Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Slaven Hojski

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Slaven08.04.2015. Prezime Hojski 08.04.2015.
Stručna sprema VSS08.04.2015.
Zvanje diplomirani pravnik08.04.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke08.04.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana08.04.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece08.04.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb08.04.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji08.04.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Tajnik08.04.2015. Član20.04.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor08.04.2015. Državno Izborno Povjerenstvo20.04.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb08.04.2015. Ulica Trg svetog Marka08.04.2015. Visoka20.04.2015. Kućni broj 608.04.2015. 1520.04.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456943508.04.2015. +3851456971220.04.2015. Fax (službeni) +3851630300808.04.2015. +3851630350920.04.2015.
Datum početka mandata 22/12/201108.04.2015. 09/03/201520.04.2015. Predviđeni datum kraja mandata 22/12/201508.04.2015. 08/03/202320.04.2015.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno08.04.2015. Stvarni datum kraja mandata 09/03/2015

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji08.04.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji08.04.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji08.04.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji08.04.2015.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto zamjenik tajnika Državnog izbornog povjerenstva08.04.2015. tajnik20.04.2015. Naziv pravne osobe Državno izborno povjerenstvo08.04.2015. Hrvatski sabor20.04.2015. OIB pravne osobe 7926992024608.04.2015. 3859750623420.04.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb08.04.2015. Ulica Visoka08.04.2015. Trg svetog Marka20.04.2015. Kućni broj 1508.04.2015. 620.04.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 19/06/200908.04.2015. 22/12/201120.04.2015. Datum prestanka radnog odnosa 21/12/201108.04.2015. 08/03/201520.04.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 27845,7908.04.2015. 22857,8320.04.2015. Neto iznos (HRK) 16276,7408.04.2015. 14169,8320.04.2015.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji08.04.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji08.04.2015.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji08.04.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji08.04.2015.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Grad Zagreb08.04.2015. OIB poslodavca 6181789493708.04.2015.
Bruto iznos (HRK) 108180,6008.04.2015. Neto iznos (HRK) 74267,7608.04.2015.
Datum stupanja u radni odnos 04/05/199208.04.2015. Datum prestanka radnog odnosa 08.04.2015.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji08.04.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji08.04.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.04.2015. Nosioc obveze Osobno08.04.2015.
Vjerovnik Zagrebačka banka08.04.2015. Iznos duga 359000,0008.04.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.04.2015. Godina zaduženja 200108.04.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 24008.04.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 2600,0008.04.2015. Ugovorena kamatna stopa 5,7908.04.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.04.2015. Nosioc obveze Osobno08.04.2015.
Vjerovnik Zagrebačka banka08.04.2015. Iznos duga 20000,0008.04.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.04.2015. Godina zaduženja 201508.04.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 808.04.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 2600,8808.04.2015. Ugovorena kamatna stopa 10,6508.04.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.04.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji08.04.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan08.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.04.2015.
Mjesto Zagreb08.04.2015. Poštanski broj 1000008.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.04.2015. Površina 62,1308.04.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0008.04.2015.
Katastarska općina Zaprudski otok08.04.2015. Vrsta vlasništva Knjižno08.04.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug08.04.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.04.2015.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji08.04.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.04.2015. Marka/tip Škoda Rapid08.04.2015.
Godina proizvodnje 201308.04.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,0008.04.2015.
Oblik vlasništva Osobno08.04.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)08.04.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji08.04.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji08.04.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji08.04.2015.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji08.04.2015.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: