Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Sandra Švaljek

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Sandra Prezime Švaljek
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje diplomirani ekonomist Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika Zamjenik guvernera14.08.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Zagreb Hrvatska narodna banka14.08.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Stjepana Radića Trg hrvatskih velikana14.08.2018. Kućni broj 1 314.08.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516100009 +3851456456114.08.2018. Fax (službeni) 11.05.2015. +3851456473314.08.2018.
Datum početka mandata 10/06/2013 18/07/201814.08.2018. Predviđeni datum kraja mandata 27/03/2015 18/07/202414.08.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 27/03/2015

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji11.05.2015.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto ravnateljica11.05.2015. znanstvena savjetnica14.08.2018. Naziv pravne osobe Ekonomski institut Zagreb11.05.2015. OIB pravne osobe 7092543273111.05.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.05.2015. Ulica Kennedyjev trg11.05.2015. Kućni broj 711.05.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/12/199211.05.2015. Datum prestanka radnog odnosa 09/06/201311.05.2015. 17/07/201814.08.2018.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto član Savjeta11.05.2015. Naziv pravne osobe HNB11.05.2015. OIB pravne osobe 9597028173911.05.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.05.2015. Ulica Trg hrvatskih velikana11.05.2015. Kućni broj 311.05.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/07/200011.05.2015. Datum prestanka radnog odnosa 10/06/201311.05.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 21978,5011.05.2015. 62951,3114.08.2018. 68607,1016.02.2020. Neto iznos (HRK) 14819,6011.05.2015. 35509,5114.08.2018. 39305,9316.02.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ad valorem d.o.o. EUROHERC osiguranje d.d.14.08.2018. OIB poslodavca 79333910336 2269485774714.08.2018.
Bruto iznos (HRK) 36354,6011.05.2015. 253188,0014.08.2018. 24200,0016.02.2020. Neto iznos (HRK) 29083,6811.05.2015. 162420,0014.08.2018. 15000,0016.02.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/1997 26/02/201814.08.2018. Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 96,00 126,9014.08.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1372500,00 1900000,0014.08.2018.
Katastarska općina Vrapče Novo Trnje14.08.2018. Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža11.05.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.05.2015.
Mjesto Zagreb11.05.2015. Poštanski broj 1000011.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.05.2015. Površina 40,0011.05.2015. 37,2014.08.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 247500,0011.05.2015. 380000,0014.08.2018.
Katastarska općina Vrapče Novo11.05.2015. Trnje14.08.2018. Vrsta vlasništva Knjižno11.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno11.05.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine11.05.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan14.08.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.08.2018.
Mjesto Zagreb14.08.2018. Poštanski broj 1000014.08.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.08.2018. Površina 56,2014.08.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 932400,0014.08.2018.
Katastarska općina Trnje14.08.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno14.08.2018. Knjižno16.02.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug14.08.2018. Način stjecanja Na neki drugi način, Prodajom imovine14.08.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine Od ušteđevine14.08.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža14.08.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.08.2018.
Mjesto Zagreb14.08.2018. Poštanski broj 1000014.08.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.08.2018. Površina 17,8014.08.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 110000,0014.08.2018.
Katastarska općina Trnje14.08.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno14.08.2018. Knjižno16.02.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug14.08.2018. Način stjecanja Na neki drugi način, Prodajom imovine14.08.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine Od ušteđevine14.08.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji Ne postoji16.02.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Volvo
Godina proizvodnje 2010 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 110000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta Ad valorem d.o.o.
OIB poslovnog subjekta 79333910336 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Udio vlasništva izražen u postocima 100,00
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine osnivanje

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 3344 356414.08.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 165,00
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri Naziv poslovnog subjekta ERSTE i STEIERMAERKISCHE BANKA D.D.
OIB poslovnog subjekta 23057039320 Sjedište poslovnog subjekta Rijeka
Vrsta vrijednosnog papira obveznica Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (HRK) 2542458,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice16.02.2020. Naziv poslovnog subjekta Tekstilpromet d.d.16.02.2020.
OIB poslovnog subjekta 1652920767016.02.2020. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb16.02.2020.
Broj dionica 24616.02.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 505,0016.02.2020.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%16.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno16.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2020.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 338000,00 458000,0014.08.2018. 386577,0016.02.2020. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug11.05.2015. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: