Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tanja Bedovec

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Tanja14.05.2021. Prezime Bedovec14.05.2021.
Stručna sprema VSS14.05.2021.
Zvanje Stručna specijalistica projektnog menadžmenta14.05.2021. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica14.05.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Izvanbračna zajednica14.05.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece14.05.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 48260 Križevci14.05.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji14.05.2021. Mjesto 10000 Zagreb14.05.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj uprave14.05.2021. Ravnatelj uprave14.05.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo zdravstva14.05.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb14.05.2021. Ulica Ksaver 14.05.2021. Kućni broj 20014.05.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +385469843714.05.2021.
Datum početka mandata 11/02/202114.05.2021. Predviđeni datum kraja mandata 11/02/202514.05.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno14.05.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji14.05.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji14.05.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji14.05.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji14.05.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 25272,1014.05.2021. 4080,0931.01.2023. Neto iznos (EUR) 16680,3014.05.2021. 2619,0431.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji14.05.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji14.05.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji14.05.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca DEMATEH14.05.2021. KNAPP HRVATSKA07.04.2022. OIB poslodavca 3205635969214.05.2021.
Bruto iznos (EUR) 22500,0014.05.2021. 30186,0007.04.2022. 4006,3707.04.2022. Neto iznos (EUR) 15800,0014.05.2021. 20653,0007.04.2022. 2698,9731.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/08/201514.05.2021. Datum prestanka radnog odnosa 14.05.2021.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji14.05.2021. Postoji31.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 11410,5131.01.2023. Pravna osnova Od nesamostalnog rada31.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji14.05.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji14.05.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.05.2021. Nositelj obveze Osobno14.05.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka14.05.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 58000,0014.05.2021.
Valuta duga EUR - Euro14.05.2021. Godina zaduženja 201414.05.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 24014.05.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 420,4514.05.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,0914.05.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.05.2021. Nositelj obveze Osobno14.05.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) SBERBANK14.05.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0014.05.2021.
Valuta duga EUR - Euro14.05.2021. Godina zaduženja 201814.05.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12014.05.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 336,0814.05.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,2014.05.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Leasing14.05.2021. Nositelj obveze Osobno14.05.2021.
Predmet leasinga osobni automobil28.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) IMPULS LEASING14.05.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 13891,3914.05.2021.
Valuta duga EUR - Euro14.05.2021. Godina zaduženja 201814.05.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6014.05.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 272,9014.05.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,9914.05.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.05.2021. Nositelj obveze Izvanbračni drug14.05.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZAGREBAČKA BANKA14.05.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 80000,0014.05.2021. 10617,8214.05.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna14.05.2021. EUR - Euro14.05.2021. Godina zaduženja 202014.05.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 8414.05.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 952,3814.05.2021. 126,3514.05.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,1014.05.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji14.05.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji14.05.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem14.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.05.2021.
Mjesto Bilice14.05.2021. Poštanski broj 2200014.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.05.2021. Površina 321,0014.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 488826,7814.05.2021. 80000,0031.01.2023.
Katastarska općina VRULJE BILICE14.05.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.05.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)14.05.2021.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji14.05.2021.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji14.05.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji14.05.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji14.05.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji14.05.2021.