Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tatjana Arnold Sabo

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Tatjana 09.05.2022. Prezime Arnold Sabo09.05.2022.
Stručna sprema VSS09.05.2022.
Zvanje Diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo09.05.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica09.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana09.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece09.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 33000 Virovitica09.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji09.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj09.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE09.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 33523 Noskovci09.05.2022. Ulica Noskovci09.05.2022. Kućni broj 2/a09.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853372203309.05.2022.
Datum početka mandata 01/03/201809.05.2022. 10/03/202230.01.2023. Predviđeni datum kraja mandata 28/02/202209.05.2022. 09/03/202630.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno09.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji09.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji09.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji09.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji09.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ravnateljica09.05.2022. Naziv pravne osobe Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije09.05.2022. OIB pravne osobe 8294364023909.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 33523 Noskovci09.05.2022. Ulica Noskovci 09.05.2022. Kućni broj 2/a09.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/03/201809.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/02/202209.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 16075,0009.05.2022. 2169,6030.01.2023. Neto iznos (EUR) 10900,0009.05.2022. 1470,6330.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji09.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji09.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji09.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji09.05.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 470,0009.05.2022. 146,0030.01.2023. Pravna osnova Od druge djelatnosti09.05.2022.
Vremenski raspon Mjesečno09.05.2022. Na godišnjoj razini30.01.2023.
Druga djelatnost Vijećnička naknada09.05.2022.
Napomena 09.05.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 85,5230.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka30.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji09.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji09.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.05.2022. Nositelj obveze Osobno09.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka09.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 73529,4109.05.2022. 9758,9809.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.05.2022. EUR - Euro09.05.2022. Godina zaduženja 201909.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6009.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1419,8309.05.2022. 188,3309.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,9509.05.2022.
Napomena 09.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.05.2022. Nositelj obveze Osobno09.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka09.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 19000,0009.05.2022.
Valuta duga EUR - Euro09.05.2022. Godina zaduženja 202109.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6009.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 355,8709.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,6909.05.2022.
Napomena 09.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji09.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji09.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom09.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.05.2022.
Mjesto Virovitica09.05.2022. Poštanski broj 3300009.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.05.2022. Površina 741,0009.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0009.05.2022. 99542,1109.05.2022.
Katastarska općina ko Virovitica09.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno09.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno09.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)09.05.2022.
Napomena 09.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom09.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.05.2022.
Mjesto Virovitica09.05.2022. Poštanski broj 3300009.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.05.2022. Površina 2877,0009.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0009.05.2022. 19908,4209.05.2022.
Katastarska općina ko Virovitica09.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno09.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug09.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom09.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 09.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji09.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil09.05.2022. Marka/tip Opel Crossland09.05.2022.
Godina proizvodnje 202109.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 142000,0009.05.2022. 18846,6409.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno09.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)09.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil09.05.2022. Marka/tip Opel Insignia09.05.2022.
Godina proizvodnje 201309.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0009.05.2022. 7963,3709.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug09.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)09.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine09.05.2022. Marka/tip Nissan Navara09.05.2022.
Godina proizvodnje 201209.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0009.05.2022. 10617,8209.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug09.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)09.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji09.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji09.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Vlasnik obrta09.05.2022. Naziv poslovnog subjekta Bravarski obrt Sabo09.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 8987648624409.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta Virovitica, Zagrebačka 709.05.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug09.05.2022. Način stjecanja Na neki drugi način09.05.2022.
Drugi način stjecanja Samozapošljavanje09.05.2022.
Napomena 09.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji09.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji09.05.2022.