Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Sandra Benčić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Sandra21.08.2020. Prezime Benčić21.08.2020.
Stručna sprema Diplomirani21.08.2020.
Zvanje Diplomirana pravnica21.08.2020. Stranačka pripadnost Možemo! - politička platforma21.08.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana21.08.2020.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.08.2020.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb21.08.2020.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.08.2020.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik21.08.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor21.08.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb21.08.2020. Ulica TRG SV.MARKA21.08.2020. Kućni broj 621.08.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851630322921.08.2020.
Datum početka mandata 22/07/202021.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 22/07/202421.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.08.2020. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji21.08.2020.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji21.08.2020.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.08.2020.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji21.08.2020.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Savjetnica za EU fondove21.08.2020. Naziv pravne osobe Eu savjetovanje obrt za usluge21.08.2020. OIB pravne osobe 2043768310621.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb21.08.2020. Ulica Ulica grada Vukovara21.08.2020. Kućni broj 22421.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/201821.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22/07/202021.08.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 26721,9721.08.2020. Neto iznos (HRK) 16456,2421.08.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.08.2020.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji21.08.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0021.08.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.08.2020.
Vremenski raspon Mjesečno21.08.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3000,0021.08.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava21.08.2020.
Vremenski raspon Mjesečno21.08.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 5000,0011.01.2021. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti11.01.2021.
Vremenski raspon Mjesečno11.01.2021.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji21.08.2020.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 21.08.2020. OIB poslodavca 2801154857521.08.2020.
Bruto iznos (HRK) 9957,9121.08.2020. Neto iznos (HRK) 7966,3221.08.2020.
Datum stupanja u radni odnos 15/07/201421.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa 21.08.2020.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji21.08.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 9000,0021.08.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka21.08.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.08.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji21.08.2020.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji21.08.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.08.2020. Nositelj obveze Osobno21.08.2020.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka 21.08.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 425241,2521.08.2020. 95000,0011.01.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna21.08.2020. Godina zaduženja 200821.08.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 36021.08.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 2929,4821.08.2020. 680,0011.01.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,5021.08.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.08.2020.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.08.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.08.2020.
Mjesto Zagreb21.08.2020. Poštanski broj 1000021.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.08.2020. Površina 38,7021.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 830000,0021.08.2020.
Katastarska općina Trnje21.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno21.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno21.08.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.08.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.08.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.08.2020. Marka/tip Peugeot 207 21.08.2020.
Godina proizvodnje 200921.08.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0021.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug21.08.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom21.08.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.08.2020.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji21.08.2020.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio21.08.2020. Naziv poslovnog subjekta EU savjetovanje obrt za usluge21.08.2020.
OIB poslovnog subjekta 2043867310621.08.2020. Sjedište poslovnog subjekta Ulica grada Vukovara 224 Zagreb 21.08.2020.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0021.08.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu21.08.2020.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 21.08.2020. 21.08.2020. OIB 21.08.2020. 21.08.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno21.08.2020. Način stjecanja Na neki drugi način21.08.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine saostalno osnivanje obrta 21.08.2020.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji21.08.2020.

Podatci o štednji

Iznos 400000,0021.08.2020. 35000,0011.01.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna21.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug21.08.2020. Način stjecanja Prodajom imovine21.08.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji21.08.2020.