Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Siniša Tomić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Siniša07.01.2016. Prezime Tomić07.01.2016.
Stručna sprema Doktor Znanosti07.01.2016.
Zvanje medicinski biokemičar07.01.2016. izvanredni profesor24.03.2016. redoviti profesor28.12.2020. Stranačka pripadnost Hrvatska Socijalno - Liberalna Stranka07.01.2016. Hrvatska socijalno - liberalna stranka07.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana07.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece07.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb07.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj07.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Agencija za lijekove i medicinske proizvode07.01.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb07.01.2016. Ulica Ksaverska cesta07.01.2016. Kućni broj 407.01.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851488410007.01.2016.
Datum početka mandata 01/12/201507.01.2016. 01/12/201930.12.2019. Predviđeni datum kraja mandata 30/11/201907.01.2016. 30/11/202330.12.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.01.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji07.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji07.01.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.01.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji07.01.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto savjetnik za europske poslove07.01.2016. ravnatelj30.12.2019. Naziv pravne osobe Agencija za lijekove i medicinske proizvode07.01.2016. OIB pravne osobe 3792688493707.01.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb07.01.2016. Ulica Ksaverska cesta07.01.2016. Kućni broj 407.01.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/12/200307.01.2016. 01/12/201124.03.2016. 01/12/200330.12.2019. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 07.01.2016. 30/11/201524.03.2016. 30.12.2019.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 38098,1007.01.2016. 38361,1130.12.2019. 39526,7828.12.2020. 33659,86 Neto iznos (HRK) 17632,0007.01.2016. 21615,1130.12.2019. 20588,7628.12.2020. 21197,81

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji07.01.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 15956,7507.01.2016. 21994,3930.12.2019. 17276,3128.12.2020. 27976,72 Pravna osnova Od nastavne djelatnosti07.01.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini07.01.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 11012,3707.01.2016. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti07.01.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini07.01.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2642,2030.12.2019. Pravna osnova Od kapitala30.12.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini30.12.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 38822,1528.12.2020. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti28.12.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.12.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 636,6428.12.2020. Pravna osnova Od nesamostalnog rada28.12.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.12.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 51704,5905.01.2022. 53724,4818.01.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji07.01.2016. Postoji30.12.2019.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj PBZ stambena štedionica30.12.2019. OIB isplatitelja 2885700562530.12.2019.
Neto iznos (HRK) 299,4030.12.2019. Vremenski raspon Na godišnjoj razini30.12.2019.
Vrsta Poticaj30.12.2019.
Korisnik Svrha
Napomena

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj PBZ Stambena štedionica 28.12.2020. OIB isplatitelja 2885700562528.12.2020.
Neto iznos (HRK) 57,9528.12.2020. 34,46 Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.12.2020.
Vrsta Poticaj28.12.2020.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji07.01.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji07.01.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji07.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.01.2016. Marka/tip Honda Civic07.01.2016. Honda Accord02.04.2019.
Godina proizvodnje 199807.01.2016. 200702.04.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 15000,0007.01.2016. 50000,0002.04.2019.
Oblik vlasništva Osobno07.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.01.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji07.01.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice07.01.2016. Naziv poslovnog subjekta Maistra d.d.07.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 2519086934907.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta Rovinj, Obala Vladimira Nazora 607.01.2016.
Broj dionica 29807.01.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 106,0007.01.2016. 300,0030.12.2019.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos07.01.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno07.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.01.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice07.01.2016. Naziv poslovnog subjekta Podravka d.d.07.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 1892852325207.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta Koprivnica, Ante Starčevića 3207.01.2016.
Broj dionica 9907.01.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 220,0007.01.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos07.01.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno07.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.01.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji07.01.2016. Postoji30.12.2019.

Podatci o štednji

Iznos 14823,7530.12.2019. 15495,4928.12.2020. 16219,24 Valuta EUR - Euro30.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.12.2019.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 52955,9028.12.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna28.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.12.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji07.01.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatsko farmaceutsko društvo07.01.2016. Sjedište pravne osobe Masarykova 2, Zagreb07.01.2016.
OIB pravne osobe 7891745338607.01.2016.
Datum učlanjenja 01/06/200607.01.2016. Datum kraja članstva 07.01.2016.
Funkcije Član Upravnog odbora, Predsjednik sekcije za farmaceutsku regulativu, član Uredničkog odbora Farmaceutskog glasnika07.01.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatsko društvo farmakologa07.01.2016. Sjedište pravne osobe Zagreb, Bijenička cesta 5407.01.2016.
OIB pravne osobe 7401302136107.01.2016.
Datum učlanjenja 10/05/200407.01.2016. Datum kraja članstva 07.01.2016.
Funkcije 07.01.2016.
Napomena