Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tomislav Ančić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Tomislav26.06.2017. Prezime Ančić 26.06.2017.
Stručna sprema VŠS26.06.2017.
Zvanje EKONOMIST KOMUNALNOG ODSJEKA26.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska socijalno - liberalna stranka26.06.2017. Hrvatska demokratska zajednica16.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana26.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece26.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 20250 Orebić26.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik26.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Orebić26.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20250 Orebić26.06.2017. Ulica OBALA POMORACA26.06.2017. Kućni broj 2426.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852071367826.06.2017.
Datum početka mandata 25/05/201726.06.2017. 19/05/202116.06.2021. 20/05/202126.08.2021. Predviđeni datum kraja mandata 25/05/202126.06.2017. 19/05/202516.06.2021. 20/05/202526.08.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski26.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji26.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji26.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji26.06.2017. Postoji26.08.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto općinski načelnik26.08.2021. Naziv pravne osobe Općina Orebić26.08.2021. OIB pravne osobe 1682595907826.08.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 20250 Orebić26.08.2021. Ulica Obala pomoraca 26.08.2021. Kućni broj 2426.08.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 25/05/201726.08.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 19/05/202126.08.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Volonterski (EUR) 5486,0026.06.2017. 4257,2216.06.2021. 5775,3826.08.2021. 815,4525.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji26.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 111325,0026.06.2017. 14775,3726.06.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada26.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.06.2017.
Napomena Mirovina HRVI16.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 111325,0026.08.2021. 14775,3726.08.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada26.08.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.08.2021.
Napomena 26.08.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji26.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji26.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji26.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji26.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.06.2017. Nositelj obveze Osobno26.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) SOCIETE GENERALE SPLITSKA BANKA D.D.26.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,0026.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro26.06.2017. Godina zaduženja 200826.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 24026.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 460,0026.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,0026.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.06.2017. Nositelj obveze Osobno26.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) HPB D.D.26.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0026.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro26.06.2017. Godina zaduženja 201126.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 30026.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 205,0026.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,0026.06.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto OREBIĆ26.06.2017. Poštanski broj 2025026.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 140,0026.06.2017. 283,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0026.06.2017. 199084,2126.06.2017.
Katastarska općina OREBIĆ26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto OREBIĆ26.06.2017. Poštanski broj 2025026.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 972,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0026.06.2017. 1990,8426.06.2017.
Katastarska općina OREBIĆ26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto POTOMJE26.06.2017. Poštanski broj 2024426.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 317,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0026.06.2017. 398,1726.06.2017.
Katastarska općina POTOMJE26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto POTOMJE26.06.2017. Poštanski broj 2024426.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 762,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 17000,0026.06.2017. 2256,2926.06.2017.
Katastarska općina POTOMJE26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto POTOMJE26.06.2017. Poštanski broj 2024426.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 1025,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0026.06.2017. 3318,0726.06.2017.
Katastarska općina POTOMJE26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto POTOMJE26.06.2017. Poštanski broj 2024426.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 457,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0026.06.2017. 1990,8426.06.2017.
Katastarska općina POTOMJE26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto POTOMJE26.06.2017. Poštanski broj 2024426.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 11861,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0026.06.2017. 3981,6826.06.2017.
Katastarska općina POTOMJE26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto POTOMJE26.06.2017. Poštanski broj 2024426.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 1324,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0026.06.2017. 2654,4626.06.2017.
Katastarska općina POTOMJE26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto KUNA26.06.2017. Poštanski broj 2024326.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 0,6626.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10,0026.06.2017. 1,3326.06.2017.
Katastarska općina PIJAVIČINO26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 2,0026.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto KUNA26.06.2017. Poštanski broj 2024326.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 4,0426.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0026.06.2017. 1990,8426.06.2017.
Katastarska općina PIJAVIČINO26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 50,0026.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto OREBIĆ26.06.2017. Poštanski broj 2025026.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 972,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0026.06.2017. 1990,8426.06.2017.
Katastarska općina OREBIĆ26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 50,0026.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto KUNA26.06.2017. Poštanski broj 2024326.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 1,5026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100,0026.06.2017. 13,2726.06.2017.
Katastarska općina PIJAVIČINO26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 4,0026.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto KUNA26.06.2017. Poštanski broj 2024326.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 3,8326.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120,0026.06.2017. 15,9326.06.2017.
Katastarska općina PIJAVIČINO26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 4,0026.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto KUNA26.06.2017. Poštanski broj 2024326.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 22,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700,0026.06.2017. 92,9126.06.2017.
Katastarska općina PIJAVIČINO26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 4,0026.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto KUNA26.06.2017. Poštanski broj 2024326.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 6,7026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200,0026.06.2017. 26,5426.06.2017.
Katastarska općina PIJAVIČINO26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 4,0026.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto KUNA26.06.2017. Poštanski broj 2024326.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 98,6026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0026.06.2017. 132,7226.06.2017.
Katastarska općina PIJAVIČINO26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 4,0026.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto KUNA26.06.2017. Poštanski broj 2024326.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 42,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 420,0026.06.2017. 55,7426.06.2017.
Katastarska općina PIJAVIČINO26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 4,0026.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto KUNA26.06.2017. Poštanski broj 2024326.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 467,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4670,0026.06.2017. 619,8226.06.2017.
Katastarska općina PIJAVIČINO26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 2,0026.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd26.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.08.2021.
Mjesto KUNA26.08.2021. Poštanski broj 2024326.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.08.2021. Površina 3,8326.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120,0026.08.2021. 15,9326.08.2021.
Katastarska općina PIJAVIČINO26.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno26.08.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom26.08.2021.
Postotak 4,0026.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 26.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd26.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.08.2021.
Mjesto KUNA26.08.2021. Poštanski broj 2024326.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.08.2021. Površina 22,0026.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700,0026.08.2021. 92,9126.08.2021.
Katastarska općina PIJAVIČINO26.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno26.08.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom26.08.2021.
Postotak 4,0026.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 26.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd26.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.08.2021.
Mjesto KUNA26.08.2021. Poštanski broj 2024326.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.08.2021. Površina 6,7026.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200,0026.08.2021. 26,5426.08.2021.
Katastarska općina PIJAVIČINO26.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno26.08.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom26.08.2021.
Postotak 4,0026.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 26.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma26.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.08.2021.
Mjesto KUNA26.08.2021. Poštanski broj 2024326.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.08.2021. Površina 98,6026.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0026.08.2021. 132,7226.08.2021.
Katastarska općina PIJAVIČINO26.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno26.08.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom26.08.2021.
Postotak 4,0026.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 26.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma26.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.08.2021.
Mjesto KUNA26.08.2021. Poštanski broj 2024326.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.08.2021. Površina 42,0026.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 420,0026.08.2021. 55,7426.08.2021.
Katastarska općina PIJAVIČINO26.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno26.08.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom26.08.2021.
Postotak 4,0026.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 26.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma26.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.08.2021.
Mjesto KUNA26.08.2021. Poštanski broj 2024326.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.08.2021. Površina 467,0026.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4670,0026.08.2021. 619,8226.08.2021.
Katastarska općina PIJAVIČINO26.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno26.08.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom26.08.2021.
Postotak 2,0026.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 26.08.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.06.2017. Marka/tip GRAND CHEROOKE26.06.2017.
Godina proizvodnje 200226.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0026.06.2017. 5308,9126.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.06.2017. Marka/tip VOLKSWAGEN JETTA26.06.2017.
Godina proizvodnje 200526.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0026.06.2017. 10000,0016.06.2021. 1327,2316.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.08.2021. Marka/tip VOLKSWAGEN JETTA26.08.2021.
Godina proizvodnje 200526.08.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0026.08.2021. 1327,2326.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno26.08.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.08.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.08.2021. Marka/tip OPEL INSIGNIA26.08.2021.
Godina proizvodnje 201226.08.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75021,8526.08.2021. 9957,0026.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno26.08.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.08.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji26.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji26.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji26.06.2017.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: