Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Roland Čop

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Roland28.07.2017. Prezime Čop28.07.2017.
Stručna sprema VSS28.07.2017.
Zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike28.07.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke28.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb28.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ravnatelja28.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski zavod za zapošljavanje28.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.07.2017. Ulica Radnička cesta28.07.2017. Savska cesta16.09.2019. Kućni broj 128.07.2017. 6416.09.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851612606428.07.2017.
Datum početka mandata 17/07/201728.07.2017. 22/01/202111.02.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/07/202128.07.2017. 21/01/202511.02.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj ureda općih poslova28.07.2017. Savjetnik Ministra u MRMSu02.12.2020. Savjetnik Ministra u MROSPu11.01.2022. Naziv pravne osobe Hamag Bicro28.07.2017. MRMS02.12.2020. MROSP11.02.2021. OIB pravne osobe 2560955934228.07.2017. 5396948650002.12.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.07.2017. Ulica Ksaver28.07.2017. Ulica grada Vukovara02.12.2020. Kućni broj 20828.07.2017. 7802.12.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/04/201328.07.2017. 16/09/201902.12.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28.07.2017. 16/07/201715.02.2018. 31/05/202002.12.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj odjela za pripremu natječaja i provedbu ugovora iz područja poduzetništva11.02.2021. Naziv pravne osobe HZZ11.02.2021. OIB pravne osobe 9154729379011.02.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.02.2021. Ulica Savska cesta11.02.2021. Kućni broj 6411.02.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/06/202011.02.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/01/202111.02.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 16832,0028.07.2017. 16737,4202.12.2020. 17788,7911.02.2021. 20369,8411.01.2022. 3048,24 3279,2830.01.2024. Neto iznos (EUR) 13456,0028.07.2017. 13389,9402.12.2020. 13993,6011.02.2021. 15571,1511.01.2022. 2277,33 2374,3530.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.07.2017. Postoji02.12.2020. Ne postoji11.02.2021.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj MRMS02.12.2020. OIB isplatitelja 5396948650002.12.2020.
Neto iznos mjesečno (EUR) 13389,9402.12.2020. 1777,0302.12.2020. Pravna osnova Od nesamostalnog rada02.12.2020.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.07.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Marti Farm d.o.o.28.07.2017. OIB poslodavca 2996912243828.07.2017.
Bruto iznos (EUR) 149400,0028.07.2017. 7780,9702.12.2020. 8226,4411.01.2022. 1304,98 1475,3430.01.2024. Neto iznos (EUR) 98400,0028.07.2017. 6224,7802.12.2020. 6508,9011.01.2022. 994,1527.01.2023. 1180,2730.01.2024.
Datum stupanja u radni odnos 12/10/201228.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 28.07.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.07.2017. Postoji02.12.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 6200,0002.12.2020. 6508,9011.01.2022. 994,1527.01.2023. 1180,2730.01.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak02.12.2020.
Vremenski raspon Mjesečno02.12.2020.
Napomena Rješenje na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.07.2017. Postoji27.01.2023.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Grad Zagreb27.01.2023. OIB isplatitelja 6181789493727.01.2023.
Neto iznos (EUR) 26,5427.01.2023. Vremenski raspon Mjesečno27.01.2023.
Vrsta Poticaj (potpora)27.01.2023.
Korisnik Svrha
Napomena Pomoć grada Zagreba u svrhu njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.27.01.2023.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje27.01.2023. OIB isplatitelja 8439795662327.01.2023.
Neto iznos (EUR) 110,3627.01.2023. Vremenski raspon Mjesečno27.01.2023.
Vrsta Poticaj (potpora)27.01.2023.
Korisnik Svrha
Napomena Dječji doplatak.27.01.2023.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Hrvatski zavod za socijalni rad27.01.2023. OIB isplatitelja 5296679106527.01.2023.
Neto iznos (EUR) 232,2627.01.2023. Vremenski raspon Mjesečno27.01.2023.
Vrsta Poticaj (potpora)27.01.2023.
Korisnik Svrha
Napomena Osobna invalidnina za dijete s težim smetnjama u razvoju.27.01.2023.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji28.07.2017. Postoji15.02.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.02.2018. Nositelj obveze Osobno15.02.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka15.02.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0015.02.2018.
Valuta duga EUR - Euro15.02.2018. Godina zaduženja 201715.02.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 18015.02.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 555,5615.02.2018. 725,00 Ugovorena kamatna stopa 3,2915.02.2018.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2017.
Mjesto Zagreb28.07.2017. Poštanski broj 1000028.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2017. Površina 53,5228.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0028.07.2017. 79633,6928.07.2017.
Katastarska općina Trešnjevka28.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom15.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2018.
Mjesto Zagreb15.02.2018. Poštanski broj 1011015.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2018. Površina 207,9115.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 937500,0015.02.2018. 1200000,0009.05.2019. 1500000,0002.12.2020. 250000,00 300000,0030.01.2024.
Katastarska općina Vrapče15.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug15.02.2018. Način stjecanja Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)15.02.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine Kupnjom preko nasljedjenih novčanih sredstava15.02.2018.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.07.2017. Marka/tip Renault Clio28.07.2017. Mercedes A klasa09.05.2019.
Godina proizvodnje 200728.07.2017. 201109.05.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0028.07.2017. 52000,0009.05.2019. 45000,0002.12.2020. 40000,0011.01.2022. 5000,00
Oblik vlasništva Bračni drug28.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.07.2017. Marka/tip Volkswagen Touran28.07.2017.
Godina proizvodnje 201128.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0028.07.2017. 70000,0002.12.2020. 60000,0011.01.2022. 8000,00
Oblik vlasništva Bračni drug28.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom28.07.2017. Na neki drugi način15.02.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine Kupnjom preko nasljedjenih novčanih sredstava15.02.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji28.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom28.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656028.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb28.07.2017.
Broj dionica 2128.07.2017. 3109.05.2019. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 3780,0028.07.2017. 163,0009.05.2019. 183,0002.12.2020. 23,70
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos28.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno28.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom28.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu15.02.2018. Naziv poslovnog subjekta Zagrebačka banka15.02.2018.
OIB poslovnog subjekta 9296322347315.02.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb15.02.2018.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 2500,0015.02.2018. 2532,0011.01.2022. 335,23 326,5430.01.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno15.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom15.02.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice27.01.2023. Naziv poslovnog subjekta Voyager Digital Ltd27.01.2023.
OIB poslovnog subjekta 00000027.01.2023. Sjedište poslovnog subjekta New York27.01.2023.
Broj dionica 200027.01.2023. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 0,0427.01.2023. 0,0130.01.2024.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%27.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno27.01.2023. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine27.01.2023.
Drugi način stjecanja Nasljedstvom novčanih sredstava27.01.2023.
Napomena Strano trgovačko društvo koje nema OIB.27.01.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji28.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 92000,0028.07.2017. 62000,0015.02.2018. 2000,0009.05.2019. 200,0016.09.2019. 6000,0002.12.2020. 4000,0011.01.2022. 10000,00 Valuta EUR - Euro28.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom, Prodajom imovine28.07.2017. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine27.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 500,0028.07.2017. Valuta USD - Američki Dolar28.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom28.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 350000,0002.12.2020. 320000,0011.01.2022. 42471,3011.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna02.12.2020. EUR - Euro02.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno02.12.2020. Način stjecanja Prodajom imovine02.12.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 350000,0002.12.2020. 300000,0011.01.2022. 25000,00 15000,0030.01.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna02.12.2020. EUR - Euro02.12.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug02.12.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine02.12.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.07.2017.