Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Silvano Hrelja

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Silvano27.01.2016. Prezime Hrelja 27.01.2016.
Stručna sprema VŠS27.01.2016.
Zvanje inženjer sigurnosti pri radu i zaštiti od požara27.01.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Stranka Umirovljenika27.01.2016. Hrvatska stranka umirovljenika27.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana27.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece27.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 52100 Pula27.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik27.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor27.01.2016. Hrvatski sabor27.01.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.01.2016. Ulica Trg sv. Marka27.01.2016. Kućni broj 627.01.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456946727.01.2016. +3851456953626.01.2022.
Datum početka mandata 28/12/201527.01.2016. 14/10/201608.11.2016. 22/07/202026.01.2022. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201927.01.2016. 14/10/202008.11.2016. 30/09/202426.01.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.01.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji27.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji27.01.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.01.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji27.01.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 29718,8227.01.2016. 24600,3626.01.2022. 3531,4427.01.2023. Neto iznos (EUR) 16826,5627.01.2016. 16167,9026.01.2022. 2311,2427.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.01.2016. Postoji17.07.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0017.07.2019. 2500,0026.01.2022. 331,8126.01.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak17.07.2019.
Vremenski raspon Mjesečno17.07.2019.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.01.2016. Ne postoji17.07.2019.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Grad Pula27.01.2016. OIB poslodavca 7951784135527.01.2016.
Bruto iznos (EUR) 132254,3727.01.2016. 135953,6408.11.2016. 18044,0608.11.2016. Neto iznos (EUR) 88758,3027.01.2016. 90889,0808.11.2016. 12063,0408.11.2016.
Datum stupanja u radni odnos 15/11/200527.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 27.01.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji27.01.2016. Postoji10.08.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 138504,2810.08.2020. 5400,0026.01.2022. 762,8927.01.2023. Pravna osnova Od osiguranja10.08.2020. Od nesamostalnog rada26.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno10.08.2020. Mjesečno26.01.2022.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.01.2016. Nositelj obveze Osobno27.01.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka27.01.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 90000,0027.01.2016. 60000,0010.08.2020. 7963,3710.08.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.01.2016. EUR - Euro27.01.2016. Godina zaduženja 201527.01.2016. 202010.08.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 8427.01.2016. 3510.08.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 1200,0027.01.2016. 1700,0010.08.2020. 225,6310.08.2020. Ugovorena kamatna stopa 6,0027.01.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.07.2019. Nositelj obveze Osobno17.07.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka17.07.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0017.07.2019. 74000,0010.08.2020. 9821,4910.08.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna17.07.2019. EUR - Euro17.07.2019. Godina zaduženja 201917.07.2019. 202010.08.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 5017.07.2019. 3210.08.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 2200,0017.07.2019. 2300,0010.08.2020. 305,2610.08.2020. Ugovorena kamatna stopa 3,5017.07.2019. 4,0010.08.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Pula27.01.2016. Poštanski broj 5210027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 240,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0027.01.2016. 199084,2127.01.2016.
Katastarska općina Pula27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća16.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2018.
Mjesto Pula16.02.2018. Poštanski broj 51000016.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2018. Površina 280,0016.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1200000,0016.02.2018. 159267,3716.02.2018.
Katastarska općina Pula16.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno16.02.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama16.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom16.02.2018.
Postotak 50,0016.02.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2018.
Mjesto Pula16.02.2018. Poštanski broj 5221016.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2018. Površina 6052,0016.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 180000,0016.02.2018. 23890,1116.02.2018.
Katastarska općina Pula16.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno16.02.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama16.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom16.02.2018.
Postotak 50,0016.02.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma26.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2022.
Mjesto Žminj26.01.2022. Poštanski broj 5234126.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2022. Površina 1773,0026.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12000,0026.01.2022. 1592,6726.01.2022.
Katastarska općina Rovinj26.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno26.01.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom26.01.2022.
Postotak 50,0026.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 26.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)26.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2022.
Mjesto Žminj26.01.2022. Poštanski broj 5234126.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2022. Površina 838,0026.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0026.01.2022. 1327,2326.01.2022.
Katastarska općina Rovinj26.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno26.01.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom26.01.2022.
Postotak 12,5026.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 26.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2022.
Mjesto Žminj26.01.2022. Poštanski broj 5234126.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2022. Površina 3219,0026.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0026.01.2022. 3981,6826.01.2022.
Katastarska općina Rovinj26.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno26.01.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom26.01.2022.
Postotak 12,5026.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 26.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2022.
Mjesto Žminj26.01.2022. Poštanski broj 5234126.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2022. Površina 4110,0026.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0026.01.2022. 5308,9126.01.2022.
Katastarska općina Rovinj26.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno26.01.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom26.01.2022.
Postotak 12,5026.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 26.01.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.01.2016. Ne postoji10.08.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.01.2016. Marka/tip VW jetta27.01.2016.
Godina proizvodnje 201027.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0027.01.2016. 70000,0008.11.2016. 9290,6008.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji27.01.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice27.01.2016. Naziv poslovnog subjekta Uljanik d.d.27.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 5624384310927.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta Pula27.01.2016.
Broj dionica 1527.01.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 50,0027.01.2016. 25,0008.11.2016. 00,0026.01.2022. 0,0026.01.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos27.01.2016. Udio manji od 5%27.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.01.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji27.01.2016.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.01.2016.