Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Siniša Martinović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Siniša27.09.2017. Prezime Martinović 27.09.2017.
Stručna sprema SSS27.09.2017.
Zvanje automehaničar27.09.2017. Stranačka pripadnost Samostalna Demokratska Srpska Stranka27.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana27.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 35430 Okučani27.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika27.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Okučani27.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35430 Okučani27.09.2017. Ulica Trg dr. Franje Tuđmana27.09.2017. Kućni broj 127.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853537100127.09.2017.
Datum početka mandata 26/05/201727.09.2017. 20/05/202106.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 01/06/202127.09.2017. 01/06/202506.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.09.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji27.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji27.09.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.09.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji27.09.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 64802,8027.09.2017. 7171,6606.07.2021. 951,7606.07.2021. Neto iznos (EUR) 44234,0427.09.2017. 4823,0206.07.2021. 640,1206.07.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.09.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.09.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OŠ Mato Lovrak27.09.2017. OIB poslodavca 4277563815727.09.2017.
Bruto iznos (EUR) 101636,1627.09.2017. 10893,4306.07.2021. 1445,7506.07.2021. Neto iznos (EUR) 81309,0027.09.2017. 8663,6306.07.2021. 1149,7806.07.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/200727.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 27.09.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji27.09.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.09.2017. Ne postoji08.02.2022. Postoji30.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.09.2017. Nositelj obveze Bračni drug27.09.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) nema27.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 25000,0027.09.2017. 20000,0006.07.2021.
Valuta duga EUR - Euro27.09.2017. Godina zaduženja 201527.09.2017. 201806.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 8427.09.2017. 6006.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 470,0027.09.2017. 405,7306.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,0027.09.2017. 5,0006.07.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.01.2023. Nositelj obveze Bračni drug30.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) nema30.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 22000,0030.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro30.01.2023. Godina zaduženja 202230.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 6030.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 420,0030.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,0030.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Okučani27.09.2017. Poštanski broj 3543027.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.09.2017. Površina 668,0027.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 450000,0027.09.2017. 59725,2627.09.2017.
Katastarska općina Okučani27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.09.2017.
Postotak 12,0027.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji27.09.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji27.09.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji27.09.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.09.2017.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: