Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Šime Vicković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Šime Prezime Vicković
Stručna sprema Stručni Prvostupnik Inženjer Stručni Pristupnik29.10.2019. VŠS28.12.2021. VSS23.01.2024.
Zvanje stručni prvostupnik strojarstva stručni pristupnik strojarstva29.10.2019. Magistar menadžmenta javnog sektora23.01.2024. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece

Podatci o prebivalištu

Grad 23222 Zemunik Gornji

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika18.08.2017. Zamjenik župana18.08.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Zemunik Donji18.08.2017. Zadarska Županija18.08.2017. Zadarska županija18.08.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23222 Zemunik Donji18.08.2017. 23000 Zadar18.08.2017. Ulica Ulica I.18.08.2017. Božidara Petranovića18.08.2017. Kućni broj 1618.08.2017. 818.08.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852335135518.08.2017. +3852335040918.08.2017.
Datum početka mandata 22/05/201318.08.2017. 29/05/201718.08.2017. 07/05/202114.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/201718.08.2017. 24/05/202118.08.2017. 16/05/202114.06.2021. 19/05/202428.12.2021. 19/05/202523.01.2024.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji18.08.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenik općinskog načelnika18.08.2017. Naziv pravne osobe Općina Zemunik Donji 18.08.2017. OIB pravne osobe 8224264175518.08.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23222 Zemunik Donji18.08.2017. Ulica Ulica I.18.08.2017. Kućni broj 1618.08.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 29/05/200918.08.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 20/06/201318.08.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zamjenik općinskog načelnika 18.08.2017. Naziv pravne osobe općina Zemunik Donji18.08.2017. OIB pravne osobe 8224264175518.08.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23222 Zemunik Donji 18.08.2017. Ulica Ulica I.18.08.2017. Kućni broj 1618.08.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 27/05/201318.08.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 26/05/201718.08.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11500,0018.08.2017. 20760,0018.08.2017. 18956,7627.07.2020. 21162,9028.12.2021. 2822,0510.01.2023. 3016,2623.01.2024. Neto iznos (EUR) 8000,0018.08.2017. 13700,0018.08.2017. 12725,7127.07.2020. 13132,3309.02.2021. 14544,2528.12.2021. 1938,8310.01.2023. 2076,0123.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji28.12.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 156426,6528.12.2021. 26252,2010.01.2023. 32875,4823.01.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava28.12.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.12.2021.
Napomena 28.12.2021. prihodi se odnose na najam objekta u svrhu turizma23.01.2024.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 137000,00 18183,02
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 1850,00 Ugovorena kamatna stopa 7,90
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.08.2017. Nositelj obveze Osobno18.08.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) HPB18.08.2017. OTP banka27.07.2020. ERSTE banka10.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 137000,0018.08.2017. 250000,0027.07.2020. 38489,6110.01.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna18.08.2017. EUR - Euro18.08.2017. Godina zaduženja 201618.08.2017. 201927.07.2020. 202210.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 12018.08.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1850,0018.08.2017. 2744,2327.07.2020. 384,9010.01.2023. 407,4723.01.2024. Ugovorena kamatna stopa 7,9018.08.2017. 5,7527.07.2020. 5,0910.01.2023.
Napomena Podizanjem ovog kredita zatvorio sam prijašnji kredit u OTP banci, te dvije pozajmice u ERSTE banci.10.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.12.2018. Nositelj obveze Osobno17.12.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP17.12.2018. ERSTE BANKA27.07.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 200000,0017.12.2018. 922000,0029.10.2019. 1175000,0027.07.2020. 155949,3027.07.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna17.12.2018. EUR - Euro17.12.2018. Godina zaduženja 201817.12.2018. 201929.10.2019. 202027.07.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 24017.12.2018. 36029.10.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 1380,0017.12.2018. 3783,5529.10.2019. 4651,5127.07.2020. 619,3810.01.2023. 617,3623.01.2024. Ugovorena kamatna stopa 3,5817.12.2018. 2,7929.10.2019. 2,5527.07.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica09.02.2021. Nositelj obveze Osobno09.02.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE BANKA09.02.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 75000,0009.02.2021. 9954,2109.02.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.02.2021. EUR - Euro09.02.2021. Godina zaduženja 202109.02.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6009.02.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1453,1009.02.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,0909.02.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica14.06.2021. Nositelj obveze Osobno14.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE BANKA 14.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0014.06.2021. 3981,6814.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna14.06.2021. EUR - Euro14.06.2021. Godina zaduženja 202114.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6014.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 581,2414.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,0914.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji Postoji17.12.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište17.12.2018. Kuća sa okućnicom29.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.12.2018.
Mjesto Zemunik Gornji17.12.2018. Poštanski broj 2322217.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.12.2018. Površina 1069,0017.12.2018. 1021,0010.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 110000,0017.12.2018. 1139000,0029.10.2019. 1500000,0027.07.2020. 250000,0010.01.2023.
Katastarska općina Zemunik17.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno17.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno17.12.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom17.12.2018. Darovnim ugovorom, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)29.10.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji Postoji18.08.2017. Ne postoji09.02.2021. Postoji23.01.2024.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.08.2017. Marka/tip Mercedes 12318.08.2017.
Godina proizvodnje 198318.08.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0018.08.2017. 132,7218.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.08.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.08.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.01.2024. Marka/tip Mercedes 280 S23.01.2024.
Godina proizvodnje 197523.01.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0023.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno23.01.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.01.2024.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji Postoji10.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 11000,0010.01.2023. 19000,0023.01.2024. Valuta EUR - Euro10.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno10.01.2023. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava10.01.2023.
Napomena Prihodi od iznajmljivanja kuće10.01.2023. Prihodi od iznajmljivanja kuće u prethodne tri godine23.01.2024.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji Postoji28.12.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska zajednica županija 28.12.2021. Sjedište pravne osobe Zaharova 9, Zagreb 28.12.2021.
OIB pravne osobe 0295423130928.12.2021.
Datum učlanjenja 27/05/201728.12.2021. Datum kraja članstva 28.12.2021.
Funkcije Zamjenik predsjednika nadzornog odbora 28.12.2021.
Napomena 28.12.2021.