Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ruža Hrga

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ruža Prezime Hrga
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirana socijalna radnica Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece

Podatci o prebivalištu

Grad 43000 Bjelovar

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ravnatelja Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski zavod za zapošljavanje

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Radnička cesta Kućni broj 1

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516126226 Fax (službeni) +38516126038
Datum početka mandata 16/04/2018 24/08/2019 Predviđeni datum kraja mandata 15/04/2022 23/08/2023
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 17/08/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto v.d.predstojnice Područnog ureda Bjelovar POMOĆNICA RAVNATELJA Naziv pravne osobe Hrvatski zavod za zapošljavanje OIB pravne osobe 91547293790
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Radnička cesta Kućni broj 1
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/03/1991 16/04/2018 Datum prestanka radnog odnosa 15/04/201803.07.2018. 23/08/2019

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 18145,88 18223,0903.07.2018. 18707,10 Neto iznos (HRK) 11904,85 11950,0203.07.2018. 12306,33

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji23.05.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.05.2018. Nosioc obveze Osobno23.05.2018.
Vjerovnik Splitska banka d.d.23.05.2018. OTP banka Iznos duga 15843,4023.05.2018.
Valuta duga EUR - Euro23.05.2018. Godina zaduženja 201623.05.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 4823.05.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 375,9623.05.2018. Ugovorena kamatna stopa 6,4023.05.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bjelovar Poštanski broj 43000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 54,30
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 378000,00
Katastarska općina Grad Bjelovar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault Megane
Godina proizvodnje 2004 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji