Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Šime Mršić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Šime 03.07.2017. Prezime Mršić03.07.2017.
Stručna sprema VŠS03.07.2017. VSS27.07.2017.
Zvanje diplomirani inženjer agronomije03.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica03.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana03.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece03.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 23210 Biograd na Moru03.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji03.07.2017. Postoji11.03.2021. Ne postoji12.01.2023. Mjesto 10000 Zagreb11.03.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik župana03.07.2017. Državni tajnik11.03.2021. Ravnatelj16.03.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Zadarska Županija03.07.2017. Ministarstvo poljoprivrede11.03.2021. Javna ustanova Park prirode Vransko jezero16.03.2023.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23000 Zadar03.07.2017. 10000 Zagreb11.03.2021. 23210 Biograd na Moru16.03.2023. Ulica Božidara Petranovića03.07.2017. Grada Vukovara11.03.2021. Kralja Petra Svačića 16.03.2023. Kućni broj 803.07.2017. 7811.03.2021. 216.03.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852335035003.07.2017. +3851610629811.03.2021. +3852338318116.03.2023.
Datum početka mandata 02/06/201703.07.2017. 13/02/202111.03.2021. 01/03/202316.03.2023. Predviđeni datum kraja mandata 20/07/202103.07.2017. 02/07/202102.10.2019. 24/07/202411.03.2021. 15/07/202412.01.2023. 01/03/202716.03.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno03.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 12/01/2021 22/12/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji03.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji03.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji03.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji03.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Stručni savjetnik03.07.2017. Zamjenik župana11.03.2021. Državni tajnik16.03.2023. Naziv pravne osobe Fito-promet d.o.o.03.07.2017. Zadraska županija11.03.2021. Ministarstvo poljoprivrede16.03.2023. OIB pravne osobe 6833920308403.07.2017. 5620465536311.03.2021. 76767369197 16.03.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb03.07.2017. 23000 Zadar11.03.2021. 10000 Zagreb16.03.2023. Ulica Moščenička 03.07.2017. Božidara Petranovića11.03.2021. Grada Vukovara16.03.2023. Kućni broj 1503.07.2017. 811.03.2021. 7816.03.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/03/201703.07.2017. 02/06/201711.03.2021. 13/01/202116.03.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 02/06/201703.07.2017. 12/01/202111.03.2021. 22/12/202216.03.2023.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Upravitelj radne jedinice27.07.2017. Naziv pravne osobe Vrana doo27.07.2017. OIB pravne osobe 9267970456327.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23210 Biograd na Moru27.07.2017. Ulica Peradarnik 27.07.2017. Kućni broj 127.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/10/200627.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03/01/201727.07.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22000,0003.07.2017. 22293,9616.12.2020. 27639,7511.03.2021. 3668,3311.03.2021. 2038,2716.03.2023. 2193,0924.02.2024. Neto iznos (EUR) 13000,0003.07.2017. 13800,0027.07.2017. 14654,4213.06.2018. 14352,0016.12.2020. 17273,7811.03.2021. 2292,5211.03.2021. 1614,6916.03.2023. 1754,4824.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji03.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji03.07.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 99000,0003.07.2017. 75000,0013.06.2018. 100000,0016.12.2020. 20731,3012.01.2023. 23270,0024.02.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak03.07.2017. Od imovine i imovinskih prava16.12.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.07.2017.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1000,0029.12.2021. 132,7229.12.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak29.12.2021.
Vremenski raspon Mjesečno29.12.2021.
Napomena 29.12.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji03.07.2017. Postoji29.12.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Turistička zajednica Grada Biograd29.12.2021. ZADARSKA ŽUPANIJA24.02.2024. OIB poslodavca 3355627108829.12.2021. 5260465536324.02.2024.
Bruto iznos (EUR) 9500,0029.12.2021. 1260,8729.12.2021. 1354,0124.02.2024. Neto iznos (EUR) 6800,0029.12.2021. 902,5229.12.2021. 959,4924.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/202129.12.2021. 01/06/202212.01.2023. 26/03/202324.02.2024. Datum prestanka radnog odnosa 30/09/202129.12.2021. 30/09/202212.01.2023. 26/03/202424.02.2024.
Napomena 29.12.2021. ZAMJENA ZA PORODILJNI, MOŽE RADNI ODNOS POTRAJATI DUŽE ALI I KRAĆE OD GORE NAVEDENOG24.02.2024.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji03.07.2017. Postoji13.06.2018. Ne postoji29.12.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2328,0013.06.2018. 308,9813.06.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak13.06.2018.
Vremenski raspon Mjesečno13.06.2018.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji03.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji03.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.07.2017. Nositelj obveze Osobno03.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE banka03.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 300000,0003.07.2017. 243611,8213.06.2018. 22000,0012.01.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna03.07.2017. EUR - Euro03.07.2017. Godina zaduženja 201303.07.2017. 201813.06.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 24003.07.2017. 9613.06.2018. 5012.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 1720,0003.07.2017. 1650,0027.07.2017. 2868,6113.06.2018. 2424,7211.03.2021. 464,7412.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 7,2003.07.2017. 5,6027.07.2017. 3,3013.06.2018. 2,6012.01.2023.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.12.2020. Nositelj obveze Osobno16.12.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE banka16.12.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,0016.12.2020. 7963,3716.12.2020. 23000,0024.02.2024.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.12.2020. EUR - Euro16.12.2020. Godina zaduženja 202016.12.2020. 202324.02.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 4516.12.2020. 11224.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 1484,0616.12.2020. 196,9712.01.2023. 243,8424.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 5,7016.12.2020. 4,9924.02.2024.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji03.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji03.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća03.07.2017. Kuća sa okućnicom02.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto Biograd03.07.2017. Poštanski broj 2321003.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2017. Površina 270,0003.07.2017. 607,0002.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2100000,0003.07.2017. 2400000,0027.07.2017. 330000,0012.01.2023.
Katastarska općina Biograd 03.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom03.07.2017. Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)13.06.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište29.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.12.2021.
Mjesto Biograd29.12.2021. Poštanski broj 2321029.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.12.2021. Površina 23,0029.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0029.12.2021. 4645,3029.12.2021.
Katastarska općina Biograd29.12.2021. Vrsta vlasništva Knjižno29.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno29.12.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom29.12.2021.
Napomena 29.12.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji03.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.07.2017. Marka/tip Audi A403.07.2017. Audi Q4 24.02.2024.
Godina proizvodnje 201003.07.2017. 202324.02.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0003.07.2017. 70000,0016.12.2020. 60000,0029.12.2021. 8000,0012.01.2023. 54600,0024.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2017. Bračni drug24.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit), Kupnjom od štednje24.02.2024.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor27.07.2017. Marka/tip zetor27.07.2017.
Godina proizvodnje 200927.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0027.07.2017. 120000,0016.12.2020. 100000,0029.12.2021. 15000,0012.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.07.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji03.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji03.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji03.07.2017. Postoji02.10.2019.

Podatci o štednji

Iznos 8700,0002.10.2019. 11000,0016.12.2020. 15000,0029.12.2021. 24000,0012.01.2023. 5000,0024.02.2024. Valuta EUR - Euro02.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug02.10.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.10.2019. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava16.12.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 4000,0016.12.2020. 10000,0029.12.2021. 15000,0012.01.2023. 13000,0016.03.2023. 7000,0024.02.2024. Valuta EUR - Euro16.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno16.12.2020. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava16.12.2020. Od osiguranja11.03.2021. Od imovine i imovinskih prava, Od osiguranja29.12.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji03.07.2017. Postoji11.03.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA11.03.2021. Sjedište pravne osobe Trg žrtava fašizma 4 10000 Zagreb11.03.2021.
OIB pravne osobe 0415000846311.03.2021.
Datum učlanjenja 01/02/200611.03.2021. Datum kraja članstva 11.03.2021.
Funkcije PREDSJEDNIK GRADSKE ORGANIZACIJE GRADA BIOGRAD NA MORU11.03.2021. PREDSJEDNIK GRADSKE ORGANIZACIJE GRADA BIOGRAD NA MORU, PODPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE ZADARSKE ŽUPANIJE29.12.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HAPIH11.03.2021. Sjedište pravne osobe Vinkovačka cesta 63 c11.03.2021.
OIB pravne osobe 3550626918611.03.2021.
Datum učlanjenja 25/02/202111.03.2021. Datum kraja članstva 25/02/202511.03.2021.
Funkcije PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA11.03.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Specijalna Bolnica za ortopediju 12.01.2023. Sjedište pravne osobe Zadarska 62,23210 Biograd na Moru12.01.2023.
OIB pravne osobe 1070405582812.01.2023.
Datum učlanjenja 02/02/202212.01.2023. Datum kraja članstva 06/12/202512.01.2023.
Funkcije Predsjednik Upravnog vijeća 12.01.2023.
Napomena 12.01.2023.