Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tomislav Dulibić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Tomislav13.12.2016. Prezime Dulibić13.12.2016.
Stručna sprema VSS13.12.2016.
Zvanje diplomirani pravnik13.12.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica13.12.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana13.12.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece13.12.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb13.12.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji13.12.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Državni tajnik13.12.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo zdravstva13.12.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb13.12.2016. Ulica Ksaver13.12.2016. Kućni broj 200a13.12.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851460758113.12.2016. Fax (službeni) +3851460769513.12.2016.
Datum početka mandata 17/11/201613.12.2016. Predviđeni datum kraja mandata 17/11/202013.12.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno13.12.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji13.12.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji13.12.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji13.12.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji13.12.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Voditelj razvoja životnog osiguranja13.12.2016. Naziv pravne osobe Croatia osiguranje d.d.13.12.2016. OIB pravne osobe 2618799486213.12.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb13.12.2016. Ulica Miramarska13.12.2016. Kućni broj 2213.12.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 15/07/200813.12.2016. Datum prestanka radnog odnosa 16/11/201613.12.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23170,7913.12.2016. Neto iznos (HRK) 15093,2113.12.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji13.12.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji13.12.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji13.12.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji13.12.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Croatia osiguranje d.d.13.12.2016. OIB poslodavca 2618799486213.12.2016.
Bruto iznos (HRK) 122791,3713.12.2016. Neto iznos (HRK) 82508,0713.12.2016.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/200813.12.2016. Datum prestanka radnog odnosa 13.12.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Grad Zagreb14.02.2019. OIB poslodavca 6181789493714.02.2019.
Bruto iznos (HRK) 110832,0414.02.2019. Neto iznos (HRK) 71500,0014.02.2019.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/201814.02.2019. Datum prestanka radnog odnosa 14.02.2019.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji13.12.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji13.12.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.12.2016. Nosioc obveze Osobno13.12.2016.
Vjerovnik SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d.13.12.2016. Iznos duga 15000,0013.12.2016.
Valuta duga EUR - Euro13.12.2016. Godina zaduženja 201613.12.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12013.12.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 185,5413.12.2016. Ugovorena kamatna stopa 8,4613.12.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.12.2016. Nosioc obveze Osobno13.12.2016.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb d.d.13.12.2016. Iznos duga 153976,5113.12.2016.
Valuta duga EUR - Euro13.12.2016. Godina zaduženja 200913.12.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 36013.12.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 885,1313.12.2016. 730,8214.02.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,4213.12.2016. 3,3114.02.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.12.2016. Nosioc obveze Bračni drug13.12.2016.
Vjerovnik SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d.13.12.2016. Iznos duga 27000,0013.12.2016.
Valuta duga EUR - Euro13.12.2016. Godina zaduženja 201613.12.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12013.12.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 293,9613.12.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,4913.12.2016.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica14.02.2019. Nosioc obveze Osobno14.02.2019.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb14.02.2019. Iznos duga 40000,0014.02.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna14.02.2019. Godina zaduženja 201814.02.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 3614.02.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 1248,8514.02.2019. Ugovorena kamatna stopa 7,7514.02.2019.

Obveza

Vrsta obveze Drugo14.02.2019. Nosioc obveze Osobno14.02.2019.
Druga obveza Leasing14.02.2019.
Vjerovnik Mercedes-Benz Leasing14.02.2019. Iznos duga 17266,0014.02.2019.
Valuta duga EUR - Euro14.02.2019. Godina zaduženja 201914.02.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 2414.02.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 719,4114.02.2019. Ugovorena kamatna stopa 3,9914.02.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji13.12.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji13.12.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan13.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.12.2016.
Mjesto Zagreb13.12.2016. Poštanski broj 1000013.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.12.2016. Površina 71,2213.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750000,0013.12.2016.
Katastarska općina Vrapče Novo13.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno13.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno13.12.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)13.12.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište14.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.02.2019.
Mjesto Zagreb14.02.2019. Poštanski broj 1000014.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.02.2019. Površina 237,0014.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 230000,0014.02.2019.
Katastarska općina Grad Zagreb14.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno14.02.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug14.02.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.02.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji13.12.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.12.2016. Marka/tip Hyundai ix 3513.12.2016.
Godina proizvodnje 201313.12.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 120000,0013.12.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug13.12.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)13.12.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.02.2019. Marka/tip Mercedes B klase14.02.2019.
Godina proizvodnje 201814.02.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 193000,0014.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno14.02.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)14.02.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji13.12.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji13.12.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji13.12.2016.

Podatci o štednji

Iznos 25800,0013.12.2016. Valuta EUR - Euro13.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno13.12.2016. Način stjecanja Na neki drugi način13.12.2016.
Drugi način stjecanja u00c5u00bdivotno osiguranje s jednokratnom uplatom premije plaćeno iz stambenog kredita13.12.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji13.12.2016.