Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Silvio Nardelli

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Silvio28.06.2017. Prezime Nardelli 28.06.2017.
Stručna sprema SSS28.06.2017.
Zvanje pomorski strojar28.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica28.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.06.2017. Razveden/Razvedena02.07.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 20207 Mlini28.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik28.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Župa Dubrovačka28.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20207 Mlini28.06.2017. Ulica Vukovarska 28.06.2017. Kućni broj 4828.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852048747028.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201728.06.2017. 28/05/202102.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 29/06/202128.06.2017. 15/05/202502.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji28.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20125,6828.06.2017. 21646,4302.07.2021. 2748,4725.01.2023. 2760,2223.01.2024. Neto iznos (EUR) 12853,2028.06.2017. 12704,3102.07.2021. 1831,8325.01.2023. 1878,5323.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji28.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 125000,0028.06.2017. 100000,0002.07.2021. 21000,0025.01.2023. 22000,0023.01.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava28.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.06.2017.
Napomena Iznajmljivanje prostora za kampiranje (auto kamp), iznajmljivanje 2 apartmana (u mom vlasništvu)25.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Nina commerce doo28.06.2017. OIB poslodavca 6875270550728.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 49500,0028.06.2017. 6569,7828.06.2017. Neto iznos (EUR) 39600,0028.06.2017. 5255,8228.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/200228.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 28.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.06.2017. Nositelj obveze Osobno28.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka28.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,0028.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro28.06.2017. Godina zaduženja 201728.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 18028.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2300,0028.06.2017. 2080,0008.02.2022. 276,0025.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,1028.06.2017. 4,0002.07.2021. 2,7908.02.2022.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Plat28.06.2017. Poštanski broj 2020728.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 416,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5600000,0028.06.2017. 3600000,0002.07.2021. 480000,0025.01.2023.
Katastarska općina Plat28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom28.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Plat28.06.2017. Poštanski broj 2020728.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 48,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 900000,0028.06.2017. 12000,0025.01.2023. 48000,0023.01.2024.
Katastarska općina Plat28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom28.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Ruševina25.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Plat28.06.2017. Poštanski broj 2020728.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 25,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 560000,0028.06.2017. 75000,0025.01.2023.
Katastarska općina Plat28.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.06.2017. Knjižno25.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017. Nasljedstvom, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)02.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Plat28.06.2017. Poštanski broj 2020728.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 3086,0028.06.2017. 1543,0025.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4200000,0028.06.2017. 308600,0025.01.2023.
Katastarska općina Plat28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom28.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Građevinsko zemljište25.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Plat28.06.2017. Poštanski broj 2020728.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 3588,0028.06.2017. 2696,0025.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000000,0028.06.2017. 539200,0025.01.2023.
Katastarska općina Plat28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom28.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Na čest. zem. 54 k.o. Plat površine 1209 m2 registriran je auto kamp. Na istoj čest. zem. nalazi se i legalizirani objekt površine 50 m2 koji se trenutno dovršava sukladno projektu izvedenog stanja. Dovršetak istog finaciran je putem kredita OTP banke i privatne ušteđevine, sve od strane moje kćeri, Katarine Nardelli.25.01.2023. Na čest. zem. 54 k.o. Plat površine 1209 m2 registriran je auto kamp. Na istoj čest. zem. nalazi se i legalizirani objekt površine 50 m2 koji je dovršen sukladno projektu izvedenog stanja. Dovršetak istog financiran je putem kredita OTP banke i privatne ušteđevine, sve od strane moje kćeri, Katarine Nardelli.23.01.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.06.2017. Marka/tip Opel Astra28.06.2017. Opel Crossland23.01.2024.
Godina proizvodnje 200628.06.2017. 201823.01.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0028.06.2017. 10000,0002.07.2021. 1150,0025.01.2023. 11000,0023.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)25.01.2023. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.01.2024.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac28.06.2017. Marka/tip elan T 40128.06.2017.
Godina proizvodnje 198728.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0028.06.2017. 850,0025.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Gliser28.06.2017. Marka/tip Helwig 5.928.06.2017.
Godina proizvodnje 199128.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0028.06.2017. 5308,9128.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl28.06.2017. Marka/tip Yamaha x max28.06.2017.
Godina proizvodnje 201228.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0028.06.2017. 3318,0728.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl25.01.2023. Marka/tip Yamaha 250 xmax25.01.2023.
Godina proizvodnje 201125.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2500,0025.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji28.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji28.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 40000,0028.06.2017. 27000,0025.01.2023. 30000,0023.01.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna28.06.2017. EUR - Euro28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava28.06.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 12000,0028.06.2017. 20000,0002.07.2021. Valuta EUR - Euro28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava28.06.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.06.2017.