Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tomislav Bulić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Tomislav 30.06.2017. Prezime Bulić30.06.2017.
Stručna sprema VSS30.06.2017.
Zvanje diplomirani kriminalist30.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica30.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana30.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece30.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 23420 Benkovac30.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Gradonačelnik30.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Benkovac30.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23420 Benkovac30.06.2017. Ulica Šetalište kneza Branimira30.06.2017. Kućni broj 1230.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852368105630.06.2017. Fax (službeni) 30.06.2017.
Datum početka mandata 31/05/201730.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 31/05/202130.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski30.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji30.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji30.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji30.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji30.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 5118,8430.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji30.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 6300,0030.06.2017. Pravna osnova Od drugog dohodka30.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno30.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji30.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji30.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatska lutrija30.06.2017. OIB poslodavca 2790522815830.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 3200,0030.06.2017. Neto iznos (HRK) 1660,0030.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/199630.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 30.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji30.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji30.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.06.2017. Nosioc obveze Osobno30.06.2017.
Vjerovnik pbz30.06.2017. Iznos duga 85000,0030.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro30.06.2017. Godina zaduženja 200830.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 34830.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 506,0030.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,0030.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.06.2017. Nosioc obveze Osobno30.06.2017.
Vjerovnik pbz30.06.2017. Iznos duga 15000,0030.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro30.06.2017. Godina zaduženja 201230.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 7230.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 230,0030.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,0030.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Benkovac30.06.2017. Poštanski broj 2342030.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 1500,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0030.06.2017.
Katastarska općina Korlat30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)30.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji30.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.06.2017. Marka/tip WV polo30.06.2017.
Godina proizvodnje 200330.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 22000,0030.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)30.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji30.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji30.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji30.06.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: