Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Robert Tomljenović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Robert07.05.2015. Prezime Tomljenović07.05.2015.
Stručna sprema SSS07.05.2015. Stručni Prvostupnik22.02.2016. Stručni Specijalist14.02.2018. Magistar31.01.2023.
Zvanje novinar dokumentarist07.05.2015. stručni prvostupnik novinarstva22.02.2016. stručni specijalist poslovnih komunikacija14.02.2018. struč spec oec22.10.2018. magistar upravljanja poslovnim komunikacijama31.01.2023. Stranačka pripadnost Nisam član stranke07.05.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana07.05.2015.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece07.05.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb07.05.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.05.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član Vijeća07.05.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Agencija za elektroničke medije07.05.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb07.05.2015. Ulica Jagićeva07.05.2015. Kućni broj 3107.05.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851488261007.05.2015.
Datum početka mandata 20/09/201307.05.2015. 21/09/201822.10.2018. 17/10/202314.11.2023. Predviđeni datum kraja mandata 20/09/201807.05.2015. 21/09/202322.10.2018. 17/10/202814.11.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.05.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji07.05.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji07.05.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.05.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji07.05.2015. Ne postoji22.10.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto direktor07.05.2015. Naziv pravne osobe Ring Multimedia07.05.2015. OIB pravne osobe 3207303506107.05.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb07.05.2015. Ulica Heinzelova07.05.2015. Kućni broj 62a07.05.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/04/200507.05.2015. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 15/09/201307.05.2015.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 23319,5507.05.2015. 25071,2022.10.2018. 4153,8131.01.2023. 4448,7114.11.2023. Neto iznos (EUR) 13951,2507.05.2015. 15452,9922.10.2018. 2664,1031.01.2023. 2844,3414.11.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.05.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.05.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji07.05.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Komunikacijski ured d.o.o.07.05.2015. OIB poslodavca 3043956304407.05.2015.
Bruto iznos (EUR) 13700,0007.05.2015. 164400,0022.02.2016. 14289,0127.12.2021. 1896,4827.12.2021. 2037,0814.11.2023. Neto iznos (EUR) 8713,2807.05.2015. 104559,3622.02.2016. 111507,4822.10.2018. 9677,4427.12.2021. 1284,4131.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/201407.05.2015. Datum prestanka radnog odnosa 07.05.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji07.05.2015. Postoji31.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 209702,0031.01.2023. 141760,0014.11.2023. Pravna osnova Od kapitala31.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2023.
Napomena isplata dobiti članu društva31.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji07.05.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji07.05.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.05.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.05.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.05.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.05.2015.
Mjesto Zagreb07.05.2015. Poštanski broj 1000007.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.05.2015. Površina 111,9107.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1300000,0007.05.2015. 195000,0031.01.2023.
Katastarska općina Zagreb07.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno07.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug07.05.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.05.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2021.
Mjesto Tuheljske Toplice27.12.2021. Poštanski broj 4921527.12.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv27.12.2021. Površina 109,0027.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 295000,0027.12.2021. 39153,2327.12.2021.
Katastarska općina Črešnjevec27.12.2021. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.12.2021. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2021.
Postotak 75,0027.12.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 27.12.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2021.
Mjesto Tuheljske Toplice27.12.2021. Poštanski broj 4921527.12.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv27.12.2021. Površina 94,0027.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7500,0027.12.2021. 995,4227.12.2021.
Katastarska općina Črešnjevec27.12.2021. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2021. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 27.12.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2021.
Mjesto Zagreb27.12.2021. Poštanski broj 1000027.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2021. Površina 52,6327.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 475000,0027.12.2021. 80000,0031.01.2023.
Katastarska općina Centar27.12.2021. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2021. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 27.12.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan31.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2023.
Mjesto Zagreb31.01.2023. Poštanski broj 1000031.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2023. Površina 110,0931.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 451000,0031.01.2023.
Katastarska općina Centar31.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug31.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža31.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2023.
Mjesto Zagreb31.01.2023. Poštanski broj 1000031.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2023. Površina 19,2131.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 44180,0031.01.2023.
Katastarska općina Centar31.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug31.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji07.05.2015. Ne postoji14.02.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.05.2015. Marka/tip Mercedes Benz B 07.05.2015.
Godina proizvodnje 200807.05.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0007.05.2015. 6636,1407.05.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug07.05.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.05.2015.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.05.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji07.05.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu07.05.2015. Naziv poslovnog subjekta Raiffeisen Invest - Bonds07.05.2015. Raiffeisen Invest - Classic22.10.2018.
OIB poslovnog subjekta 8176922434907.05.2015. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb07.05.2015.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 194432,5407.05.2015. 203000,0022.10.2018. 25160,0031.01.2023. 25445,0014.11.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Bračni drug07.05.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.05.2015. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala31.01.2023.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu07.05.2015. Naziv poslovnog subjekta Raiffeisen Invest - Cash07.05.2015. Raiffeisen Invest - Flexi Bond14.11.2023.
OIB poslovnog subjekta 8176922434907.05.2015. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb07.05.2015.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 164833,3507.05.2015. 212000,0022.10.2018. 27250,0031.01.2023. 27580,0014.11.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Bračni drug07.05.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.05.2015. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala31.01.2023.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu07.05.2015. Naziv poslovnog subjekta Hypo Alpe-Adria-Invest d.d. 07.05.2015. InterCapital Balanced22.10.2018.
OIB poslovnog subjekta 9349764685907.05.2015. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb07.05.2015.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 150448,0007.05.2015. 110200,0022.10.2018. 14626,0522.10.2018. 16045,0014.11.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Bračni drug07.05.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine07.05.2015.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu07.05.2015. Naziv poslovnog subjekta Hypo Alpe-Adria-Invest d.d. 07.05.2015. InterCapital Global Equity22.10.2018.
OIB poslovnog subjekta 9349764685907.05.2015. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb07.05.2015.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 100590,0007.05.2015. 166600,0022.10.2018. 24500,0031.01.2023. 29315,0014.11.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Bračni drug07.05.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine07.05.2015.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio07.05.2015. Naziv poslovnog subjekta Komunikacijski ured07.05.2015.
OIB poslovnog subjekta 3043956304407.05.2015. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb07.05.2015.
Udio vlasništva izražen u postocima 45,0007.05.2015. 47,5022.10.2018. 50,0031.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos07.05.2015.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug07.05.2015. Način stjecanja Na neki drugi način07.05.2015.
Drugi način stjecanja osnivanje nove tvrtke s partnerima07.05.2015.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri14.11.2023. Naziv poslovnog subjekta Ministarstvo financija14.11.2023.
OIB poslovnog subjekta 1868313648714.11.2023. Sjedište poslovnog subjekta Katančićeva 5, Zagreb14.11.2023.
Vrsta vrijednosnog papira Obveznice Republike Hrvatske14.11.2023. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) 75000,0014.11.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug14.11.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala14.11.2023.
Napomena 14.11.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji07.05.2015.

Podatci o štednji

Iznos 60658,0007.05.2015. 46000,0022.10.2018. 140000,0031.01.2023. 110000,0014.11.2023. Valuta EUR - Euro07.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug07.05.2015. Bračni drug31.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine07.05.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine07.05.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala, Od osiguranja31.01.2023.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 324308,0007.05.2015. 80000,0022.10.2018. 75900,0031.01.2023. 105900,0014.11.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna07.05.2015. EUR - Euro22.10.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug07.05.2015. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.05.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.05.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine22.10.2018. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala31.01.2023.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 31840,0007.05.2015. 15060,0022.10.2018. 15070,0031.01.2023. Valuta EUR - Euro07.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug07.05.2015. Osobno22.10.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine07.05.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine07.05.2015.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 250000,0022.10.2018. 57600,0031.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna22.10.2018. EUR - Euro22.10.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug22.10.2018. Bračni drug31.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od osiguranja22.10.2018. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala31.01.2023.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 14500,0022.10.2018. 7000,0031.01.2023. 7005,0014.11.2023. Valuta EUR - Euro22.10.2018. USD - Američki Dolar31.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug22.10.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.10.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 137750,0031.01.2023. 107700,0014.11.2023. Valuta EUR - Euro31.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug31.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala31.01.2023. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine14.11.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 54650,0031.01.2023. 79600,0014.11.2023. Valuta EUR - Euro31.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2023. Osobno, Bračni drug14.11.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od osiguranja31.01.2023. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala, Od osiguranja14.11.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 136000,0031.01.2023. 163015,0014.11.2023. Valuta EUR - Euro31.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug31.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji07.05.2015.