Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Roko Antić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Roko29.06.2017. Prezime Antić 29.06.2017.
Stručna sprema SSS29.06.2017.
Zvanje Konobar29.06.2017. Ugostitelj17.06.2021. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica29.06.2017. Nisam član stranke29.06.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana29.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece29.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 22305 Kistanje29.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika29.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Kistanje29.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 22305 Kistanje29.06.2017. Ulica Trg sv. Nikole 29.06.2017. Kućni broj 529.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852276305529.06.2017.
Datum početka mandata 25/05/201729.06.2017. 21/05/202117.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 23/05/202129.06.2017. 21/05/202517.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji29.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji29.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji29.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji29.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 10905,6229.06.2017. 12528,5217.06.2021. 1662,7517.06.2021. 1964,3313.02.2024. Neto iznos (EUR) 8724,5029.06.2017. 10022,8117.06.2021. 1330,1517.06.2021. 1348,8913.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji29.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji29.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji29.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji29.06.2017. Postoji18.01.2023. Ne postoji13.02.2024.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1205,7118.01.2023. Pravna osnova Od nesamostalnog rada18.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.01.2023.
Napomena Supruga je radila sezonski u restoranu u Vodicama tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2022. godine.18.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji29.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji29.06.2017. Postoji18.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.01.2023. Nositelj obveze Osobno18.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE BANKA18.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 12500,0018.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro18.01.2023. Godina zaduženja 201818.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 4818.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 235,8318.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,5018.01.2023.
Napomena Kredit u Erste banci sam realizirao u lipnju 2018. prilikom kupnje automobila, a novi reprogram kredita sklopio sam u prosincu 2022. godine.18.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji29.06.2017. Postoji18.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća18.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2023.
Mjesto KISTANJE18.01.2023. Poštanski broj 2230518.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2023. Površina 421,0018.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0018.01.2023.
Katastarska općina KISTANJE18.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Dijete18.01.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.01.2023.
Napomena 18.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji29.06.2017. Postoji29.06.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.06.2018. Marka/tip Renault Grand Scenic29.06.2018.
Godina proizvodnje 201529.06.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 110000,0029.06.2018. 100000,0017.06.2021. 13272,2817.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)29.06.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji29.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji29.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji29.06.2017. Postoji18.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Nogometni klub Janjevo18.01.2023. Sjedište pravne osobe Ante Starčevića 31, 22305 Kistanje18.01.2023.
OIB pravne osobe 8851084515518.01.2023.
Datum učlanjenja 01/01/202318.01.2023. Datum kraja članstva 31/12/202318.01.2023.
Funkcije Član upravnog odbora18.01.2023.
Napomena 18.01.2023.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: