,00
Katastarska općina Mirkovec Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Mirkovec Poštanski broj 49223
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 669,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,00
Katastarska općina Mirkovec Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Mirkovec Poštanski broj 49223
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 741,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,00
Katastarska općina Mirkovec Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Mirkovec Poštanski broj 49223
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 719,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,00
Katastarska općina Mirkovec Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Mirkovec Poštanski broj 49223
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 313,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,00
Katastarska općina Mirkovec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Mirkovec Poštanski broj 49223
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1744,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,00
Katastarska općina Mirkovec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Suvlasnik s trećim osobama16.04.2018. Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama26.09.2019. Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,0016.04.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault Kangoo
Godina proizvodnje 2005 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault Laguna
Godina proizvodnje 2005 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault Megane
Godina proizvodnje 2006 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip VW golf 7
Godina proizvodnje 2013 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 82000,00
Oblik vlasništva Dijete Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Motocikl Marka/tip Kimco
Godina proizvodnje 2006 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2500,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 30000,00 50000,00 Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA Sjedište pravne osobe Zagreb, Selska c.90A
OIB pravne osobe 43243263462
Datum učlanjenja 01/01/2004 Datum kraja članstva
Funkcije član članica, dopresjednica Stručnog razreda za psiholge u socijalnoj skrbi26.09.2019.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Društvo psihologa Krapinsko-zagorske županije Sjedište pravne osobe Zabok, Janka Tomića 2
OIB pravne osobe 37450038591
Datum učlanjenja 01/01/2010 Datum kraja članstva
Funkcije član Nadzornog odbora članica Društva, članica Nadzornog odbora26.09.2019.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatsko društvo za superviziju i organizacijski razvoj Sjedište pravne osobe Zagreb, Vladimira Nazora 51
OIB pravne osobe 85262617284
Datum učlanjenja 03/01/2011 Datum kraja članstva
Funkcije član članica26.09.2019.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe u00c5u00bdupanijsko vijeće za prevenciju Sjedište pravne osobe Krapina, Magistratska 1
OIB pravne osobe 20042466298
Datum učlanjenja 08/09/2014 Datum kraja članstva 06/03/2018
Funkcije član