Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tomislav Ridzak

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Tomislav02.03.2018. Prezime Ridzak02.03.2018.
Stručna sprema Doktor Znanosti02.03.2018.
Zvanje doktor znanosti polje ekonomije02.03.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke02.03.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Izvanbračna zajednica02.03.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece02.03.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb02.03.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji02.03.2018.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član Upravnog Vijeća02.03.2018. Član Upravnog vijeća02.03.2018. Zamjenik Predsjednika Upravnog Vijeća29.01.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 02.03.2018. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga02.03.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb02.03.2018. Ulica Miramarska02.03.2018. Račkog14.10.2021. Kućni broj 24b02.03.2018. 614.10.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851617320002.03.2018.
Datum početka mandata 02/02/201802.03.2018. Predviđeni datum kraja mandata 01/02/202402.03.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno02.03.2018. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji02.03.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji02.03.2018.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji02.03.2018.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji02.03.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto direktor direkcije za financijsku stabilnost02.03.2018. Naziv pravne osobe Hrvatska narodna banka02.03.2018. OIB pravne osobe 9597028173902.03.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb02.03.2018. Ulica Trg hrvatskih velikana02.03.2018. Kućni broj 302.03.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/04/200902.03.2018. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 04/02/201802.03.2018.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 35698,0202.03.2018. 37883,0119.02.2019. 43950,0514.10.2021. 44536,3228.01.2022. 7024,9929.01.2023. Neto iznos (EUR) 22324,4402.03.2018. 24003,3919.02.2019. 28809,2714.10.2021. 29457,2728.01.2022. 4487,9829.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji02.03.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji02.03.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3000,0002.03.2018. 400,0029.01.2023. Pravna osnova Od kapitala02.03.2018.
Vremenski raspon Mjesečno02.03.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 30000,0019.02.2019. 3981,6819.02.2019. Pravna osnova Od druge djelatnosti19.02.2019.
Vremenski raspon Jednokratno19.02.2019.
Druga djelatnost stručna pomoć Državnom odvjetništvu19.02.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3981,6829.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka29.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno29.01.2023.
Napomena 29.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji02.03.2018.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ekonomski institut Zagreb02.03.2018. OIB poslodavca 7092543273102.03.2018.
Bruto iznos (EUR) 183386,1602.03.2018. 258133,9319.02.2019. 17355,2014.10.2021. 17355,1828.01.2022. 3036,7729.01.2023. Neto iznos (EUR) 121554,8402.03.2018. 162573,1319.02.2019. 11551,5014.10.2021. 11551,5228.01.2022. 2019,8529.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/07/200202.03.2018. Datum prestanka radnog odnosa 02.03.2018.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji02.03.2018. Postoji28.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 660,0028.01.2022. 453,8219.12.2022. 30,1229.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka28.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno28.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 6755,3519.12.2022. 5448,5029.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka19.12.2022.
Vremenski raspon Jednokratno19.12.2022. Na godišnjoj razini29.01.2023.
Napomena 19.12.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2000,0019.12.2022. 265,4519.12.2022. Pravna osnova Od znanstvenog dohodka19.12.2022.
Vremenski raspon Jednokratno19.12.2022.
Napomena 19.12.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji02.03.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji02.03.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit02.03.2018. Nositelj obveze Osobno02.03.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Prva stambena štedionica d.d.02.03.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 120000,0002.03.2018.
Valuta duga EUR - Euro02.03.2018. Godina zaduženja 201102.03.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 24002.03.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 759,1902.03.2018. Ugovorena kamatna stopa 4,5002.03.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.02.2019. Nositelj obveze Osobno19.02.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.19.02.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 698000,0019.02.2019. 92640,5219.02.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna19.02.2019. EUR - Euro19.02.2019. Godina zaduženja 201819.02.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 16819.02.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 5326,1819.02.2019. 5055,7414.10.2021. 670,9114.10.2021. Ugovorena kamatna stopa 3,6919.02.2019. 2,8014.10.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2022. Nositelj obveze Izvanbračni drug28.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.28.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 58750,0028.01.2022.
Valuta duga EUR - Euro28.01.2022. Godina zaduženja 200328.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 36028.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 201,7128.01.2022. 201,5929.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 1,0828.01.2022. 1,0729.01.2023.
Napomena 28.01.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2022. Nositelj obveze Izvanbračni drug28.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.28.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 21250,0028.01.2022.
Valuta duga EUR - Euro28.01.2022. Godina zaduženja 200328.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 36028.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 77,2628.01.2022. 77,2129.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 1,0828.01.2022. 1,0729.01.2023.
Napomena 28.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji02.03.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji02.03.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom02.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.03.2018.
Mjesto Zagreb02.03.2018. Poštanski broj 1000002.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.03.2018. Površina 250,0002.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2250000,0002.03.2018. 2475000,0014.10.2021. 350000,0029.01.2023.
Katastarska općina Markuševec02.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno02.03.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Izvanbračni drug02.03.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)02.03.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan02.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.03.2018.
Mjesto Zagreb02.03.2018. Poštanski broj 1000002.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.03.2018. Površina 67,4702.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,0002.03.2018. 1100000,0014.10.2021. 188000,0029.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb02.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno02.03.2018.
Oblik vlasništva Osobno02.03.2018. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine02.03.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine Obiteljska ušteđevina02.03.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža02.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.03.2018.
Mjesto Zagreb02.03.2018. Poštanski broj 1000002.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.03.2018. Površina 6,2502.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 93750,0002.03.2018. 103125,0014.10.2021. 17500,0029.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb02.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno02.03.2018.
Oblik vlasništva Osobno02.03.2018. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine02.03.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine Obiteljska ušteđevina02.03.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak02.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.03.2018.
Mjesto Zagreb02.03.2018. Poštanski broj 1000002.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.03.2018. Površina 688,0002.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7500,0002.03.2018. 3000,0029.01.2023.
Katastarska općina Markuševec02.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno02.03.2018.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug02.03.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine02.03.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan02.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.03.2018.
Mjesto Zagreb02.03.2018. Poštanski broj 1000002.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.03.2018. Površina 60,0002.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 450000,0002.03.2018. 70000,0029.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb02.03.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.03.2018.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug02.03.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)02.03.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak02.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.03.2018.
Mjesto Zagreb02.03.2018. Poštanski broj 1000002.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.03.2018. Površina 343,0002.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3750,0002.03.2018. 515,0029.01.2023.
Katastarska općina Markuševec02.03.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.03.2018.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug02.03.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine02.03.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.10.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.10.2021.
Mjesto Zagreb14.10.2021. Poštanski broj 1000014.10.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.10.2021. Površina 2055,0014.10.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 18750,0014.10.2021. 2600,0029.01.2023.
Katastarska općina Markuševec14.10.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno14.10.2021.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug14.10.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)14.10.2021.
Napomena 14.10.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.10.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.10.2021.
Mjesto Zagreb14.10.2021. Poštanski broj 1000014.10.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.10.2021. Površina 1221,0014.10.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 13736,2514.10.2021. 1832,0029.01.2023.
Katastarska općina Markuševec14.10.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno14.10.2021.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug14.10.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)14.10.2021.
Napomena 14.10.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.10.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.10.2021.
Mjesto Zagreb14.10.2021. Poštanski broj 1000014.10.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.10.2021. Površina 775,0014.10.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8718,7514.10.2021. 1162,0029.01.2023.
Katastarska općina Markuševec14.10.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno14.10.2021.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug14.10.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala14.10.2021.
Napomena 14.10.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak14.10.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.10.2021.
Mjesto Zagreb14.10.2021. Poštanski broj 1000014.10.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.10.2021. Površina 439,0014.10.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4938,7514.10.2021. 659,0029.01.2023.
Katastarska općina Markuševec14.10.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno14.10.2021.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug14.10.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala14.10.2021.
Napomena 14.10.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.10.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.10.2021.
Mjesto Zagreb14.10.2021. Poštanski broj 1000014.10.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.10.2021. Površina 318,0014.10.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3577,5014.10.2021. 477,0029.01.2023.
Katastarska općina Markuševec14.10.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno14.10.2021.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug14.10.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala14.10.2021.
Napomena 14.10.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)29.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.01.2023.
Mjesto Zagreb29.01.2023. Poštanski broj 1000029.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.01.2023. Površina 266,0029.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 401,0029.01.2023.
Katastarska općina Markuševec29.01.2023. Vrsta vlasništva Vanknjižno29.01.2023.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug29.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.01.2023.
Napomena 29.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak29.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.01.2023.
Mjesto Zagreb29.01.2023. Poštanski broj 1000029.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.01.2023. Površina 604,0029.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 910,0029.01.2023.
Katastarska općina Markuševec29.01.2023. Vrsta vlasništva Vanknjižno29.01.2023.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug29.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.01.2023.
Napomena 29.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)29.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.01.2023.
Mjesto Zagreb29.01.2023. Poštanski broj 1000029.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.01.2023. Površina 295,0029.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 443,0029.01.2023.
Katastarska općina Markuševec29.01.2023. Vrsta vlasništva Vanknjižno29.01.2023.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug29.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.01.2023.
Napomena 29.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)29.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.01.2023.
Mjesto Zagreb29.01.2023. Poštanski broj 1000029.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.01.2023. Površina 230,0029.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 345,0029.01.2023.
Katastarska općina Markuševec29.01.2023. Vrsta vlasništva Vanknjižno29.01.2023.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug29.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.01.2023.
Napomena 29.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)29.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.01.2023.
Mjesto Zagreb29.01.2023. Poštanski broj 1000029.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.01.2023. Površina 404,0029.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 610,0029.01.2023.
Katastarska općina Markuševec29.01.2023. Vrsta vlasništva Vanknjižno29.01.2023.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug29.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.01.2023.
Napomena 29.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji02.03.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.03.2018. Marka/tip Alfa Romeo 159 SW02.03.2018.
Godina proizvodnje 200702.03.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0002.03.2018. 35000,0014.10.2021. 3000,0029.01.2023.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug02.03.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka02.03.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor29.01.2023. Marka/tip Yanmar AF1829.01.2023.
Godina proizvodnje 199729.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5500,0029.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno29.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji02.03.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji02.03.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice02.03.2018. Naziv poslovnog subjekta Atlanic Grupa d.d.02.03.2018.
OIB poslovnog subjekta 7114991241602.03.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Miramarska 2302.03.2018.
Broj dionica 5502.03.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 40,0002.03.2018. 5,3102.03.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%02.03.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Izvanbračni drug02.03.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine02.03.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice02.03.2018. Naziv poslovnog subjekta Dalekovod d.d.02.03.2018.
OIB poslovnog subjekta 4791124222202.03.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Marijana Čavića 402.03.2018.
Broj dionica 602.03.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 10,0002.03.2018. 1,3302.03.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%02.03.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Izvanbračni drug02.03.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine02.03.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice02.03.2018. Naziv poslovnog subjekta Ericsson Nikola Tesla d.d.02.03.2018.
OIB poslovnog subjekta 8421477117502.03.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Krapinska 4502.03.2018.
Broj dionica 302.03.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,0002.03.2018. 13,2702.03.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%02.03.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Izvanbračni drug02.03.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine02.03.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice02.03.2018. Naziv poslovnog subjekta Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji02.03.2018.
OIB poslovnog subjekta 0725675140802.03.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Budmanijeva 102.03.2018.
Broj dionica 5002.03.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 0,0002.03.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%02.03.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Izvanbračni drug02.03.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine02.03.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu02.03.2018. Naziv poslovnog subjekta ZB Plus02.03.2018.
OIB poslovnog subjekta 5606233944802.03.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Samoborska cesta 14502.03.2018.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 6069,3702.03.2018. 12129,0014.10.2021. 1609,7914.10.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Izvanbračni drug02.03.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.03.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice02.03.2018. Naziv poslovnog subjekta Magma d.d.02.03.2018.
OIB poslovnog subjekta 6721509237802.03.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Baštijanova 52a02.03.2018.
Broj dionica 4302.03.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 10,0002.03.2018. 1,3302.03.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%02.03.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno02.03.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine02.03.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu14.10.2021. Naziv poslovnog subjekta Invesco DB Agriculture Fund14.10.2021.
OIB poslovnog subjekta US46140H106814.10.2021. Sjedište poslovnog subjekta Invesco Investment Services, Inc. Kansas City, MO, USA14.10.2021.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 18320,4014.10.2021. 2431,4814.10.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno14.10.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala14.10.2021.
Napomena 14.10.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji02.03.2018. Postoji14.10.2021.

Podatci o štednji

Iznos 250000,0014.10.2021. 252395,0328.01.2022. 46958,8529.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna14.10.2021. EUR - Euro14.10.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.10.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala14.10.2021.
Napomena 14.10.2021.

Podatci o štednji

Iznos 6060,0114.10.2021. 2965,8829.01.2023. Valuta EUR - Euro14.10.2021. USD - Američki Dolar29.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno14.10.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala14.10.2021.
Napomena 14.10.2021.

Podatci o štednji

Iznos 20000,0014.10.2021. 18008,1029.01.2023. Valuta EUR - Euro14.10.2021.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug14.10.2021. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.10.2021.
Drugi način stjecanja Poklon roditelja14.10.2021.
Napomena 14.10.2021.

Podatci o štednji

Iznos 3515,6028.01.2022. 4199,6629.01.2023. Valuta EUR - Euro28.01.2022.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug28.01.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka28.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji02.03.2018. Postoji29.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatsko društvo za robotiku29.01.2023. Sjedište pravne osobe Zagreb29.01.2023.
OIB pravne osobe 6859660405429.01.2023.
Datum učlanjenja 01/01/202229.01.2023. Datum kraja članstva 29.01.2023.
Funkcije 29.01.2023.
Napomena 29.01.2023.