Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tatjana Karačić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Tatjana Tatjana06.04.2021. Prezime Karačić Karačić06.04.2021.
Stručna sprema Magistar Znanosti
Zvanje Doktor veterinarske medicine Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra ravnatelj uprave07.04.2021. Ravnatelj uprave07.04.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo poljoprivrede

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Planinska Kućni broj 2a

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516443540
Datum početka mandata 18/04/2019 19/02/202107.04.2021. Predviđeni datum kraja mandata 30/11/2020 19/02/202507.04.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 18/02/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji Postoji07.04.2021. Ne postoji01.02.2024.

Druga javna dužnost

Dužnost član Upravnog vijeća07.04.2021. Naziv pravne osobe Hrvatski veterinarski institut07.04.2021.
OIB pravne osobe 2905917755307.04.2021. Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.04.2021.
Datum početka dužnosti 02/03/202107.04.2021. Datum kraja dužnosti 02/03/202307.04.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb07.04.2021. Ulica Savska cesta07.04.2021. Kućni broj 14307.04.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851612366607.04.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto voditelj Odjela viši veterinarski inspektor pomoćnik ministra07.04.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo poljoprivrede OIB pravne osobe 7676736919707.04.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica grada Vukovara Kućni broj 78
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/07/200522.05.2019. 18/04/201907.04.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 18/04/201922.05.2019. 18/02/202107.04.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 23267,84 28762,4107.04.2021. 4141,0930.01.2023. 4741,7701.02.2024. Neto iznos (EUR) 14418,87 18523,5807.04.2021. 2656,2230.01.2023. 3030,3301.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji Ne postoji01.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2000,00 265,45 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2500,0007.04.2021. 331,8107.04.2021. Pravna osnova Od druge djelatnosti07.04.2021.
Vremenski raspon Mjesečno07.04.2021.
Druga djelatnost naknada za rad u Upravnom vijeću07.04.2021.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Fabacorn OIB poslodavca 44040588881
Bruto iznos (EUR) 81210,0022.05.2019. 10778,4222.05.2019. Neto iznos (EUR) 50760,9622.05.2019. 6737,0122.05.2019.
Datum stupanja u radni odnos 02/01/2018 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca PIK VRBOVEC PLUS d.o.o.06.04.2021. OIB poslodavca 4197693371806.04.2021.
Bruto iznos (EUR) 16517,0006.04.2021. 2192,1806.04.2021. Neto iznos (EUR) 10800,0006.04.2021. 1433,4106.04.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/07/201906.04.2021. Datum prestanka radnog odnosa 06.04.2021.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji Postoji30.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 265,4630.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka30.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 80,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,00 104000,0030.01.2023. 140000,0001.02.2024.
Katastarska općina katastarska općina Klara Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Velika Ludina Poštanski broj 44316
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 666,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 180000,00 20000,0030.01.2023.
Katastarska općina katastarska općina Ludina Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Podatak o OIB ili JMBG nije dostupan jer je majka umrla prije 30 godina.30.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Velika Ludina Poštanski broj 44316
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2941,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,00 663,61 800,0001.02.2024.
Katastarska općina katastarska općina Ludina Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Remetinec Poštanski broj 42220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1132,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,00 796,34
Katastarska općina katastarska općina Remetinec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Suvlasnik s trećim osobama25.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 25,0025.01.2022.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Remetinec Poštanski broj 42220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 188,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2500,00 331,81
Katastarska općina katastarska općina Remetinec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Suvlasnik s trećim osobama25.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 50,0025.01.2022.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Remetinec Poštanski broj 42220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 719,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,00 663,61
Katastarska općina katastarska općina Remetinec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Suvlasnik s trećim osobama25.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 12,5025.01.2022.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Remetinec Poštanski broj 42220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 359,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,00 530,89
Katastarska općina Remetinec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Suvlasnik s trećim osobama25.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 50,0025.01.2022.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Velika Ludina Poštanski broj 44316
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1388,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,00 929,06
Katastarska općina katastarska općina Ludina Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Podatak o OIB ili JMBG nije dostupan jer je majka umrla prije 30 godina30.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Volkswagen Golf
Godina proizvodnje 2004 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,00 25000,0006.04.2021. 19000,0025.01.2022. 2200,0030.01.2023. 2000,0001.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Drugi način stjecanja nekretnine honorar za autorski rad
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mercedes A klasa
Godina proizvodnje 2003 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,00 12000,0006.04.2021. 1592,6706.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Drugi način stjecanja nekretnine honorar za autorski rad
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Gliser Marka/tip Bayliner
Godina proizvodnje 1994 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,00 120000,0025.01.2022. 14500,0030.01.2023. 14000,0001.02.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.
OIB poslovnog subjekta 59300096187 Sjedište poslovnog subjekta Masarykova 1, Zagreb
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 12960,00 1720,09
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb
Broj dionica 69 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,00 13,27
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb
Broj dionica 69 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,00 13,27
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta Fabacorn
OIB poslovnog subjekta 44040588881 Sjedište poslovnog subjekta Kruge 48, Zagreb
Udio vlasništva izražen u postocima 100,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 25040,00 51580,0030.01.2023. 62000,0001.02.2024. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava30.01.2023. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava, Od osiguranja01.02.2024.
Drugi način stjecanja štednja životno osiguranje autorski rad
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 18267,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.01.2023. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od osiguranja01.02.2024.
Drugi način stjecanja štednja životno osiguranje
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 20000,00 62000,0006.04.2021. 100000,0025.01.2022. 13272,2825.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji Postoji07.04.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska veterinarska komora07.04.2021. Sjedište pravne osobe Zagreb07.04.2021.
OIB pravne osobe 9292075159807.04.2021.
Datum učlanjenja 26/10/202007.04.2021. Datum kraja članstva 07.04.2021.
Funkcije Član Upravnog odbora Hrvatske veterinarske komore07.04.2021.
Napomena