Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Stella Arneri

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Stella23.06.2016. Prezime Arneri23.06.2016.
Stručna sprema Sveučilišni Specijalist23.06.2016.
Zvanje prof23.06.2016. ravnatelj16.02.2018. pomoćnica ministrice28.01.2019. Sveučilišni Specijalist Upravljanja kvalitetom21.03.2019. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica23.06.2016. Hrvatska demokratska zajednica23.06.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana23.06.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.06.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10363 Belovar23.06.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.06.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ravnatelja23.06.2016. vršitelj dužnosti ravnatelja Ravnatelj16.02.2018. Pomoćnik ministra28.01.2019. Ravnatelj21.03.2019. Pomoćnik ministra31.01.2020. ravnatelj uprave29.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Zavod Za Zapošljavanje23.06.2016. Hrvatski zavod za zapošljavanje23.06.2016. Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije28.01.2019. Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske21.03.2019. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije31.01.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb23.06.2016. Ulica Radnička cesta23.06.2016. Ulica grada Vukovara 28.03.2017. Miramarska cesta16.02.2018. Kućni broj 123.06.2016. 28428.03.2017. 2216.02.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851612605023.06.2016. +3851640060928.03.2017.
Datum početka mandata 25/05/201623.06.2016. 10/01/201728.03.2017. 28/11/201716.02.2018. 23/1/201928.01.2019. 28/11/201721.03.2019. 23/01/201931.01.2020. 05/03/202129.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 25/05/201923.06.2016. 10/01/201828.03.2017. 28/11/202116.02.2018. 23/01/202228.01.2019. 28/11/202121.03.2019. 28/11/202031.01.2020. 04/03/202129.03.2021. 05/03/202529.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.06.2016. Stvarni datum kraja mandata 05/01/2017 22/1/2019 04/03/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji23.06.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji23.06.2016. Postoji04.02.2017. Ne postoji28.03.2017. Postoji16.02.2018.

Druga javna dužnost

Dužnost v.d. ravnatelj04.02.2017. Naziv pravne osobe Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske04.02.2017.
OIB pravne osobe 7795079224604.02.2017. Način obnašanja dužnosti Profesionalno04.02.2017.
Datum početka dužnosti 10/01/201704.02.2017. Datum kraja dužnosti 31/12/201704.02.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb04.02.2017. Ulica Ulica Grada Vukovara04.02.2017. Kućni broj 28404.02.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851600461904.02.2017. +38516004609
e-mail (službeni) stella.arneri@arr.hr04.02.2017. Mobitel (službeni) +38599730259404.02.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost član Muzejskog vijeća16.02.2018. Naziv pravne osobe Tehnički muzej Nikola Tesla16.02.2018.
OIB pravne osobe 3719891853016.02.2018. Način obnašanja dužnosti Volonterski16.02.2018.
Datum početka dužnosti 13/12/201716.02.2018. Datum kraja dužnosti 13/12/202116.02.2018.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb16.02.2018. Ulica Savska 16.02.2018. Kućni broj 1816.02.2018.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851484405016.02.2018.
e-mail (službeni) 16.02.2018. Mobitel (službeni) 16.02.2018.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.06.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji23.06.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj Službe za opće poslove23.06.2016. pomoćnik ravnatelja 28.03.2017. pomoćnik ravnatelja28.01.2019. ravnatelj31.01.2020. pomoćnik ministra29.03.2021. Naziv pravne osobe Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske23.06.2016. Hrvatski zavod za zapošljavanje28.03.2017. Agencija za regionalni razvoj RH31.01.2020. Ministarstvo regionalnoga razvoja i EU fondova29.03.2021. OIB pravne osobe 7795079224623.06.2016. 9154729379028.03.2017. 7795079224631.01.2020. 6960891421229.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb23.06.2016. Ulica Vlaška 23.06.2016. Radnička28.03.2017. Miramarska31.01.2020. Kućni broj 10823.06.2016. 128.03.2017. 2231.01.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/03/200923.06.2016. 25/05/201628.03.2017. 28/11/201731.01.2020. 23/01/201929.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23.06.2016. 05/01/201728.03.2017. 31/12/201831.01.2020. 04/03/202129.03.2021.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj Službe za opće poslove28.03.2017. Naziv pravne osobe Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske28.03.2017. OIB pravne osobe 7795079224628.03.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.03.2017. Ulica Ulica grada Vukovara 28.03.2017. Kućni broj 28428.03.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/03/200928.03.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28.03.2017. 24/05/2016

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto ravnatelj28.01.2019. Naziv pravne osobe Agencija za regionalni razvoj RH28.01.2019. OIB pravne osobe 7795079224628.01.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.01.2019. Ulica Miramarska28.01.2019. Kućni broj 2228.01.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 28/11/201728.01.2019. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/12/201828.01.2019. 22/1/2019

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 16833,2023.06.2016. 20338,7721.03.2019. 22755,3331.01.2020. 22857,8329.03.2021. 24936,6329.03.2021. Neto iznos (HRK) 11522,8523.06.2016. 13942,8221.03.2019. 15328,5831.01.2020. 15917,7129.03.2021. 16185,2729.03.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.06.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.06.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji23.06.2016. Postoji31.07.2020. Ne postoji29.03.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Korkyra Nautika31.07.2020. OIB poslodavca 9017675810631.07.2020.
Bruto iznos (HRK) 2500,0031.07.2020. Neto iznos (HRK) 1625,0031.07.2020.
Datum stupanja u radni odnos 20/07/202031.07.2020. Datum prestanka radnog odnosa 20/12/202031.07.2020.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji23.06.2016. Ne postoji16.02.2018. Postoji31.01.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 5197,5023.06.2016. Pravna osnova Od druge djelatnosti23.06.2016.
Vremenski raspon Mjesečno23.06.2016.
Druga djelatnost povratnik iz inozemstva23.06.2016.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 5197,5031.01.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka31.01.2020.
Vremenski raspon Mjesečno31.01.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.06.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji23.06.2016.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica23.06.2016. Kredit21.03.2019. Nositelj obveze Osobno23.06.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ23.06.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 68196,1923.06.2016. 63823,0004.02.2017. 62530,0328.03.2017. 55054,3416.02.2018. 46923,4828.01.2019. 37238,6331.01.2020. 27200,8329.03.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna23.06.2016. Godina zaduženja 201623.06.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 8423.06.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 1133,3523.06.2016. Ugovorena kamatna stopa 9,2023.06.2016.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.06.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća23.06.2016. Kuća sa okućnicom31.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2016.
Mjesto Belovar23.06.2016. Poštanski broj 1036323.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2016. Površina 243,0023.06.2016. 2452,0031.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0023.06.2016.
Katastarska općina Glavnica23.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2016.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom23.06.2016.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.06.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2016. Marka/tip KIA Ceed23.06.2016.
Godina proizvodnje 200823.06.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0023.06.2016.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom23.06.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl31.01.2020. Marka/tip Piaggio ZIP 50 2T CH31.01.2020.
Godina proizvodnje 201031.01.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0031.01.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug31.01.2020. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka31.01.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.06.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji23.06.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji23.06.2016. Postoji02.01.2019.

Podatci o štednji

Iznos 6549,9102.01.2019. 6897,6328.01.2019. 3600,0031.01.2020. 1163,2029.03.2021. Valuta EUR - Euro02.01.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug02.01.2019. Način stjecanja Na neki drugi način02.01.2019.
Drugi način stjecanja povratnik iz inozemstva02.01.2019.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji23.06.2016.