Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tanja Bedovec

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Tanja14.05.2021. Prezime Bedovec14.05.2021.
Stručna sprema VSS14.05.2021.
Zvanje Stručna specijalistica projektnog menadžmenta14.05.2021. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica14.05.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Izvanbračna zajednica14.05.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece14.05.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 48260 Križevci14.05.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji14.05.2021. Mjesto 10000 Zagreb14.05.2021.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost ravnatelj uprave14.05.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo zdravstva14.05.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb14.05.2021. Ulica Ksaver 14.05.2021. Kućni broj 20014.05.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +385469843714.05.2021.
Datum početka mandata 11/02/202114.05.2021. Predviđeni datum kraja mandata 11/02/202514.05.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno14.05.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji14.05.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji14.05.2021.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji14.05.2021.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji14.05.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 25272,1014.05.2021. Neto iznos (HRK) 16680,3014.05.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji14.05.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji14.05.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji14.05.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca DEMATEH14.05.2021. OIB poslodavca 3205635969214.05.2021.
Bruto iznos (HRK) 22500,0014.05.2021. Neto iznos (HRK) 15800,0014.05.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/08/201514.05.2021. Datum prestanka radnog odnosa 14.05.2021.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji14.05.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji14.05.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji14.05.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.05.2021. Nositelj obveze Osobno14.05.2021.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Erste banka14.05.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 58000,0014.05.2021.
Valuta duga EUR - Euro14.05.2021. Godina zaduženja 201414.05.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 24014.05.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 420,4514.05.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,0914.05.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.05.2021. Nositelj obveze Osobno14.05.2021.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) SBERBANK14.05.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0014.05.2021.
Valuta duga EUR - Euro14.05.2021. Godina zaduženja 201814.05.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12014.05.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 336,0814.05.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,2014.05.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Leasing14.05.2021. Nositelj obveze Osobno14.05.2021.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) IMPULS LEASING14.05.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 13891,3914.05.2021.
Valuta duga EUR - Euro14.05.2021. Godina zaduženja 201814.05.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6014.05.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 272,9014.05.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,9914.05.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.05.2021. Nositelj obveze Izvanbračni drug14.05.2021.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) ZAGREBAČKA BANKA14.05.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 80000,0014.05.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna14.05.2021. Godina zaduženja 202014.05.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 8414.05.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 952,3814.05.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,1014.05.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji14.05.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji14.05.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem14.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.05.2021.
Mjesto Bilice14.05.2021. Poštanski broj 2200014.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.05.2021. Površina 321,0014.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 488826,7814.05.2021.
Katastarska općina VRULJE BILICE14.05.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.05.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)14.05.2021.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji14.05.2021.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji14.05.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji14.05.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji14.05.2021.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji14.05.2021.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: