Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tomislav Prtenjača

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Tomislav27.06.2017. Prezime Prtenjača27.06.2017.
Stručna sprema SSS27.06.2017.
Zvanje vozač motornog vozila27.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke27.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana27.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 23210 Biograd na Moru27.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik27.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Polača27.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23210 Biograd na Moru27.06.2017. Ulica POLAČA27.06.2017. Kućni broj 231/A27.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852366200127.06.2017.
Datum početka mandata 30/05/201727.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 23/05/202127.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji27.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji27.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji27.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto vozač motornog vozila27.06.2017. Naziv pravne osobe Puntamika-line d.o.o.27.06.2017. OIB pravne osobe 5916423535627.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23000 Zadar27.06.2017. Ulica Kneza Trpimira 27.06.2017. Kućni broj 2027.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/04/201527.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 29/05/201727.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 12545,2527.06.2017. Neto iznos (HRK) 10036,2027.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.06.2017. Postoji08.01.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 400,0008.01.2020. Pravna osnova Od druge djelatnosti08.01.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini08.01.2020.
Druga djelatnost vozač autobusa08.01.2020.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji27.06.2017. Postoji08.01.2020.

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj Agencija za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju 08.01.2020. OIB isplatitelja 9912223570908.01.2020.
Neto iznos (HRK) 5187,1108.01.2020. Vremenski raspon Na godišnjoj razini08.01.2020.
Vrsta Poticaj08.01.2020.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji27.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji27.06.2017. Ne postoji29.03.2019.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1600,0027.06.2017. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno27.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 0,00 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Na godišnjoj razini

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji27.06.2017. Postoji09.04.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.04.2019. Nositelj obveze Osobno09.04.2019.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) OTP banka d.d.09.04.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 150000,0009.04.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.04.2019. Godina zaduženja 201909.04.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 12009.04.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 1646,5409.04.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,7509.04.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.01.2020. Nositelj obveze Osobno08.01.2020.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) OTP banka d.d.08.01.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 37600,0008.01.2020.
Valuta duga EUR - Euro08.01.2020. Godina zaduženja 201908.01.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 36008.01.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 159,6408.01.2020. Ugovorena kamatna stopa 3,0808.01.2020.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica17.07.2020. Nositelj obveze Osobno17.07.2020.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Marija Prtenjača17.07.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0017.07.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna17.07.2020. Godina zaduženja 202017.07.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 2417.07.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 0,0017.07.2020. Ugovorena kamatna stopa 0,0017.07.2020.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.06.2017. Postoji08.01.2020.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica08.01.2020. Nositelj potraživanja Osobno08.01.2020.
Iznos (HRK) 85000,0008.01.2020. Vremenski raspon Na godišnjoj razini08.01.2020.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.06.2017.
Mjesto Polača27.06.2017. Poštanski broj 2342327.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.06.2017. Površina 805,0027.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750000,0027.06.2017.
Katastarska općina Polača27.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način27.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o darovanju osnovnog građevinskog materijala 27.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom08.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.01.2020.
Mjesto Polača08.01.2020. Poštanski broj 2342308.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.01.2020. Površina 413,0008.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0008.01.2020.
Katastarska općina Polača08.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno08.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno08.01.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.01.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak08.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.01.2020.
Mjesto Polača08.01.2020. Poštanski broj 2342308.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.01.2020. Površina 20,0008.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3700,0008.01.2020.
Katastarska općina Polača08.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno08.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno08.01.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.01.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak08.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.01.2020.
Mjesto Polača08.01.2020. Poštanski broj 2342308.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.01.2020. Površina 607,0008.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 18500,0008.01.2020.
Katastarska općina Polača08.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno08.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno08.01.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.01.2020.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.06.2017. Marka/tip Ford Galaxy27.06.2017.
Godina proizvodnje 200727.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0027.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.06.2017. Marka/tip renault clio27.06.2017.
Godina proizvodnje 200227.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,0027.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji27.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji27.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 8000,0027.06.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna27.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.06.2017.