Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tomislav Trtanj

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Tomislav01.06.2017. Prezime Trtanj 01.06.2017.
Stručna sprema SSS01.06.2017.
Zvanje autoelektričar01.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka01.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana01.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece01.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 35201 Podcrkavlje01.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji01.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik01.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Podcrkavlje01.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35201 Podcrkavlje01.06.2017. Ulica Trg 108 brigade ZNG01.06.2017. Kućni broj 1101.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853522110901.06.2017. Fax (službeni) +3853522110901.06.2017.
Datum početka mandata 06/06/201301.06.2017. 29/05/201728.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202101.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno01.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji01.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji01.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji01.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji01.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 10978,5501.06.2017. Neto iznos (HRK) 8598,1701.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji01.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji01.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji01.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu

Postoji zaposlenje Postoji01.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini

Naziv poslodavca Boso d.o.o.01.06.2017. OIB poslodavca 9195872129501.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 39312,0001.06.2017. Neto iznos (HRK) 31449,6001.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 17/12/201501.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 01.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji01.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji01.06.2017. Postoji22.01.2018.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica22.01.2018. Nosioc obveze Osobno22.01.2018.
Vjerovnik PBZ22.01.2018. Iznos duga 100000,0022.01.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna22.01.2018. Godina zaduženja 201722.01.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 3622.01.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 3131,3322.01.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,9522.01.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji01.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji01.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom01.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.06.2017.
Mjesto Podcrkavlje01.06.2017. Poštanski broj 3520101.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.06.2017. Površina 9187,0001.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 350000,0001.06.2017.
Katastarska općina Grabarje brodsko01.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno01.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno01.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom01.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište01.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.06.2017.
Mjesto Grabarje01.06.2017. Poštanski broj 3520101.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.06.2017. Površina 3052,0001.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0001.06.2017.
Katastarska općina Podcrkavlje01.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno01.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno01.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom01.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište01.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.06.2017.
Mjesto Dubovik01.06.2017. Poštanski broj 3520101.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.06.2017. Površina 417,6001.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12000,0001.06.2017.
Katastarska općina Dubovik01.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno01.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug01.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom01.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.06.2017.
Mjesto Dubovik01.06.2017. Poštanski broj 3520101.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.06.2017. Površina 345,0001.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0001.06.2017.
Katastarska općina Dubovik01.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno01.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug01.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom01.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.06.2017.
Mjesto Dubovik01.06.2017. Poštanski broj 3520101.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.06.2017. Površina 2613,6001.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0001.06.2017.
Katastarska općina Dubovik01.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno01.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug01.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom01.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.06.2017.
Mjesto Dubovik01.06.2017. Poštanski broj 3520101.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.06.2017. Površina 4860,0001.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0001.06.2017.
Katastarska općina Dubovik01.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno01.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug01.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom01.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.06.2017.
Mjesto Dubovik01.06.2017. Poštanski broj 3520101.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.06.2017. Površina 3326,4001.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7000,0001.06.2017.
Katastarska općina Dubovik01.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno01.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug01.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom01.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji01.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.06.2017. Marka/tip audi01.06.2017.
Godina proizvodnje 200101.06.2017. 201122.01.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0001.06.2017. 100000,0022.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno01.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.06.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom22.01.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji01.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji01.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji01.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji01.06.2017.