Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tomo Medved

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Tomo12.04.2016. Prezime Medved12.04.2016.
Stručna sprema Stručni Prvostupnik12.04.2016.
Zvanje Poslovni ekonomist12.04.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica12.04.2016. Hrvatska demokratska zajednica12.04.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana12.04.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.04.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb12.04.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji12.04.2016. Ne postoji14.06.2024. Mjesto 10000 Zagreb12.04.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ministar12.04.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Branitelja12.04.2016. Ministarstvo hrvatskih branitelja09.11.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb12.04.2016. Ulica Trg Nevenke Topalušić12.04.2016. Kućni broj 112.04.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851230881712.04.2016.
Datum početka mandata 21/03/201612.04.2016. 19/10/201609.11.2016. 23/07/202021.08.2020. 17/05/202414.06.2024. Predviđeni datum kraja mandata 21/03/202012.04.2016. 19/10/202009.11.2016. 23/07/202421.08.2020. 17/05/202814.06.2024.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.04.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji12.04.2016. Postoji21.08.2020.
Dužnost Potpredsjednik21.08.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 12.04.2016. Vlada Republike Hrvatske21.08.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 12.04.2016. 10000 Zagreb21.08.2020. Ulica 12.04.2016. Trg sv. Marka21.08.2020. Kućni broj 12.04.2016. 221.08.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 12.04.2016. +3851230881721.08.2020.
Datum početka mandata 12.04.2016. 23/07/202021.08.2020. 17/05/202414.06.2024. Predviđeni datum kraja mandata 12.04.2016. 23/07/202421.08.2020. 17/05/202814.06.2024.
Način obnašanja dužnosti 12.04.2016. Profesionalno21.08.2020. Stvarni datum kraja mandata 12.04.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji12.04.2016. Postoji21.08.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik Koordinacije Vlade Republike Hrvatske za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje21.08.2020. Naziv pravne osobe Vlada Republike Hrvatske21.08.2020.
OIB pravne osobe 6443488513121.08.2020. Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.08.2020.
Datum početka dužnosti 04/08/202021.08.2020. 17/05/202414.06.2024. Datum kraja dužnosti 04/08/202421.08.2020. 17/05/202814.06.2024.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb21.08.2020. Ulica Trg sv. Marka21.08.2020. Kućni broj 221.08.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851230881721.08.2020.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.04.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji12.04.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Član saborskog Odbora za obranu12.04.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor12.04.2016. OIB pravne osobe 3859750623412.04.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb12.04.2016. Ulica Trg sv. Marka12.04.2016. Kućni broj 612.04.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 22/12/201112.04.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 25/9/201512.04.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Invalidska mirovina12.04.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje12.04.2016. OIB pravne osobe 8439795662312.04.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb12.04.2016. Ulica Tvrtkova ulica12.04.2016. Kućni broj 527/0912.04.2016. 509.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 27/09/201112.04.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 12.04.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ministar09.11.2016. Naziv pravne osobe Ministarstvo branitelja09.11.2016. OIB pravne osobe 9513152452809.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb09.11.2016. Ulica Trg Nevenke Topalušić09.11.2016. Kućni broj 109.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 21/03/201609.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 14/10/201609.11.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ministar21.08.2020. Naziv pravne osobe Ministarstvo hrvatskih branitelja21.08.2020. OIB pravne osobe 9513152452821.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb21.08.2020. Ulica Trg Nevenke Topalušić21.08.2020. Kućni broj 121.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 19/10/201621.08.2020. 23/07/202014.06.2024. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23/07/202021.08.2020. 16/05/202414.06.2024.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Potpredsjednik 14.06.2024. Naziv pravne osobe Vlada Republike Hrvatske14.06.2024. OIB pravne osobe 6443488513114.06.2024.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb14.06.2024. Ulica Trg sv. Marka14.06.2024. Kućni broj 214.06.2024.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 23/07/202014.06.2024. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 16/05/202414.06.2024.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 27800,0012.04.2016. 0,0021.08.2020. Neto iznos (EUR) 20400,0012.04.2016. 0,0021.08.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 31663,0521.08.2020. 4202,4021.08.2020. 4257,6931.01.2024. 4257,6814.06.2024. Neto iznos (EUR) 23053,4421.08.2020. 3059,6621.08.2020. 3169,4431.01.2024. 3169,4314.06.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.04.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji12.04.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 458,9912.04.2016. 60,7912.04.2016. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak12.04.2016.
Vremenski raspon Mjesečno12.04.2016.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji12.04.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice12.04.2016. OIB poslodavca 8492465651712.04.2016.
Bruto iznos (EUR) 109773,0512.04.2016. 9147,7521.08.2020. 1214,0221.08.2020. 2073,4314.06.2024. Neto iznos (EUR) 75165,7312.04.2016. 6263,8121.08.2020. 831,2421.08.2020. 1399,4414.06.2024.
Datum stupanja u radni odnos 02/01/200612.04.2016. Datum prestanka radnog odnosa 12.04.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji12.04.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.04.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji12.04.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.04.2016. Nositelj obveze Osobno12.04.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Societe Generale - Splitska banka d.d. Split12.04.2016. Hrvatska poštanska banka d.d. - Zagreb21.08.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0012.04.2016. 33900,0021.08.2020.
Valuta duga EUR - Euro12.04.2016. Godina zaduženja 201612.04.2016. 201921.08.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 11912.04.2016. 12021.08.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 369,1712.04.2016. 353,7921.08.2020. 350,0114.06.2024. Ugovorena kamatna stopa 8,0812.04.2016. 4,6521.08.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.04.2016. Nositelj obveze Osobno12.04.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Sberbank d.d.12.04.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 77697,6512.04.2016. 10312,1612.04.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.04.2016. EUR - Euro12.04.2016. Godina zaduženja 201412.04.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 9612.04.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 1112,0812.04.2016. Ugovorena kamatna stopa 8,3512.04.2016.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.04.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji12.04.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan12.04.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2016.
Mjesto Zagreb12.04.2016. Poštanski broj 1000012.04.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.04.2016. Površina 86,2112.04.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 980400,0012.04.2016. 130121,4412.04.2016.
Katastarska općina Žitnjak12.04.2016. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2016.
Oblik vlasništva Osobno12.04.2016. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka12.04.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine21.09.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2023.
Mjesto Cetingrad21.09.2023. Poštanski broj 4722221.09.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.09.2023. Površina 1313,0021.09.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 238,1521.09.2023.
Katastarska općina Cetingrad21.09.2023. Vrsta vlasništva Knjižno21.09.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. Način stjecanja Nasljedstvom21.09.2023.
Postotak 22,0021.09.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Radi se o nekretnini koja se vodi pod kategorijom PAŠNJAK 11% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 11% udjela vlasništa nakon smrti majke.21.09.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.09.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2023.
Mjesto Cetingrad21.09.2023. Poštanski broj 4722221.09.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.09.2023. Površina 25989,0021.09.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8650,0021.09.2023.
Katastarska općina Cetingrad21.09.2023. Vrsta vlasništva Knjižno21.09.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. Način stjecanja Nasljedstvom21.09.2023.
Postotak 43,6521.09.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 22,22% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 21,43% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.09.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2023.
Mjesto Cetingrad21.09.2023. Poštanski broj 4722221.09.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.09.2023. Površina 3585,0021.09.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1192,0021.09.2023.
Katastarska općina Cetingrad21.09.2023. Vrsta vlasništva Knjižno21.09.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. Način stjecanja Nasljedstvom21.09.2023.
Postotak 43,6521.09.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 22,22% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 21,42% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.09.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2023.
Mjesto Cetingrad21.09.2023. Poštanski broj 4722221.09.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.09.2023. Površina 3256,0021.09.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1083,0021.09.2023.
Katastarska općina Cetingrad21.09.2023. Vrsta vlasništva Knjižno21.09.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. Način stjecanja Nasljedstvom21.09.2023.
Postotak 43,6521.09.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 22,22% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 21,42% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada21.09.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2023.
Mjesto Cetingrad21.09.2023. Poštanski broj 4722221.09.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.09.2023. Površina 1309,0021.09.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 234,4521.09.2023.
Katastarska općina Cetingrad21.09.2023. Vrsta vlasništva Knjižno21.09.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. Način stjecanja Nasljedstvom21.09.2023.
Postotak 43,6521.09.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 22,22% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 21,42% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.09.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2023.
Mjesto Cetingrad21.09.2023. Poštanski broj 4722221.09.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.09.2023. Površina 13541,0021.09.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4502,3821.09.2023.
Katastarska općina Cetingrad21.09.2023. Vrsta vlasništva Knjižno21.09.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. Način stjecanja Nasljedstvom21.09.2023.
Postotak 10,9121.09.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 5,55% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 5,35% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine21.09.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2023.
Mjesto Cetingrad21.09.2023. Poštanski broj 4722221.09.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.09.2023. Površina 15084,0021.09.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2701,5421.09.2023.
Katastarska općina Cetingrad21.09.2023. Vrsta vlasništva Knjižno21.09.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. Način stjecanja Nasljedstvom21.09.2023.
Postotak 10,9121.09.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Radi se o nekretnini koja se vodi pod kategorijom PAŠNJAK 5,55% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 5,35% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.09.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2023.
Mjesto Cetingrad21.09.2023. Poštanski broj 4722221.09.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.09.2023. Površina 9207,0021.09.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3061,3221.09.2023.
Katastarska općina Cetingrad21.09.2023. Vrsta vlasništva Knjižno21.09.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. Način stjecanja Nasljedstvom21.09.2023.
Postotak 21,8221.09.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 11,11 % udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 10,71% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.09.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2023.
Mjesto Cetingrad21.09.2023. Poštanski broj 4722221.09.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.09.2023. Površina 5755,0021.09.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1913,5521.09.2023.
Katastarska općina Cetingrad21.09.2023. Vrsta vlasništva Knjižno21.09.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. Način stjecanja Nasljedstvom21.09.2023.
Postotak 24,9321.09.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 12,69% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 12,24% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada21.09.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2023.
Mjesto Cetingrad21.09.2023. Poštanski broj 4722221.09.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.09.2023. Površina 5755,0021.09.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1030,7221.09.2023.
Katastarska općina Cetingrad21.09.2023. Vrsta vlasništva Knjižno21.09.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. Način stjecanja Nasljedstvom21.09.2023.
Postotak 24,9321.09.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 12,69% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 12,24% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.09.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2023.
Mjesto Cetingrad21.09.2023. Poštanski broj 4722221.09.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.09.2023. Površina 2039,0021.09.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 667,9621.09.2023.
Katastarska općina Cetingrad21.09.2023. Vrsta vlasništva Knjižno21.09.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. Način stjecanja Nasljedstvom21.09.2023.
Postotak 17,4521.09.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 8,88% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 8,57% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.09.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2023.
Mjesto Cetingrad21.09.2023. Poštanski broj 4722221.09.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.09.2023. Površina 6011,0021.09.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1998,6521.09.2023.
Katastarska općina Cetingrad21.09.2023. Vrsta vlasništva Knjižno21.09.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. Način stjecanja Nasljedstvom21.09.2023.
Postotak 29,9121.09.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 15,55% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 14,35% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.09.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2023.
Mjesto Cetingrad21.09.2023. Poštanski broj 4722221.09.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.09.2023. Površina 1129,0021.09.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 375,3921.09.2023.
Katastarska općina Cetingrad21.09.2023. Vrsta vlasništva Knjižno21.09.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. Način stjecanja Nasljedstvom21.09.2023.
Postotak 30,5521.09.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 15,55% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 15% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.09.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2023.
Mjesto Cetingrad21.09.2023. Poštanski broj 4722221.09.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.09.2023. Površina 737,0021.09.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 245,0521.09.2023.
Katastarska općina Cetingrad21.09.2023. Vrsta vlasništva Knjižno21.09.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. Način stjecanja Nasljedstvom21.09.2023.
Postotak 30,5421.09.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 15,54% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 15% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.09.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2023.
Mjesto Cetingrad21.09.2023. Poštanski broj 4722221.09.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.09.2023. Površina 1422,0021.09.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 472,8521.09.2023.
Katastarska općina Cetingrad21.09.2023. Vrsta vlasništva Knjižno21.09.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. Način stjecanja Nasljedstvom21.09.2023.
Postotak 44,4421.09.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 21.09.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji12.04.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.04.2016. Marka/tip VW Passat12.04.2016.
Godina proizvodnje 200312.04.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0012.04.2016. 4645,3012.04.2016. 3000,0014.06.2024.
Oblik vlasništva Osobno12.04.2016. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka12.04.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.04.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji12.04.2016. Postoji31.01.2024.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri31.01.2024. Naziv poslovnog subjekta Republika Hrvatska - Ministarstvo financija 31.01.2024.
OIB poslovnog subjekta 1868313648731.01.2024. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Katančićeva 531.01.2024.
Vrsta vrijednosnog papira Državna obveznica Republike Hrvatske31.01.2024. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) 1000,0031.01.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno31.01.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od štednje31.01.2024.
Napomena 31.01.2024.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji12.04.2016.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji12.04.2016.