Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Stephen Nikola Bartulica

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Stephen16.03.2015. Stephen Nikola19.08.2020. Prezime Nikola Bartulica16.03.2015. Bartulica19.08.2020.
Stručna sprema Doktor Znanosti16.03.2015.
Zvanje doktor filozofije16.03.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke16.03.2015. Domovinski pokret Miroslava Škore19.08.2020. Domovinski pokret 19.08.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana16.03.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece16.03.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb16.03.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji16.03.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Povjerenik Predsjednika za vjerske zajednice16.03.2015. Zastupnik19.08.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ured Predsjednika Republike Hrvatske16.03.2015. Hrvatski sabor19.08.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb16.03.2015. Ulica Pantovčak16.03.2015. Trg Sv. Marka 19.08.2020. Kućni broj 24116.03.2015. 619.08.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456513516.03.2015. +3851456922219.08.2020.
Datum početka mandata 10/03/201016.03.2015. 22/07/202019.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 18/02/201516.03.2015. 22/07/202419.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Volonterski16.03.2015. Profesionalno19.08.2020. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji16.03.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji16.03.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji16.03.2015.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto viši asistent16.03.2015. Docent19.08.2020. Naziv pravne osobe Hrvatsko katoličko sveučilište16.03.2015. OIB pravne osobe 0773092736616.03.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb16.03.2015. Ulica Ilica16.03.2015. Kućni broj 24216.03.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/04/201016.03.2015. Datum prestanka radnog odnosa 16.03.2015. 21/07/202019.08.2020.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji16.03.2015. Postoji19.08.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Docent19.08.2020. Naziv pravne osobe Hrvatsko katoličko sveučilište19.08.2020. OIB pravne osobe 0773092736619.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb19.08.2020. Ulica Ilica 19.08.2020. Kućni broj 24219.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/04/201019.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/07/202019.08.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22755,3219.08.2020. 27845,0004.02.2021. 27970,6628.01.2022. 3712,2628.01.2022. Neto iznos (EUR) 17721,6219.08.2020. 20913,0004.02.2021. 22376,5328.01.2022. 2995,0416.01.2023.
Volonterski (EUR) 5700,0016.03.2015.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji16.03.2015. Ne postoji19.08.2020.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Hrvatsko katoličko sveučilište16.03.2015. OIB isplatitelja 0773092736616.03.2015.
Neto iznos mjesečno (EUR) 9100,0016.03.2015. 1207,7816.03.2015. Pravna osnova Od nesamostalnog rada16.03.2015.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji16.03.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Nije u radnom odnosu16.03.2015. Postoji19.08.2020.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatsko katoličko sveučilište19.08.2020. OIB poslodavca 0773092736619.08.2020.
Bruto iznos (EUR) 9991,0019.08.2020. 1326,0319.08.2020. Neto iznos (EUR) 5900,0019.08.2020. 783,0619.08.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/11/201519.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa 19.08.2020.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji16.03.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji16.03.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji16.03.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.03.2015. Nositelj obveze Osobno, Bračni drug16.03.2015. Osobno16.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka16.03.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 270000,0016.03.2015. 190000,0019.08.2020. 180000,0028.01.2022. 270000,0016.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro16.03.2015. Godina zaduženja 201316.03.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 36016.03.2015. 29216.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 1300,0016.03.2015. 930,0019.08.2020. 910,0028.01.2022. 1211,0016.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,8016.03.2015. 2,7019.08.2020. 2,5016.01.2023.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji16.03.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji16.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan16.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.03.2015.
Mjesto Zagreb16.03.2015. Poštanski broj 1000016.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.03.2015. Površina 117,0016.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1800000,0016.03.2015. 1950000,0019.08.2020. 450000,0016.01.2023.
Katastarska općina Maksimir16.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno16.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug16.03.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)16.03.2015.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji16.03.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.03.2015. Marka/tip Opel16.03.2015.
Godina proizvodnje 201016.03.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0016.03.2015. 15000,0019.08.2020. 10000,0028.01.2022. 1200,0016.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug16.03.2015. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka16.03.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.08.2020. Marka/tip Opel19.08.2020.
Godina proizvodnje 202019.08.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 115000,0019.08.2020. 105000,0028.01.2022. 10000,0016.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno19.08.2020. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka19.08.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji16.03.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji16.03.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji16.03.2015.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji16.03.2015.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Centar za obnovu kulture16.03.2015. Sjedište pravne osobe Grahorova 416.03.2015.
OIB pravne osobe 1287931797816.03.2015.
Datum učlanjenja 10/02/201016.03.2015. Datum kraja članstva 16.03.2015.
Funkcije 16.03.2015.
Napomena