Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tomislav Trtanj

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Tomislav01.06.2017. Prezime Trtanj 01.06.2017.
Stručna sprema SSS01.06.2017.
Zvanje autoelektričar01.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka01.06.2017. Hrvatska demokratska zajednica05.01.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana01.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece01.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 35201 Podcrkavlje01.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji01.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik01.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Podcrkavlje01.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35201 Podcrkavlje01.06.2017. Ulica Trg 108 brigade ZNG01.06.2017. Kućni broj 1101.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853522110901.06.2017.
Datum početka mandata 06/06/201301.06.2017. 29/05/201728.06.2017. 16/05/202116.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202101.06.2017. 18/05/202516.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno01.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji01.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji01.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji01.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji01.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 10978,5501.06.2017. 11184,7230.10.2020. 13144,3105.01.2022. 1744,5105.01.2022. Neto iznos (EUR) 8598,1701.06.2017. 8771,9430.10.2020. 8801,2416.06.2021. 10039,7005.01.2022. 1332,4005.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji01.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji01.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji01.06.2017. Ne postoji30.10.2020.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Boso d.o.o.01.06.2017. OIB poslodavca 9195872129501.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 39312,0001.06.2017. 5217,6001.06.2017. Neto iznos (EUR) 31449,6001.06.2017. 4174,0001.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 17/12/201501.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 01.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji01.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji01.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji01.06.2017. Postoji22.01.2018. Ne postoji30.10.2020.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica22.01.2018. Nositelj obveze Osobno22.01.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ22.01.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0022.01.2018. 13272,2822.01.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna22.01.2018. EUR - Euro22.01.2018. Godina zaduženja 201722.01.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 3622.01.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 3131,3322.01.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,9522.01.2018.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji01.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji01.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom01.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.06.2017.
Mjesto Podcrkavlje01.06.2017. Poštanski broj 3520101.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.06.2017. Površina 9187,0001.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,0001.06.2017. 46452,9801.06.2017.
Katastarska općina Grabarje brodsko01.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno01.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno01.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom01.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište01.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.06.2017.
Mjesto Grabarje01.06.2017. Poštanski broj 3520101.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.06.2017. Površina 3052,0001.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0001.06.2017. 13272,2801.06.2017.
Katastarska općina Podcrkavlje01.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno01.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno01.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom01.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište01.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.06.2017.
Mjesto Dubovik01.06.2017. Poštanski broj 3520101.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.06.2017. Površina 417,6001.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12000,0001.06.2017. 1592,6701.06.2017.
Katastarska općina Dubovik01.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno01.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug01.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom01.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.06.2017.
Mjesto Dubovik01.06.2017. Poštanski broj 3520101.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.06.2017. Površina 345,0001.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0001.06.2017. 132,7201.06.2017.
Katastarska općina Dubovik01.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno01.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug01.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom01.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.06.2017.
Mjesto Dubovik01.06.2017. Poštanski broj 3520101.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.06.2017. Površina 2613,6001.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0001.06.2017. 663,6101.06.2017.
Katastarska općina Dubovik01.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno01.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug01.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom01.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.06.2017.
Mjesto Dubovik01.06.2017. Poštanski broj 3520101.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.06.2017. Površina 4860,0001.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0001.06.2017. 1327,2301.06.2017.
Katastarska općina Dubovik01.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno01.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug01.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom01.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.06.2017.
Mjesto Dubovik01.06.2017. Poštanski broj 3520101.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.06.2017. Površina 3326,4001.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,0001.06.2017. 929,0601.06.2017.
Katastarska općina Dubovik01.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno01.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug01.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom01.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.10.2020.
Mjesto Grabarje30.10.2020. Poštanski broj 3520130.10.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.10.2020. Površina 3670,0030.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0030.10.2020. 796,3430.10.2020.
Katastarska općina Grabarje30.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno30.10.2020.
Oblik vlasništva Osobno30.10.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.10.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.10.2020.
Mjesto Grabarje30.10.2020. Poštanski broj 3520130.10.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.10.2020. Površina 2466,0030.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0030.10.2020. 663,6130.10.2020.
Katastarska općina Grabarje30.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno30.10.2020.
Oblik vlasništva Osobno30.10.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.10.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.10.2020.
Mjesto Grabarje30.10.2020. Poštanski broj 3520130.10.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.10.2020. Površina 5633,0030.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0030.10.2020. 1327,2330.10.2020.
Katastarska općina Grabarje30.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno30.10.2020.
Oblik vlasništva Osobno30.10.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.10.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.10.2020.
Mjesto Grabarje30.10.2020. Poštanski broj 3520130.10.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.10.2020. Površina 2515,0030.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0030.10.2020. 398,1730.10.2020.
Katastarska općina Grabarje30.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno30.10.2020.
Oblik vlasništva Osobno30.10.2020. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka30.10.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.10.2020.
Mjesto Grabarje30.10.2020. Poštanski broj 3520130.10.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.10.2020. Površina 4542,0030.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0030.10.2020. 796,3430.10.2020.
Katastarska općina Grabarje30.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno30.10.2020.
Oblik vlasništva Osobno30.10.2020. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka30.10.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma30.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.10.2020.
Mjesto Grabarje30.10.2020. Poštanski broj 3520130.10.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.10.2020. Površina 7598,0030.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,0030.10.2020. 929,0630.10.2020.
Katastarska općina Grabarje30.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno30.10.2020.
Oblik vlasništva Osobno30.10.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.10.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.10.2020.
Mjesto Grabarje30.10.2020. Poštanski broj 3520130.10.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.10.2020. Površina 1192,0030.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0030.10.2020. 265,4530.10.2020.
Katastarska općina Grabarje30.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno30.10.2020.
Oblik vlasništva Osobno30.10.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.10.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Tomica16.06.2021. Poštanski broj 3510716.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 5100,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0016.06.2021. 663,6116.06.2021.
Katastarska općina Tomica16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno16.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.06.2021.
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Dubovik16.06.2021. Poštanski broj 3520116.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 1528,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0016.06.2021. 265,4516.06.2021.
Katastarska općina Dubovik16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno16.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.06.2021.
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada05.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.01.2022.
Mjesto Dubovik05.01.2022. Poštanski broj 3520105.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.01.2022. Površina 2248,0005.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0005.01.2022. 663,6105.01.2022.
Katastarska općina Dubovik05.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno05.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug05.01.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.01.2022.
Napomena 05.01.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji01.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.06.2017. Marka/tip audi01.06.2017.
Godina proizvodnje 200101.06.2017. 201122.01.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0001.06.2017. 100000,0022.01.2018. 70000,0016.06.2021. 9290,6016.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.06.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom22.01.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor30.10.2020. Marka/tip zetor30.10.2020.
Godina proizvodnje 200630.10.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 65000,0030.10.2020. 8626,9830.10.2020.
Oblik vlasništva Osobno30.10.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.10.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji01.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji01.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji01.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji01.06.2017.