Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Sandro Jurman

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Sandro23.06.2017. Prezime Jurman 23.06.2017.
Stručna sprema VSS23.06.2017.
Zvanje Diplomirani ekonomist23.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska socijalno - liberalna stranka23.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana23.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52352 Kanfanar23.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik23.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Kanfanar23.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52352 Kanfanar23.06.2017. Ulica Trg Marka Zeljka 23.06.2017. Kućni broj 623.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855282500323.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201723.06.2017. 18/05/202116.06.2021. 25/05/202131.01.2022. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/202123.06.2017. 20/05/202516.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji23.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji23.06.2017. Ne postoji16.06.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Vijećnik Županijske skupštine23.06.2017. Naziv pravne osobe Istarska županija23.06.2017.
OIB pravne osobe 9001752260123.06.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski23.06.2017.
Datum početka dužnosti 12/06/201723.06.2017. Datum kraja dužnosti 23.06.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 52000 Pazin 23.06.2017. Ulica Dršćevka 23.06.2017. Kućni broj 323.06.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855235166723.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji23.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 17291,2723.06.2017. 17988,0903.02.2020. 18150,1416.06.2021. 2419,6931.01.2023. Neto iznos (EUR) 11304,7023.06.2017. 11721,6703.02.2020. 12352,9716.06.2021. 1646,3631.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji23.06.2017. Ne postoji31.01.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Istarski domovi zdravlja23.06.2017. OIB poslodavca 9909206485723.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 193000,0023.06.2017. 15360,0003.02.2020. 2038,6203.02.2020. Neto iznos (EUR) 110000,0023.06.2017. 10140,0003.02.2020. 1345,8103.02.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/12/200023.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 23.06.2017.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Pedijatrijska specijalistička ordinacija Renata Jurman16.06.2021. OIB poslodavca 0583356088216.06.2021.
Bruto iznos (EUR) 25369,9516.06.2021. 3367,0416.06.2021. Neto iznos (EUR) 16938,9916.06.2021. 2248,0616.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/202016.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 16.06.2021.
Napomena 16.06.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji23.06.2017. Postoji31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 250687,4831.01.2022. 32711,6131.01.2023. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji23.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.06.2017. Nositelj obveze Bračni drug23.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka23.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0023.06.2017. 120000,0003.02.2020. 15926,7403.02.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna23.06.2017. EUR - Euro23.06.2017. Godina zaduženja 201323.06.2017. 201903.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 6023.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2030,1823.06.2017. 2390,3303.02.2020. 317,2103.02.2020. Ugovorena kamatna stopa 7,4823.06.2017. 7,2503.02.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.01.2018. Nositelj obveze Osobno24.01.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erstestermarkische bank24.01.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0024.01.2018. 13272,2824.01.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna24.01.2018. EUR - Euro24.01.2018. Godina zaduženja 201724.01.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 6024.01.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 1973,5224.01.2018. 261,8624.01.2018. Ugovorena kamatna stopa 6,8624.01.2018.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji23.06.2017. Postoji16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Žminj16.06.2021. Poštanski broj 5234116.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 1807,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0016.06.2021. 2654,4616.06.2021.
Katastarska općina Žminj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Žminj16.06.2021. Poštanski broj 5234116.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 201,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,0016.06.2021. 132722,8116.06.2021.
Katastarska općina Žminj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Žminj16.06.2021. Poštanski broj 5234116.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 9704,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0016.06.2021. 19908,4216.06.2021.
Katastarska općina Žminj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Žminj16.06.2021. Poštanski broj 5234116.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 18962,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000000,0016.06.2021. 265445,6216.06.2021.
Katastarska općina Žminj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Dio čestice je građevinsko zemljište, a dio pašnjak16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Žminj16.06.2021. Poštanski broj 5234116.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 1144,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0016.06.2021. 1990,8416.06.2021.
Katastarska općina Žminj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Žminj16.06.2021. Poštanski broj 5234116.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 2122,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 22000,0016.06.2021. 2919,9016.06.2021.
Katastarska općina Žminj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Žminj16.06.2021. Poštanski broj 5234116.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 2208,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0016.06.2021. 3318,0716.06.2021.
Katastarska općina Žminj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Žminj16.06.2021. Poštanski broj 5234116.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 1453,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 16000,0016.06.2021. 2123,5616.06.2021.
Katastarska općina Žminj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Žminj16.06.2021. Poštanski broj 5234116.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 2269,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 26000,0016.06.2021. 3450,7916.06.2021.
Katastarska općina Žminj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Žminj16.06.2021. Poštanski broj 5234116.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 575,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0016.06.2021. 15926,7416.06.2021.
Katastarska općina Žminj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Žminj16.06.2021. Poštanski broj 5234116.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 17451,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0016.06.2021. 26544,5616.06.2021.
Katastarska općina Žminj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Žminj16.06.2021. Poštanski broj 5234116.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 2586,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0016.06.2021. 3981,6816.06.2021.
Katastarska općina Žminj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Žminj16.06.2021. Poštanski broj 5234116.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 2013,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0016.06.2021. 53089,1216.06.2021.
Katastarska općina Žminj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Žminj16.06.2021. Poštanski broj 5234116.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 5194,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,0016.06.2021. 7299,7516.06.2021.
Katastarska općina Žminj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Žminj16.06.2021. Poštanski broj 5234116.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 975,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0016.06.2021. 1327,2316.06.2021.
Katastarska općina Žminj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Žminj16.06.2021. Poštanski broj 5234116.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 1565,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 16000,0016.06.2021. 2123,5616.06.2021.
Katastarska općina Žminj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Žminj16.06.2021. Poštanski broj 5234116.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 3654,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0016.06.2021. 5308,9116.06.2021.
Katastarska općina Žminj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 22,9216.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Rovinj16.06.2021. Poštanski broj 5221016.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 2455,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0016.06.2021. 3981,6816.06.2021.
Katastarska općina Rovinj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Rovinj16.06.2021. Poštanski broj 5221016.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 4539,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,0016.06.2021. 7299,7516.06.2021.
Katastarska općina Rovinj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Žminj16.06.2021. Poštanski broj 5234116.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 5881,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 65000,0016.06.2021. 8626,9816.06.2021.
Katastarska općina Žminj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Žminj16.06.2021. Poštanski broj 5234116.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 5093,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,0016.06.2021. 7299,7516.06.2021.
Katastarska općina Žminj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Žminj16.06.2021. Poštanski broj 5234116.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 1072,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12000,0016.06.2021. 1592,6716.06.2021.
Katastarska općina Žminj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Žminj16.06.2021. Poštanski broj 5234116.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 2219,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0016.06.2021. 3318,0716.06.2021.
Katastarska općina Žminj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Žminj16.06.2021. Poštanski broj 5234116.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 317,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3500,0016.06.2021. 464,5316.06.2021.
Katastarska općina Žminj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Kanfanar16.06.2021. Poštanski broj 5235216.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 1860,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0016.06.2021. 2654,4616.06.2021.
Katastarska općina Kanfanar16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Kanfanar16.06.2021. Poštanski broj 5235216.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 6000,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 65000,0016.06.2021. 8626,9816.06.2021.
Katastarska općina Kanfanar16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Kanfanar16.06.2021. Poštanski broj 5235216.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 3580,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 38000,0016.06.2021. 5043,4716.06.2021.
Katastarska općina Kanfanar16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Postotak 25,0016.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2017. Marka/tip Hyundai Sonata23.06.2017.
Godina proizvodnje 200723.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 42000,0023.06.2017. 40000,0024.01.2018. 30000,0003.02.2020. 3981,6803.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2017. Marka/tip Opel Corsa23.06.2017.
Godina proizvodnje 200423.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0023.06.2017. 1327,2323.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.01.2018. Marka/tip Hyundai i4024.01.2018.
Godina proizvodnje 201624.01.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 160000,0024.01.2018. 90000,0016.06.2021. 900000,0031.01.2022. 13000,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)24.01.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.02.2020. Marka/tip VW Golf03.02.2020.
Godina proizvodnje 201703.02.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0003.02.2020. 90000,0016.06.2021. 85000,0031.01.2022. 10500,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug03.02.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)03.02.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji23.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.06.2017. Naziv poslovnog subjekta HNK HAJDUK š.d.d.23.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 0478551659023.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Split, Ulica 8. Mediteranskih igara 223.06.2017.
Broj dionica 123.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 500,0023.06.2017. 66,3623.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%23.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.06.2017. Naziv poslovnog subjekta HNK HAJDUK š.d.d.23.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 0478551659023.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Split, Ulica 8. Mediteranskih igara 223.06.2017.
Broj dionica 123.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 500,0023.06.2017. 66,3623.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%23.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Dijete23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj druge samostalne djelatnosti16.06.2021. Naziv poslovnog subjekta Pedijatrijska specijalistička ordinacija Renata Jurman16.06.2021.
OIB poslovnog subjekta 0583356088216.06.2021. Sjedište poslovnog subjekta Rovinj16.06.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug16.06.2021. Način stjecanja Na neki drugi način16.06.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Rješenje o obavljanju djelatnosti16.06.2021.
Napomena 16.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji23.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji23.06.2017. Postoji31.01.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Boćarski klub Sošići31.01.2022. Sjedište pravne osobe Sošići bb, Kanfanar31.01.2022.
OIB pravne osobe 9286701353531.01.2022.
Datum učlanjenja 30/12/199731.01.2022. Datum kraja članstva 31.01.2022.
Funkcije 31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.