Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tomislav Rob

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Tomislav 26.06.2017. Prezime Rob26.06.2017.
Stručna sprema SSS26.06.2017.
Zvanje Kemijski tehničar26.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica26.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana26.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece26.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 31300 Beli Manastir26.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Gradonačelnik26.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Beli Manastir26.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31300 Beli Manastir26.06.2017. Ulica Kralja Tomislava 26.06.2017. Kućni broj 5326.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853171020026.06.2017. Fax (službeni) +3853171020026.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201726.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202126.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji26.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji26.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji26.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Carinik 26.06.2017. Naziv pravne osobe Ministarstvo Financija 26.06.2017. OIB pravne osobe 1868313648726.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb26.06.2017. Ulica Aleksandera von Humboldta 26.06.2017. Kućni broj 4a26.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/04/199726.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 31/05/201726.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 14939,9126.06.2017. 15075,75 Neto iznos (HRK) 10800,0026.06.2017. 11049,93

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji26.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 500,0026.06.2017. 700,0024.03.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava26.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno26.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji26.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji26.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Baranjski vodovod doo26.06.2017. OIB poslodavca 1584391010926.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 64046,4026.06.2017. 5984,1424.03.2020. Neto iznos (HRK) 49492,4226.06.2017. 4588,9124.03.2020.
Datum stupanja u radni odnos 10/03/201426.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 26.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji26.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji26.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.06.2017. Nosioc obveze Bračni drug26.06.2017.
Vjerovnik Privredna Banka Zagreb dd26.06.2017. Iznos duga 320000,0026.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.06.2017. Godina zaduženja 200726.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 24026.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2166,2726.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,8826.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica26.06.2017. Nosioc obveze Osobno26.06.2017.
Vjerovnik PBZ dd26.06.2017. Iznos duga 30000,0026.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.06.2017. Godina zaduženja 201726.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3626.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 955,3926.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,1026.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica12.10.2018. Nosioc obveze Osobno12.10.2018.
Vjerovnik PBZ d.d.12.10.2018. Iznos duga 30000,0012.10.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.10.2018. Godina zaduženja 201812.10.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 3612.10.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 939,4012.10.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,9512.10.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit06.05.2019. Nosioc obveze Osobno06.05.2019.
Vjerovnik HPB06.05.2019. Iznos duga 35000,0006.05.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna06.05.2019. Godina zaduženja 201906.05.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 3606.05.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 1035,6806.05.2019. Ugovorena kamatna stopa 4,1506.05.2019.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik PBZ28.11.2019. Iznos duga 20000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 24 Iznos mjesečnog anuiteta 899,81 Ugovorena kamatna stopa 7,48

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Beli Manastir26.06.2017. Poštanski broj 3130026.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 47,2226.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 161000,0026.06.2017.
Katastarska općina Beli Manastir26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom26.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Darda26.06.2017. Poštanski broj 3132626.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 780,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 190000,0026.06.2017.
Katastarska općina Darda26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 16,6626.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Beli Manastir26.06.2017. Poštanski broj 3130026.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 660,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0026.06.2017.
Katastarska općina Beli Manastir26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug26.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.06.2017. Marka/tip Peugeot 30826.06.2017. Passat 2.0 TDI DSG24.03.2020.
Godina proizvodnje 201126.06.2017. 201424.03.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0026.06.2017. 110000,0024.03.2020.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.06.2017. Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)24.03.2020.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji26.06.2017. Ne postoji06.05.2019.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu26.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Addiko Invest d.d. FondHB26.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 9349764685926.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Slavonska avenija 6, 10 000 Zagreb26.06.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 14163,8026.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom26.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji26.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji26.06.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe BODY BUILDING KLUB DARDA26.06.2017. Sjedište pravne osobe A.G.MATOŠA 23, Darda26.06.2017.
OIB pravne osobe 1234615976426.06.2017.
Datum učlanjenja 26/10/200726.06.2017. Datum kraja članstva 26.06.2017.
Funkcije Tajnik26.06.2017.