Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Saša Lukić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Saša Prezime Lukić
Stručna sprema VSS
Zvanje Stručni specijalist javne uprave Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske Socijaldemokratska partija Hrvatske

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 43500 Daruvar

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik župana Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Bjelovarsko Bilogorska u00c5u00bdupanija Bjelovarsko bilogorska županija

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43000 Bjelovar Ulica Dr. Ante Starčevića Kućni broj 8

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38543221902 Fax (službeni) +38543244683
Datum početka mandata 23/05/2013 26/05/201716.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 23/05/2017 26/05/202116.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 21300,00 Neto iznos (HRK) 12880,00 12490,0016.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Irida d.o.o. OIB poslodavca 72383446154
Bruto iznos (HRK) 82800,0013.06.2016. Neto iznos (HRK) 57600,0013.06.2016.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/2007 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Zagrebačka banka Iznos duga 40000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2009
Rok vraćanja u mjesecima 216 Iznos mjesečnog anuiteta 390,00 Ugovorena kamatna stopa 5,00

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Zagrebačka banka Iznos duga 50000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 24 Iznos mjesečnog anuiteta 2350,00 Ugovorena kamatna stopa 4,60

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Daruvar Poštanski broj 43500
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 300,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,00
Katastarska općina daruvar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Drugi način stjecanja nekretnine kredit

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji13.06.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.06.2016. Marka/tip WW Passat13.06.2016.
Godina proizvodnje 200713.06.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0013.06.2016.
Oblik vlasništva Osobno13.06.2016. Način stjecanja Novčanom pozajmicom13.06.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji13.06.2016.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip WV Passat
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Novčanom pozajmicom

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji Ne postoji05.09.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta MELUDO d.o.o.
OIB poslovnog subjekta 16445213721 Sjedište poslovnog subjekta Pakrac, Bolnička ulica 10
Udio vlasništva izražen u postocima 33,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji