Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tena Šimonović Einwalter

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Tena20.12.2019. Prezime Šimonović Einwalter20.12.2019.
Stručna sprema Magistar Znanosti20.12.2019.
Zvanje diplomirana pravnica20.12.2019. Stranačka pripadnost Nisam član stranke20.12.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana20.12.2019.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece20.12.2019.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb20.12.2019.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji20.12.2019.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik pučkog pravobranitelja20.12.2019. Pučki pravobranitelj31.05.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Pučki Pravobranitelj20.12.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb20.12.2019. Ulica Trg hrvatskih velikana 20.12.2019. Savska cesta31.05.2021. Kućni broj 620.12.2019. 41/331.05.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851643161320.12.2019. +3851485185531.05.2021.
Datum početka mandata 15/07/201320.12.2019. 25/03/202131.05.2021. Predviđeni datum kraja mandata 15/07/202120.12.2019. 25/03/202131.05.2021. 25/03/202931.05.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno20.12.2019. Stvarni datum kraja mandata 25/03/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji20.12.2019.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji20.12.2019.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.12.2019.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji20.12.2019.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto savjetnica pučkog pravobranitelja za pravne poslove -koordinatorica za područje suzbijanja diskriminacije20.12.2019. zamjenica pučke pravobraniteljice31.05.2021. Naziv pravne osobe Pučki pravobranitelj20.12.2019. OIB pravne osobe 0802653791420.12.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb20.12.2019. Ulica Trg hrvatskih velikana 20.12.2019. Savska cesta31.05.2021. Kućni broj 620.12.2019. 41/331.05.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/05/200820.12.2019. 15/07/201331.05.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 14/07/201320.12.2019. 25/03/202131.05.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 19612,4120.12.2019. 27096,0031.05.2021. 3629,4731.01.2023. Neto iznos (EUR) 14517,5120.12.2019. 19334,0031.05.2021. 2586,3831.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.12.2019.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji20.12.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1200,0020.12.2019. 900,0031.05.2021. 618,8431.01.2022. 1200,0031.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti20.12.2019.
Vremenski raspon Jednokratno20.12.2019.
Napomena Edukacija i konzultacije sa članovima radne skupine za izradu antidiskriminacijskog zakona Crne Gore - angažirana kao stručnjakinja od strane Vijeća Europe31.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 7439,0020.12.2019. 987,3220.12.2019. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti20.12.2019.
Vremenski raspon Jednokratno20.12.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 959,4531.05.2021. 127,2831.05.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti31.05.2021.
Vremenski raspon Jednokratno31.05.2021.
Napomena 31.05.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji20.12.2019.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Mandarić i Einwalter- odvjetničko društvo -jtd.20.12.2019. OIB poslodavca 3095352759320.12.2019.
Bruto iznos (EUR) 65616,2020.12.2019. 5468,0031.05.2021. 726,0031.01.2023. Neto iznos (EUR) 50540,8320.12.2019. 4211,0031.05.2021. 559,0031.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/201120.12.2019. Datum prestanka radnog odnosa 20.12.2019.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji20.12.2019.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 230000,0020.12.2019. 240000,0031.05.2021. 31854,0031.01.2023. Pravna osnova Od kapitala20.12.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini20.12.2019.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji20.12.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji20.12.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.12.2019.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.12.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan20.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.12.2019.
Mjesto Zagreb20.12.2019. Poštanski broj 1000020.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.12.2019. Površina 60,5520.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 900000,0020.12.2019. 119450,5320.12.2019.
Katastarska općina Zagreb - Centar20.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno20.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug20.12.2019. Način stjecanja Na neki drugi način20.12.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine Kupnjom od primitaka dobivenih darovanjem - suvlasništvo sa suprugom 20.12.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža20.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.12.2019.
Mjesto Zagreb20.12.2019. Poštanski broj 1000020.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.12.2019. Površina 11,8520.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0020.12.2019. 5972,5320.12.2019.
Katastarska općina Zagreb - Centar20.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno20.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug20.12.2019. Način stjecanja Na neki drugi način20.12.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine Kupnjom od primitaka dobivenih darovanjem - suvlasništvo sa suprugom 20.12.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica20.12.2019. Vikendica s pripadajućim zemljištem31.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.12.2019.
Mjesto Zagreb20.12.2019. Poštanski broj 1000020.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.12.2019. Površina 47,0020.12.2019. 496,0031.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 315000,0020.12.2019. 348000,0031.01.2022. 46187,5431.01.2022.
Katastarska općina Markuševec20.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno20.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno20.12.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.12.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada20.12.2019. Građevinsko zemljište31.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.12.2019.
Mjesto Zagreb20.12.2019. Poštanski broj 1000020.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.12.2019. Površina 496,0020.12.2019. 448,0031.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0020.12.2019. 138000,0031.01.2022. 18315,7531.01.2022.
Katastarska općina Markuševec20.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno20.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno20.12.2019. Osobno, Suvlasnik s trećim osobama31.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.12.2019.
Postotak 81,8931.01.2022.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma20.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.12.2019.
Mjesto Zagreb20.12.2019. Poštanski broj 1000020.12.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv20.12.2019. m2 - metar kvadratni31.01.2022. Površina 867,0020.12.2019. 2031,0031.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0020.12.2019. 58000,0031.01.2022. 7697,9231.01.2022.
Katastarska općina Markuševec20.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno20.12.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama20.12.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.12.2019.
Postotak 81,8920.12.2019.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.12.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.12.2019. Marka/tip Citroen C4 Grand Picasso20.12.2019.
Godina proizvodnje 201620.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 105000,0020.12.2019. 13935,8920.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug20.12.2019. Način stjecanja Na neki drugi način20.12.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine Kupnjom od primitaka dobivenih stečenih radom te darovanjem20.12.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.12.2019.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji20.12.2019.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu20.12.2019. Naziv poslovnog subjekta PBZ START fond20.12.2019. Eurizon HR START fond31.01.2023.
OIB poslovnog subjekta 0253569773220.12.2019. Sjedište poslovnog subjekta Radnička cesta 5020.12.2019.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 85227,0020.12.2019. 85638,1931.05.2021. 11035,0831.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno20.12.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.12.2019.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice20.12.2019. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom20.12.2019.
OIB poslovnog subjekta 8179314656020.12.2019. Sjedište poslovnog subjekta Radnička cesta 21 20.12.2019.
Broj dionica 6320.12.2019. 4631.05.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 172,0020.12.2019. 185,0031.05.2021. 24,4031.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%20.12.2019.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno20.12.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.12.2019.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu20.12.2019. Naziv poslovnog subjekta PBZ START fond20.12.2019. Eurizon HR START fond31.01.2023.
OIB poslovnog subjekta 0253569773220.12.2019. Sjedište poslovnog subjekta Radnička cesta 5020.12.2019.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 273485,0020.12.2019. 9806,0031.05.2021. 1263,5931.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug20.12.2019. Način stjecanja Kupnjom od kapitala20.12.2019.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji20.12.2019. Postoji31.05.2021.

Podatci o štednji

Iznos 100159,0031.05.2021. 55500,0031.01.2022. 21000,0031.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna31.05.2021. EUR - Euro31.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno31.05.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.05.2021.
Napomena 31.05.2021.

Podatci o štednji

Iznos 323429,6631.05.2021. 188000,0031.01.2022. 63322,0031.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna31.05.2021. EUR - Euro31.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug31.05.2021. Način stjecanja Od kapitala31.05.2021.
Napomena 31.05.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji20.12.2019.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: