Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Špiro Janović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Špiro14.06.2021. Prezime Janović14.06.2021.
Stručna sprema Doktor Znanosti14.06.2021.
Zvanje Psihijatar14.06.2021. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica14.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana14.06.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece14.06.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb14.06.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji14.06.2021.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Državni tajnik14.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo hrvatskih branitelja14.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb14.06.2021. Ulica Trg Nevenke Topalušić14.06.2021. Kućni broj 114.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851230870014.06.2021.
Datum početka mandata 06/05/202114.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 06/05/202414.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno14.06.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji14.06.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji14.06.2021.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji14.06.2021.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji14.06.2021.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Spec. psihijatar14.06.2021. Naziv pravne osobe KBC Zagreb14.06.2021. OIB pravne osobe 4637725734214.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb14.06.2021. Ulica Kišpatićeva14.06.2021. Kućni broj 1214.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/05/200314.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 05/05/202114.06.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 34449,1914.06.2021. Neto iznos (HRK) 22412,3414.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji14.06.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji14.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 137282,0014.06.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada14.06.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 9750,0014.06.2021. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti14.06.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3100,2114.06.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti14.06.2021.
Vremenski raspon Jednokratno14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1862,7314.06.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti14.06.2021.
Vremenski raspon Jednokratno14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 372,0914.06.2021. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti14.06.2021.
Vremenski raspon Jednokratno14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 7813,9514.06.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti14.06.2021.
Vremenski raspon Jednokratno14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2514,6814.06.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti14.06.2021.
Vremenski raspon Jednokratno14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 47200,0014.06.2021. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti14.06.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 16627,0814.06.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti14.06.2021.
Vremenski raspon Jednokratno14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji14.06.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca KBC Zagreb14.06.2021. OIB poslodavca 4637725734214.06.2021.
Bruto iznos (HRK) 33928,1114.06.2021. Neto iznos (HRK) 22093,8614.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/200414.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji14.06.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 3259,7814.06.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti14.06.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 3100,2114.06.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti14.06.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 6053,8614.06.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti14.06.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 12509,0214.06.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti14.06.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1540,0014.06.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti14.06.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji14.06.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji14.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.06.2021. Nositelj obveze Bračni drug14.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka14.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0014.06.2021.
Valuta duga EUR - Euro14.06.2021. Godina zaduženja 200314.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 36014.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 253,0014.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,5014.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji14.06.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Zagreb14.06.2021. Poštanski broj 1000014.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 93,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1480000,0014.06.2021.
Katastarska općina Trešnjevka14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama14.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka14.06.2021.
Postotak 50,0014.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Zagreb14.06.2021. Poštanski broj 1000014.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 19,1314.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 345000,0014.06.2021.
Katastarska općina Trešnjevka14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama14.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka14.06.2021.
Postotak 50,0014.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Zagreb14.06.2021. Poštanski broj 1000014.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 19,1314.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 345000,0014.06.2021.
Katastarska općina Trešnjevka14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama14.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka14.06.2021.
Postotak 50,0014.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Zagreb14.06.2021. Poštanski broj 1000014.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 60,1114.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750000,0014.06.2021.
Katastarska općina Trešnjevka14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug14.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Sumartin14.06.2021. Poštanski broj 2142514.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 144,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,0014.06.2021.
Katastarska općina Selca14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Postotak 50,0014.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Sumartin14.06.2021. Poštanski broj 2142514.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 9000,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0014.06.2021.
Katastarska općina Selca14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Postotak 50,0014.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji14.06.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.06.2021. Marka/tip Audi A614.06.2021.
Godina proizvodnje 201114.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 130000,0014.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.06.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.06.2021. Marka/tip Opel Astra14.06.2021.
Godina proizvodnje 200314.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0014.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji14.06.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji14.06.2021.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice14.06.2021. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom14.06.2021.
OIB poslovnog subjekta 8179314656014.06.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb14.06.2021.
Broj dionica 6914.06.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 184,0014.06.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos14.06.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno14.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice14.06.2021. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom14.06.2021.
OIB poslovnog subjekta 8179314656014.06.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb14.06.2021.
Broj dionica 6914.06.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 184,0014.06.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug14.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji14.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 20000,0014.06.2021. Valuta EUR - Euro14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 50000,0014.06.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 5000,0014.06.2021. Valuta EUR - Euro14.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug14.06.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji14.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska liječnička komora14.06.2021. Sjedište pravne osobe Zagreb14.06.2021.
OIB pravne osobe 8667610488814.06.2021.
Datum učlanjenja 27/06/199514.06.2021. Datum kraja članstva 14.06.2021.
Funkcije Član14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja14.06.2021. Sjedište pravne osobe Frana Petrića 514.06.2021.
OIB pravne osobe 8576346632514.06.2021.
Datum učlanjenja 01/01/200014.06.2021. Datum kraja članstva 14.06.2021.
Funkcije Član14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: