Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Slaven Hojski

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Slaven08.04.2015. Prezime Hojski 08.04.2015. Hojski05.01.2022.
Stručna sprema VSS08.04.2015.
Zvanje diplomirani pravnik08.04.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke08.04.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana08.04.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece08.04.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb08.04.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji08.04.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Tajnik08.04.2015. Član20.04.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor08.04.2015. Državno Izborno Povjerenstvo20.04.2015. Državno izborno povjerenstvo20.04.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb08.04.2015. Ulica Trg svetog Marka08.04.2015. Visoka20.04.2015. Kućni broj 608.04.2015. 1520.04.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456943508.04.2015. +3851456971220.04.2015. +3851210060005.01.2022.
Datum početka mandata 22/12/201108.04.2015. 09/03/201520.04.2015. Predviđeni datum kraja mandata 22/12/201508.04.2015. 08/03/202320.04.2015.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno08.04.2015. Stvarni datum kraja mandata 09/03/2015

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji08.04.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji08.04.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji08.04.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji08.04.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zamjenik tajnika Državnog izbornog povjerenstva08.04.2015. tajnik20.04.2015. Naziv pravne osobe Državno izborno povjerenstvo08.04.2015. Hrvatski sabor20.04.2015. OIB pravne osobe 7926992024608.04.2015. 3859750623420.04.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb08.04.2015. Ulica Visoka08.04.2015. Trg svetog Marka20.04.2015. Kućni broj 1508.04.2015. 620.04.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 19/06/200908.04.2015. 22/12/201120.04.2015. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/12/201108.04.2015. 08/03/201520.04.2015.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 27845,7908.04.2015. 22857,8320.04.2015. 27465,0005.01.2022. 3142,5920.01.2023. Neto iznos (EUR) 16276,7408.04.2015. 14169,8320.04.2015. 15353,0005.01.2022. 2046,0520.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji08.04.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji08.04.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji08.04.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Grad Zagreb08.04.2015. OIB poslodavca 6181789493708.04.2015.
Bruto iznos (EUR) 108180,6008.04.2015. 12549,0005.01.2022. 1790,5120.01.2023. Neto iznos (EUR) 74267,7608.04.2015. 7528,1405.01.2022. 1064,6620.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 04/05/199208.04.2015. Datum prestanka radnog odnosa 08.04.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji08.04.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji08.04.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji08.04.2015. Ne postoji05.01.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.04.2015. Nositelj obveze Osobno08.04.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka08.04.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 359000,0008.04.2015. 47647,4908.04.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.04.2015. EUR - Euro08.04.2015. Godina zaduženja 200108.04.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 24008.04.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 2600,0008.04.2015. Ugovorena kamatna stopa 5,7908.04.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.04.2015. Nositelj obveze Osobno08.04.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka08.04.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 20000,0008.04.2015. 2654,4608.04.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.04.2015. EUR - Euro08.04.2015. Godina zaduženja 201508.04.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 808.04.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 2600,8808.04.2015. Ugovorena kamatna stopa 10,6508.04.2015.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.04.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji08.04.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan08.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.04.2015.
Mjesto Zagreb08.04.2015. Poštanski broj 1000008.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.04.2015. Površina 62,1308.04.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0008.04.2015. 700000,0005.01.2022. 125000,0020.01.2023.
Katastarska općina Zaprudski otok08.04.2015. Vrsta vlasništva Knjižno08.04.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug08.04.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.04.2015.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji08.04.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.04.2015. Marka/tip Škoda Rapid08.04.2015.
Godina proizvodnje 201308.04.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0008.04.2015. 45000,0005.01.2022. 7000,0020.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno08.04.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)08.04.2015.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji08.04.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji08.04.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji08.04.2015.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji08.04.2015.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: