Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Saša Lukić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Saša Prezime Lukić
Stručna sprema VSS
Zvanje Stručni specijalist javne uprave Magistar javne uprave12.01.2023. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske Socijaldemokratska partija Hrvatske

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 43500 Daruvar

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik župana Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Bjelovarsko Bilogorska Županija Bjelovarsko bilogorska županija Bjelovarsko-bilogorska županija

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43000 Bjelovar Ulica Dr. Ante Starčevića Kućni broj 8

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38543221902
Datum početka mandata 23/05/2013 26/05/201716.06.2017. 21/05/202131.05.2021. Predviđeni datum kraja mandata 23/05/2017 26/05/202116.06.2017. 21/05/202531.05.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 21300,00 22300,0031.05.2021. 2811,7212.01.2023. Neto iznos (EUR) 12880,00 12490,0016.06.2017. 13400,0031.05.2021. 14400,0014.01.2022. 1892,2112.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Irida d.o.o. OIB poslodavca 72383446154
Bruto iznos (EUR) 82800,0013.06.2016. 7845,0004.06.2021. 1155,3512.01.2023. Neto iznos (EUR) 57600,0013.06.2016. 5650,0004.06.2021. 801,7512.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/2007 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka Erste banka31.05.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,00 227000,0031.05.2021. 30128,0831.05.2021.
Valuta duga EUR - Euro HRK - Hrvatska Kuna31.05.2021. EUR - Euro31.05.2021. Godina zaduženja 2009 201831.05.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 216 8431.05.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 390,00 3500,0031.05.2021. 464,8012.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,00 4,0031.05.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,00 6636,14
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 24 Iznos mjesečnog anuiteta 2350,00 Ugovorena kamatna stopa 4,60
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.01.2022. Nositelj obveze Osobno14.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste bank14.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 70000,0014.01.2022. 9290,6014.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna14.01.2022. EUR - Euro14.01.2022. Godina zaduženja 202114.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 3614.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2250,0014.01.2022. 228,8012.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,1014.01.2022.
Napomena 14.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Daruvar Poštanski broj 43500
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 300,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700000,00 92905,97
Katastarska općina daruvar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Drugi način stjecanja nekretnine kredit
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji13.06.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.06.2016. Marka/tip WW Passat13.06.2016. Peugeot 500812.01.2023.
Godina proizvodnje 200713.06.2016. 201812.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0013.06.2016. 30000,0031.05.2021. 21000,0012.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno13.06.2016. Način stjecanja Novčanom pozajmicom13.06.2016. Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom12.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji13.06.2016.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip WV Passat
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00 6636,14
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Novčanom pozajmicom
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji Ne postoji05.09.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta MELUDO d.o.o.
OIB poslovnog subjekta 16445213721 Sjedište poslovnog subjekta Pakrac, Bolnička ulica 10
Udio vlasništva izražen u postocima 33,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji