Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Stribor Kikerec

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Stribor14.11.2018. Prezime Kikerec14.11.2018.
Stručna sprema VSS14.11.2018.
Zvanje diplomirani povjesničar i filozof14.11.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke14.11.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana14.11.2018. Razveden/Razvedena30.04.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece14.11.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb14.11.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji14.11.2018.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra14.11.2018. ravnatelj uprave30.04.2021. Pomoćnik ministra25.10.2021. ravnatelj uprave26.01.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo vanjskih i europskih poslova14.11.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb14.11.2018. Ulica Trg N. Š. Zrinskog14.11.2018. Kućni broj 7/814.11.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456989114.11.2018.
Datum početka mandata 15/10/201814.11.2018. 11/02/202130.04.2021. 15/10/201825.10.2021. 11/02/202126.01.2022. Predviđeni datum kraja mandata 04/11/202114.11.2018. 11/02/202330.04.2021. 04/11/202125.10.2021. 11/02/202326.01.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno14.11.2018. Stvarni datum kraja mandata 11/02/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji14.11.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji14.11.2018.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji14.11.2018.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji14.11.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto veleposlanik RH u Teheranu14.11.2018. pomoćnik ministra30.04.2021. veleposlanik RH u Teheranu25.10.2021. pomoćnik ministra26.01.2022. Naziv pravne osobe Ministarstvo vanjskih i europskih poslova14.11.2018. OIB pravne osobe 4354112242414.11.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb14.11.2018. Ulica Trg N. Š. Zrinskog14.11.2018. Kućni broj 7/814.11.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/06/201414.11.2018. 15/10/201830.04.2021. 01/06/201425.10.2021. 15/10/201826.01.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 08/10/201814.11.2018. 11/02/202130.04.2021. 08/10/201825.10.2021. 11/02/202126.01.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 23267,8414.11.2018. 27776,9430.04.2021. 23472,8425.10.2021. 27776,9426.01.2022. Neto iznos (HRK) 15622,4714.11.2018. 18924,2630.04.2021. 16293,6025.10.2021. 18924,2626.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji14.11.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji14.11.2018.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji14.11.2018.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju14.11.2018. OIB poslodavca 9912223570914.11.2018.
Bruto iznos (HRK) 147402,5714.11.2018. Neto iznos (HRK) 97440,4614.11.2018.
Datum stupanja u radni odnos 01/12/201014.11.2018. Datum prestanka radnog odnosa 14.11.2018.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji14.11.2018.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji14.11.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji14.11.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.11.2018. Nositelj obveze Osobno14.11.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Ured za nacionalnu sigurnost14.11.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 770000,0014.11.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna14.11.2018. Godina zaduženja 199714.11.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 36014.11.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 2473,2514.11.2018. Ugovorena kamatna stopa 1,0014.11.2018.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji14.11.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji14.11.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan14.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.11.2018.
Mjesto zagreb14.11.2018. Poštanski broj 1000014.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.11.2018. Površina 59,2714.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 710000,0014.11.2018.
Katastarska općina Grad Zagreb14.11.2018. Vrsta vlasništva Knjižno14.11.2018.
Oblik vlasništva Osobno14.11.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)14.11.2018.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji14.11.2018. Ne postoji30.04.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.11.2018. Marka/tip Hyundai kona14.11.2018.
Godina proizvodnje 201814.11.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 130000,0014.11.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug14.11.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.11.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.11.2018. Marka/tip Honda Jazz14.11.2018.
Godina proizvodnje 200414.11.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 22000,0014.11.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug14.11.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)14.11.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji14.11.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji14.11.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji14.11.2018.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji14.11.2018.