Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tanja Novotni Golubić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Tanja Prezime Novotni Golubić
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomist Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka Nisam član stranke11.01.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 43500 Daruvar

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik župana Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Bjelovarsko bilogorska županija Bjelovarsko-bilogorska županija

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43000 Bjelovar Ulica Dr.A.Starčevića Kućni broj 8

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38543440849
Datum početka mandata 26/05/201713.06.2017. 21/05/202131.05.2021. Predviđeni datum kraja mandata 23/05/202113.06.2017. 20/05/202531.05.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji

Druga javna dužnost

Dužnost Član Vijeća Naziv pravne osobe Vijeće češke nacionalne manjine Bjelovarsko-bilogorske županije
OIB pravne osobe 8558052907213.06.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 31/05/2017 Datum kraja dužnosti 30/05/202113.06.2017. 30/05/202331.05.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 43500 Daruvar Ulica Trg kralja Tomislava Kućni broj 8
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38543333420

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj Fonda za razvoj turizma Naziv pravne osobe MINISTARSTVO TURIZMA OIB pravne osobe
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Prisavlje Kućni broj 14
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 12/12/2017 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 06/12/2013

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenica župana iz redova pripadnika češke nacionalne manjine 13.06.2017. Naziv pravne osobe Bjelovarsko- bilogorske županije 13.06.2017. OIB pravne osobe 1292862588013.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43000 Bjelovar 13.06.2017. Ulica Dr.A.Starčevića13.06.2017. Kućni broj 813.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 21/05/201313.06.2017. 26/05/201731.05.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 26/05/201713.06.2017. 21/05/202131.05.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 24976,4613.06.2017. 25059,0004.12.2019. 2907,7510.01.2023. Neto iznos (EUR) 14673,1013.06.2017. 14790,3604.12.2019. 2056,5610.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Lohmann i Rauscher d.o.o. OIB poslodavca 65605433360
Bruto iznos (EUR) 99522,23 13208,84 Neto iznos (EUR) 60000,00 7963,37
Datum stupanja u radni odnos 01/03/2012 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Tosama d.o.o. Hrvatska 11.07.2018. InMEDIC d.o.o04.12.2019. Gradska tržnica Daruvar d.o.o.10.01.2023. OIB poslodavca 4988473614811.07.2018. 2884872929604.12.2019. 8549745704710.01.2023.
Bruto iznos (EUR) 119389,7711.07.2018. 20000,0006.11.2020. 811,9710.01.2023. Neto iznos (EUR) 72000,0011.07.2018. 12832,0006.11.2020. 623,4710.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 10/07/201811.07.2018. 01/10/201904.12.2019. 01/12/202210.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 11.07.2018.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Daruvar Poštanski broj 43500
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 200,00 497,0004.12.2019. 853,0006.11.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,00 13272,28
Katastarska općina Daruvar Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 50,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.06.2017.
Mjesto Donji Sređani 13.06.2017. Poštanski broj 4350613.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.06.2017. Površina 604,0013.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500,0013.06.2017. 199,0813.06.2017.
Katastarska općina Donji Sređani 13.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno13.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug13.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.12.2019.
Mjesto Daruvar 04.12.2019. Poštanski broj 4350004.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.12.2019. Površina 4843,0004.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0004.12.2019. 663,6104.12.2019.
Katastarska općina Daruvar04.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno04.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno04.12.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom04.12.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.12.2019.
Mjesto daruvar04.12.2019. Daruvar31.05.2021. Poštanski broj 4350004.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.12.2019. Površina 4327,0004.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0004.12.2019. 663,6104.12.2019.
Katastarska općina Daruvar 04.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno04.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno04.12.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom04.12.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada04.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.12.2019.
Mjesto Daruvar 04.12.2019. Poštanski broj 4350004.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.12.2019. Površina 962,0004.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0004.12.2019. 265,4504.12.2019.
Katastarska općina Daruvar04.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno04.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno04.12.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom04.12.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd04.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.12.2019.
Mjesto Daruvar04.12.2019. Poštanski broj 4350004.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.12.2019. Površina 2557,0004.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0004.12.2019. 663,6104.12.2019.
Katastarska općina Donji Daruvar04.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno04.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno04.12.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom04.12.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd04.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.12.2019.
Mjesto Daruvar04.12.2019. Poštanski broj 4350004.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.12.2019. Površina 1614,0004.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0004.12.2019. 265,4504.12.2019.
Katastarska općina Donji Daruvar04.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno04.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno04.12.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom04.12.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma04.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.12.2019.
Mjesto Daruvar 04.12.2019. Poštanski broj 43500004.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.12.2019. Površina 6352,0004.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0004.12.2019. 265,4504.12.2019.
Katastarska općina Gornji Daruvar04.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno04.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno04.12.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom04.12.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd04.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.12.2019.
Mjesto Daruvar04.12.2019. Poštanski broj 4350004.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.12.2019. Površina 49,0004.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0004.12.2019. 132,7204.12.2019.
Katastarska općina Donji Daruvar 04.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno04.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno04.12.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom04.12.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.12.2019.
Mjesto Daruvar 04.12.2019. Poštanski broj 4350004.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.12.2019. Površina 336,0004.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 19000,0004.12.2019. 2521,7304.12.2019.
Katastarska općina Daruvar 04.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno04.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug04.12.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.12.2019.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault Grand Scenic
Godina proizvodnje 2005 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0013.06.2017. 1327,2313.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.07.2018. Marka/tip Ford Focus 11.07.2018.
Godina proizvodnje 201111.07.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0011.07.2018. 15000,0031.05.2021. 1990,8431.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug11.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.07.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji Postoji11.01.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Češka beseda Daruvar11.01.2022. Sjedište pravne osobe Daruvar 11.01.2022.
OIB pravne osobe 9349552466611.01.2022.
Datum učlanjenja 01/12/199211.01.2022. Datum kraja članstva 11.01.2022.
Funkcije Član upravnog odbora 11.01.2022.
Napomena 11.01.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe OGRANAK MATICE HRVATSKE U DARUVARU11.01.2022. Sjedište pravne osobe Daruvar11.01.2022.
OIB pravne osobe 0233016029011.01.2022.
Datum učlanjenja 01/01/201511.01.2022. Datum kraja članstva 11.01.2022.
Funkcije Član11.01.2022.
Napomena 11.01.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Liga protiv raka Daruvar10.01.2023. Sjedište pravne osobe Daruvar10.01.2023.
OIB pravne osobe 6659899772310.01.2023.
Datum učlanjenja 06/12/202210.01.2023. Datum kraja članstva 10.01.2023.
Funkcije Član10.01.2023.
Napomena 10.01.2023.