Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Slavko Štefičar

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Slavko11.03.2021. Prezime Štefičar11.03.2021.
Stručna sprema Stručni Specijalist11.03.2021.
Zvanje stručni specijalist projektnog menadžmenta11.03.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke11.03.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana11.03.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece11.03.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 42250 Lepoglava11.03.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji11.03.2021. Mjesto 10000 Zagreb11.03.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj uprave11.03.2021. Ravnatelj uprave11.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo turizma i sporta11.03.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb11.03.2021. Ulica Prisavlje11.03.2021. Kućni broj 1111.03.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851616931711.03.2021.
Datum početka mandata 11/02/202111.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 11/02/202511.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.03.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji11.03.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji11.03.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.03.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji11.03.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj odjela za Eu projekte i analitiku11.03.2021. Naziv pravne osobe Hrvatska gospodarska komora11.03.2021. OIB pravne osobe 8516703258711.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.03.2021. Ulica Roosveltov trg11.03.2021. Kućni broj 211.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/02/201911.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/02/202111.03.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 25495,7511.03.2021. 3788,5119.01.2023. 4047,7909.02.2024. Neto iznos (EUR) 16854,9311.03.2021. 2479,3119.01.2023. 2599,2909.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.03.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji11.03.2021. Postoji09.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1900,0009.02.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava09.02.2024.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini09.02.2024.
Napomena 09.02.2024.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji11.03.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Stoma medical d.o.o11.03.2021. OIB poslodavca 9023732662011.03.2021.
Bruto iznos (EUR) 7942,8211.03.2021. 9581,1630.01.2022. 1380,2219.01.2023. 2074,0009.02.2024. Neto iznos (EUR) 5845,2611.03.2021. 7600,0030.01.2022. 1075,0519.01.2023. 1400,0009.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/08/201811.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa 11.03.2021.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji11.03.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji11.03.2021. Ne postoji30.01.2022.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju11.03.2021. OIB isplatitelja 9912223570911.03.2021.
Neto iznos (EUR) 2513,6811.03.2021. 333,5311.03.2021. Vremenski raspon Na godišnjoj razini11.03.2021.
Vrsta Poticaj11.03.2021.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji11.03.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.03.2021. Nositelj obveze Osobno11.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) RBA Zagreb11.03.2021. ZABA19.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 453230,0011.03.2021. 52185,0319.01.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna11.03.2021. EUR - Euro11.03.2021. Godina zaduženja 201811.03.2021. 202119.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 18011.03.2021. 10819.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 3464,0511.03.2021. 533,0619.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 2,8011.03.2021. 2,2019.01.2023.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica11.03.2021. Nositelj obveze Osobno11.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) RBA Zagreb11.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 39000,0011.03.2021. 5176,1911.03.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna11.03.2021. EUR - Euro11.03.2021. Godina zaduženja 201811.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6011.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 789,9511.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,9511.03.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.03.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji11.03.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Lepoglava11.03.2021. Poštanski broj 4225011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 719,0011.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 590000,0011.03.2021. 78306,4611.03.2021.
Katastarska općina Očura11.03.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama11.03.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom11.03.2021.
Postotak 50,0011.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Zagreb11.03.2021. Poštanski broj 1000011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 54,8511.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0011.03.2021. 79633,6911.03.2021.
Katastarska općina Stenjevec11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.03.2021.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.03.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.03.2021. Marka/tip Kia Cerato11.03.2021.
Godina proizvodnje 200611.03.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0011.03.2021. 1990,8411.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)11.03.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor11.03.2021. Marka/tip Ursus C 35511.03.2021.
Godina proizvodnje 198611.03.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0011.03.2021. 2654,4611.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.03.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.01.2022. Marka/tip KIA CEED30.01.2022.
Godina proizvodnje 201530.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 42000,0030.01.2022. 5574,3630.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug30.01.2022. Način stjecanja Kupnjom od kapitala30.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.03.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji11.03.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji11.03.2021.

Podatci o štednji

Iznos 79100,0011.03.2021. 32725,4230.01.2022. 5000,0019.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna11.03.2021. EUR - Euro11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Od osiguranja11.03.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji11.03.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga Glasna kubura Kamenica11.03.2021. Sjedište pravne osobe Lepoglava11.03.2021.
OIB pravne osobe 7571276238411.03.2021.
Datum učlanjenja 01/02/200111.03.2021. Datum kraja članstva 11.03.2021.
Funkcije 11.03.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe UPŠV Kesten11.03.2021. Sjedište pravne osobe Lepoglava11.03.2021.
OIB pravne osobe 6355774375311.03.2021.
Datum učlanjenja 15/09/200511.03.2021. Datum kraja članstva 11.03.2021.
Funkcije Član Nadzornog odbora11.03.2021. 19.01.2023.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga vinogradara vinara i voćara Klopotec Lepoglava11.03.2021. Sjedište pravne osobe Lepoglava11.03.2021.
OIB pravne osobe 5778110829811.03.2021.
Datum učlanjenja 01/01/200911.03.2021. Datum kraja članstva 11.03.2021. 28/01/202230.01.2022.
Funkcije 11.03.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica30.01.2022. Sjedište pravne osobe Ivanec30.01.2022.
OIB pravne osobe 9400147890830.01.2022.
Datum učlanjenja 20/04/201730.01.2022. Datum kraja članstva 30.01.2022.
Funkcije 30.01.2022.
Napomena 30.01.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatsko planinarsko društvo Zagreb-Matica09.02.2024. Sjedište pravne osobe Zagreb09.02.2024.
OIB pravne osobe 1081909145509.02.2024.
Datum učlanjenja 01/02/202309.02.2024. Datum kraja članstva 09.02.2024.
Funkcije 09.02.2024.
Napomena 09.02.2024.