Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tomislav Klarić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Tomislav28.01.2016. Prezime Klarić 28.01.2016.
Stručna sprema SSS28.01.2016.
Zvanje zubarski tehničar28.01.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica28.01.2016. Hrvatska demokratska zajednica28.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 51324 Zlobin28.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik28.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Bakar28.01.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51222 Bakar28.01.2016. Ulica Primorje28.01.2016. Kućni broj 3928.01.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855145571028.01.2016.
Datum početka mandata 24/05/201328.01.2016. 29/06/2017 29/06/2021 Predviđeni datum kraja mandata 24/05/201728.01.2016. 30/06/2021 30/06/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.01.2016. Volonterski Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.01.2016. Postoji
Dužnost Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 28.01.2016. Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 28.01.2016. 10000 Zagreb Ulica 28.01.2016. markov trg Kućni broj 28.01.2016. 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 28.01.2016. +38514569222
Datum početka mandata 28.01.2016. 14/10/2016 22/07/202021.08.2020. 20/05/202117.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 28.01.2016. 01/11/2019 23/07/202421.08.2020. 20/05/202517.06.2021.
Način obnašanja dužnosti 28.01.2016. Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 28.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.01.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost gradonačelnik Naziv pravne osobe Grad Bakar
OIB pravne osobe 31708325678 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 02/10/2016 Datum kraja dužnosti
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51222 Bakar Ulica primorje 39 Kućni broj 39
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38551455722

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.01.2016. Postoji21.01.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Gradonačelnik21.01.2017. Naziv pravne osobe Grad Bakar21.01.2017. OIB pravne osobe 3170832567821.01.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51222 Bakar21.01.2017. Ulica Primorje21.01.2017. Kućni broj 3921.01.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 21/06/201321.01.2017. 29/06/2017 20/05/202117.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 21.01.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji28.01.2016. Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Gradonačelnik21.01.2017. Naziv pravne osobe Grad Bakar OIB pravne osobe 3170832567821.01.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51222 Bakar Ulica Primorje21.01.2017. Kućni broj 39
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/10/2016 29/06/201717.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 19/05/202117.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 29130,3128.01.2016. Neto iznos (EUR) 15885,0628.01.2016.
Volonterski (EUR) 00000,00 0,00

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 30250,44 4014,86 Neto iznos (EUR) 16931,80 2247,13

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.01.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji28.01.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.01.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica28.01.2016. Nositelj obveze Osobno28.01.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb28.01.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 18039,4928.01.2016. 2394,1928.01.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.01.2016. EUR - Euro28.01.2016. Godina zaduženja 201528.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 3628.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 637,8628.01.2016. 84,5428.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 9,2028.01.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit22.01.2019. Nositelj obveze Osobno22.01.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) pbz22.01.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,0022.01.2019. 13245,6021.08.2020. 94588,82 12553,99
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna22.01.2019. EUR - Euro22.01.2019. Godina zaduženja 201822.01.2019. 2021
Rok vraćanja u mjesecima 3622.01.2019. 52 Iznos mjesečnog anuiteta 1252,5322.01.2019. 2086,00 276,86 Ugovorena kamatna stopa 7,9522.01.2019.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto Bakar28.01.2016. Poštanski broj 5132428.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2016. Površina 160,0028.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1200000,0028.01.2016. 159267,3728.01.2016.
Katastarska općina Zlobin28.01.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.01.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.01.2016.
Postotak 50,0028.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto Hreljin28.01.2016. Poštanski broj 5132428.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2016. Površina 116,0028.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,0028.01.2016. 106178,2528.01.2016.
Katastarska općina Ružić selo28.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama28.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom28.01.2016.
Postotak 50,0028.01.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Nekretnina stečena nakon ostavinske rasprave iza smrti pokojnog roditelja23.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto zlobin28.01.2016. Zlobin21.01.2017. Poštanski broj 5132428.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2016. Površina 1000,0028.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 250000,0028.01.2016. 33180,7028.01.2016.
Katastarska općina krasica28.01.2016. Krasica21.01.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug28.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom28.01.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Nekretnna stečena ostavinskom raspravom nakon smrti roditelja23.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto Bakar28.01.2016. Poštanski broj 5132428.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2016. Površina 582,0028.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0028.01.2016. 13272,2828.01.2016.
Katastarska općina Zlobin28.01.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.01.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.01.2016.
Postotak 30,0028.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom22.01.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.01.2019.
Mjesto Bakar22.01.2019. Poštanski broj 5132422.01.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.01.2019. Površina 120,0022.01.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0022.01.2019. 6636,1422.01.2019.
Katastarska općina Zlobin22.01.2019. Vrsta vlasništva Knjižno22.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno22.01.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)22.01.2019.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.01.2016. Marka/tip citroen C328.01.2016.
Godina proizvodnje 201128.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 65000,0028.01.2016. 35000,0021.08.2020. 4645,3021.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.01.2016. Marka/tip mazda328.01.2016.
Godina proizvodnje 201328.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 110000,0028.01.2016. 60000,0021.08.2020. 7963,3721.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.01.2016. Marka/tip peugeot 20628.01.2016.
Godina proizvodnje 200628.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0028.01.2016. 2654,4628.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl28.01.2016. Marka/tip ATV25028.01.2016.
Godina proizvodnje 201028.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,0028.01.2016. 1061,7828.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip kia sorento
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 85000,00 55000,0021.08.2020. 7299,7521.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl22.01.2019. Marka/tip ATV Linhai500cc22.01.2019.
Godina proizvodnje 201822.01.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 39000,0022.01.2019. 31000,0031.01.2022. 4114,4131.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno22.01.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.01.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji28.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji28.01.2016.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.01.2016.