Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tomislav Tomašević

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Tomislav21.08.2020. Prezime Tomašević21.08.2020.
Stručna sprema Sveučilišni Magistar21.08.2020.
Zvanje Magistar politologije21.08.2020. Stranačka pripadnost Možemo! - politička platforma21.08.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana21.08.2020.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece21.08.2020.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb21.08.2020.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.08.2020.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik21.08.2020. Gradonačelnik04.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor21.08.2020. Grad Zagreb04.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb21.08.2020. Ulica Trg sv. Marka21.08.2020. Trg Stjepana Radića04.07.2021. Kućni broj 621.08.2020. 104.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922221.08.2020. +3851610100004.07.2021.
Datum početka mandata 22/07/202021.08.2020. 04/06/202104.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 22/07/202421.08.2020. 04/06/202504.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.08.2020. Stvarni datum kraja mandata 03/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji21.08.2020. Postoji04.07.2021. Ne postoji04.07.2021.
Dužnost Gradonačelnik04.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 21.08.2020. Grad Zagreb04.07.2021. 04.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21.08.2020. 10000 Zagreb04.07.2021. 04.07.2021. Ulica 21.08.2020. Trg Stjepana Radića04.07.2021. 04.07.2021. Kućni broj 21.08.2020. 104.07.2021. 04.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 21.08.2020. +3851610100004.07.2021. 04.07.2021.
Datum početka mandata 21.08.2020. 04/06/202104.07.2021. 04.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21.08.2020. 04/06/202504.07.2021. 04.07.2021.
Način obnašanja dužnosti 21.08.2020. Profesionalno04.07.2021. 04.07.2021. Stvarni datum kraja mandata 21.08.2020.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji21.08.2020. Ne postoji04.07.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Zastupnik21.08.2020. Naziv pravne osobe Gradska skupština Grada Zagreba21.08.2020.
OIB pravne osobe 6181789493721.08.2020. Način obnašanja dužnosti Volonterski21.08.2020.
Datum početka dužnosti 10/07/201721.08.2020. Datum kraja dužnosti 03/05/202121.08.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb21.08.2020. Ulica Ćirilometodska21.08.2020. Kućni broj 521.08.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851779903321.08.2020.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.08.2020.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji21.08.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj programa21.08.2020. Naziv pravne osobe Institut za političku ekologiju21.08.2020. OIB pravne osobe 6166897281121.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb21.08.2020. Ulica Preobraženska21.08.2020. Kućni broj 221.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/07/201521.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/07/202021.08.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Saborski zastupnik04.07.2021. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor04.07.2021. OIB pravne osobe 3859750623404.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb04.07.2021. Ulica Trg sv. Marka04.07.2021. Kućni broj 604.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 22/07/202004.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03/06/202104.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 25847,8821.08.2020. 25972,7504.07.2021. 26903,2404.07.2021. 27032,5830.01.2022. 3587,7630.01.2022. 3622,1622.02.2024. Neto iznos (EUR) 15955,0121.08.2020. 16818,5404.07.2021. 17387,2604.07.2021. 17466,3230.01.2022. 2318,1430.01.2022. 2346,0322.02.2024.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 26903,2404.07.2021. Neto iznos (EUR) 17387,2604.07.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.08.2020.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji21.08.2020. Ne postoji31.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 59568,2721.08.2020. 7906,0321.08.2020. Pravna osnova Od druge djelatnosti21.08.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.08.2020.
Druga djelatnost zastupnička naknada21.08.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2218,6321.08.2020. 294,3821.08.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti21.08.2020.
Vremenski raspon Jednokratno21.08.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0021.08.2020. 199,0821.08.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.08.2020.
Vremenski raspon Mjesečno21.08.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji21.08.2020. Postoji31.12.2020. Ne postoji04.07.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OMČEK - obrt za usluge vl. Iva Mertić Tomašević - Zagreb - Ulica Matije Valjavca 831.12.2020. OIB poslodavca 0876667988331.12.2020.
Bruto iznos (EUR) 9000,0031.12.2020. 1194,5131.12.2020. Neto iznos (EUR) 7000,0031.12.2020. 929,0631.12.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/202031.12.2020. Datum prestanka radnog odnosa 31.12.2020.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji21.08.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 6600,0021.08.2020. 875,9721.08.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti21.08.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.08.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 21036,6904.07.2021. 105682,1730.01.2022. 14000,0031.01.2023. 11942,7322.02.2024. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti04.07.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini04.07.2021.
Napomena Prikazan je stvarni neto dohodak od obrta u 2020. godini no treba napomemnuti da je obrt otvoren tek 1. listopada 2020. godine. Trenutno je stvarni neto dohodak od obrta oko 8200,00 kn mjesečno.04.07.2021. 30.01.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji21.08.2020. Postoji31.12.2020. Ne postoji22.02.2024.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Hrvatski zavod za zapošljavanje31.12.2020. OIB isplatitelja 9154729379031.12.2020.
Neto iznos (EUR) 54927,7931.12.2020. 7290,0731.12.2020. Vremenski raspon Jednokratno31.12.2020.
Vrsta Poticaj31.12.2020.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji21.08.2020. Postoji31.12.2020. Ne postoji22.02.2024.

Obveza

Vrsta obveze Drugo31.12.2020. Nositelj obveze Bračni drug31.12.2020.
Druga obveza Zadužnica zbog korištenja potpore male vrijednosti za samozapošljavanje u iznosu od 54927 kn31.12.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatski zavod za zapošljavanje31.12.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0031.12.2020. 13272,2831.12.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.12.2020. EUR - Euro31.12.2020. Godina zaduženja 202031.12.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 2431.12.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 4166,6631.12.2020. 552,9231.12.2020. Ugovorena kamatna stopa 0,0031.12.2020.
Napomena Ne postoji stvarni mjesečni anuitet već zadužnica u slučaju da se ne opravda potpora za samozapošljavanje.30.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.08.2020.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.08.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.08.2020.
Mjesto Zagreb21.08.2020. Poštanski broj 1000021.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.08.2020. Površina 39,6221.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0021.08.2020. 80000,0031.01.2023. 96000,0022.02.2024.
Katastarska općina Grad Zagreb21.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno21.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno21.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine21.08.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji21.08.2020. Postoji31.12.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.12.2020. Marka/tip Volvo V6031.12.2020.
Godina proizvodnje 201531.12.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0031.12.2020. 80000,0030.01.2022. 10500,0031.01.2023. 10000,0022.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2020. Način stjecanja Na neki drugi način31.12.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Kupnjom od štednje31.12.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.08.2020.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji21.08.2020. Postoji31.12.2020.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio31.12.2020. Naziv poslovnog subjekta OMČEK - obrt za usluge - vl. Iva Mertić Tomašević - Zagreb - Ulica Matije Valjavca 831.12.2020.
OIB poslovnog subjekta 0876667988331.12.2020. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb31.12.2020.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0031.12.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos31.12.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug31.12.2020. Način stjecanja Novčanom pozajmicom31.12.2020.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji21.08.2020. Ne postoji31.12.2020. Postoji04.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 80000,0021.08.2020. 10617,8221.08.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna21.08.2020. EUR - Euro21.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno21.08.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka21.08.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 40000,0004.07.2021. 70000,0030.01.2022. 10000,0031.01.2023. 12500,0022.02.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna04.07.2021. EUR - Euro04.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug04.07.2021. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti04.07.2021.
Napomena 04.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 40000,0030.01.2022. 10000,0031.01.2023. 12500,0022.02.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna30.01.2022. EUR - Euro30.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.01.2022.
Napomena 30.01.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji21.08.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zagreb je naš21.08.2020. Sjedište pravne osobe Zagreb21.08.2020.
OIB pravne osobe 1451498941821.08.2020.
Datum učlanjenja 03/03/201721.08.2020. Datum kraja članstva 21.08.2020.
Funkcije kooordinator21.08.2020. 31.01.2023.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.31.01.2023. Sjedište pravne osobe Zagreb31.01.2023.
OIB pravne osobe 8558486598731.01.2023.
Datum učlanjenja 07/06/202131.01.2023. Datum kraja članstva 31.01.2023.
Funkcije Predstavnik Grada Zagreba u skupštini trgovačkog društva31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.31.01.2023. Sjedište pravne osobe Zagreb31.01.2023.
OIB pravne osobe 8203199960431.01.2023.
Datum učlanjenja 07/01/202131.01.2023. Datum kraja članstva 31.01.2023.
Funkcije Predstavnik Grada Zagreba u skupštini trgovačkog društva31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.31.01.2023. Sjedište pravne osobe Zagreb31.01.2023.
OIB pravne osobe 9566067844131.01.2023.
Datum učlanjenja 07/06/202131.01.2023. Datum kraja članstva 31.01.2023.
Funkcije Predstavnik Grada Zagreba u skupštini trgovačkog društva31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.31.01.2023. Sjedište pravne osobe Zagreb31.01.2023.
OIB pravne osobe 5392171211231.01.2023.
Datum učlanjenja 07/06/202131.01.2023. Datum kraja članstva 31.01.2023.
Funkcije Predstavnik Grada Zagreba u skupštini trgovačkog društva31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ZAGREBAČKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.31.01.2023. Sjedište pravne osobe Zagreb31.01.2023.
OIB pravne osobe 7414987511531.01.2023.
Datum učlanjenja 07/06/202131.01.2023. Datum kraja članstva 31.01.2023.
Funkcije Predstavnik Grada Zagreba u skupštini trgovačkog društva31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI d.o.o.31.01.2023. Sjedište pravne osobe Zagreb31.01.2023.
OIB pravne osobe 7758443487331.01.2023.
Datum učlanjenja 24/08/202231.01.2023. Datum kraja članstva 31.01.2023.
Funkcije Predstavnik Grada Zagreba u skupštini trgovačkog društva31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.