Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Stjepan Ivoš

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Stjepan21.06.2017. Prezime Ivoš21.06.2017. Ivoš 10.12.2019.
Stručna sprema VSS21.06.2017.
Zvanje diplomirani inženjer prometa21.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica21.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana21.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 44201 Martinska Ves21.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik21.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Martinska Ves21.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 44201 Martinska Ves21.06.2017. Ulica DESNA MARTINSKA VES 21.06.2017. Kućni broj 6721.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854471135021.06.2017. Fax (službeni) +3854471125021.06.2017.
Datum početka mandata 09/06/201721.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 22/06/202121.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji21.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji21.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji21.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto OPĆINSKI NAČELNIK21.06.2017. Naziv pravne osobe OPĆINA MARTINSKA VES21.06.2017. OIB pravne osobe 2904799057621.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 44201 Martinska Ves21.06.2017. Ulica DESNA MARTINSKA VES21.06.2017. Kućni broj 6721.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 18/06/201321.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 21.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 13385,4921.06.2017. 13566,3810.12.2019. Neto iznos (HRK) 10708,4021.06.2017. 10180,3610.12.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji21.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji21.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji21.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca MLIN I PEKARE d.o.o.21.06.2017. OIB poslodavca 2226086275621.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 51073,9221.06.2017. Neto iznos (HRK) 40859,1621.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/201421.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 21.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji21.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 18000,0021.06.2017. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti21.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 55593,7510.12.2019. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti10.12.2019.
Vremenski raspon Jednokratno10.12.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji21.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto MARTINSKA VES21.06.2017. Poštanski broj 4420121.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 180,0021.06.2017. 553,0010.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750000,0021.06.2017.
Katastarska općina LIJEVA MARTINSKA VES21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto MARTINSKA VES21.06.2017. Poštanski broj 4420121.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 4945,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7000,0021.06.2017.
Katastarska općina LIJEVA MARTINSKA VES21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto MARTINSKA VES21.06.2017. Poštanski broj 4420121.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 21567,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0021.06.2017.
Katastarska općina LIJEVA MARTINSKA VES21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom21.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine PRIHOD OD POLJOPRIVREDE21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto MARTINSKA VES21.06.2017. Poštanski broj 4420121.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 13279,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 18000,0021.06.2017.
Katastarska općina LIJEVA MARTINSKA VES21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto MARTINSKA VES21.06.2017. Poštanski broj 4420121.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 5913,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,0021.06.2017.
Katastarska općina LIJEVA MARTINSKA VES21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto MARTINSKA VES21.06.2017. Poštanski broj 4420121.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 12259,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 17000,0021.06.2017.
Katastarska općina LIJEVA MARTINSKA VES21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine PRIHOD OD POLJOPRIVREDE21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto MARTINSKA VES21.06.2017. Poštanski broj 4420121.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 12170,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 17000,0021.06.2017.
Katastarska općina LIJEVA MARTINSKA VES21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine PRIHOD OD POLJOPRIVREDE21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto MARTINSKA VES21.06.2017. Poštanski broj 4420121.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 21213,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0021.06.2017.
Katastarska općina LIJEVA MARTINSKA VES21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine PRIHOD OD POLJOPRIVREDE21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto MARTINSKA VES21.06.2017. Poštanski broj 4420121.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 33706,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 47000,0021.06.2017.
Katastarska općina LIJEVA MARTINSKA VES21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2017.
Postotak 50,0021.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto KLOŠTAR IVANIĆ21.06.2017. Poštanski broj 1031221.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 1332,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0021.06.2017.
Katastarska općina KLOŠTAR IVANIĆ21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža10.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.12.2019.
Mjesto MARTINSKA VES 10.12.2019. Poštanski broj 4420110.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.12.2019. Površina 139,0010.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0010.12.2019.
Katastarska općina MARTINSKA VES LIJEVA10.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno10.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno10.12.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom10.12.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.06.2017. Marka/tip HYNDAI ix 3521.06.2017.
Godina proizvodnje 201221.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0021.06.2017. 90000,0010.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine dio novca od roditelja21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor21.06.2017. Marka/tip ZETOR21.06.2017.
Godina proizvodnje 199621.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 37000,0021.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji21.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice21.06.2017. Naziv poslovnog subjekta THT21.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656021.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB21.06.2017.
Broj dionica 6921.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 241,9521.06.2017.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice21.06.2017. Naziv poslovnog subjekta THT21.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656021.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB21.06.2017.
Broj dionica 6921.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 241,9521.06.2017.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%21.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu21.06.2017. Naziv poslovnog subjekta FOND HRVATSKIH BRANITELJA21.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 3914685747521.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB21.06.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 6769,3721.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način21.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine sudjelovanje u domovinskom ratu21.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji21.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 56000,0021.06.2017. 60000,0010.12.2019. Valuta EUR - Euro21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Drugi način stjecanja prihod od poljoprivrede i dar od roditelja21.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 130000,0010.12.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna10.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug10.12.2019. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.12.2019.
Drugi način stjecanja prihod od poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi10.12.2019.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji21.06.2017.