Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Robert Marčelja

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Robert07.07.2017. Prezime Marčelja07.07.2017.
Stručna sprema Stručni Prvostupnik07.07.2017.
Zvanje Prvostupnik ekonomije07.07.2017. Stranačka pripadnost Primorsko Goranski Savez07.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana07.07.2017. Oženjen/Udana08.07.2020.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece07.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 51218 Jelenje07.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik07.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Jelenje07.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51218 Dražice07.07.2017. Ulica Dražičkih boraca07.07.2017. Kućni broj 6407.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855120808007.07.2017. Fax (službeni) 07.07.2017.
Datum početka mandata 08/06/201707.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 04/06/202107.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji07.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji07.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji07.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Direktor07.07.2017. Naziv pravne osobe MFP Group d.o.o.07.07.2017. OIB pravne osobe 3045083032707.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51000 Rijeka07.07.2017. Ulica Slavka Krautzeka 6407.07.2017. Kućni broj 07.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 15/06/201507.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 07/06/201707.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 19167,9807.07.2017. 20531,5529.04.2019. Neto iznos (HRK) 12566,1307.07.2017. 12137,1829.04.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji07.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji08.07.2020.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ustanova ASK RI08.07.2020. OIB poslodavca 3538588359408.07.2020.
Bruto iznos (HRK) 5700,0008.07.2020. Neto iznos (HRK) 4560,0008.07.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/12/200108.07.2020. Datum prestanka radnog odnosa 08.07.2020.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji08.07.2020.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji07.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.07.2017. Nosioc obveze Osobno07.07.2017.
Vjerovnik RBA07.07.2017. Iznos duga 73100,0007.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna07.07.2017. Godina zaduženja 201707.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 11107.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 920,0007.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,2807.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.04.2019. Nosioc obveze Osobno29.04.2019.
Vjerovnik RBA29.04.2019. Iznos duga 84970,0029.04.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna29.04.2019. Godina zaduženja 201829.04.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 3629.04.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 2593,0429.04.2019. Ugovorena kamatna stopa 6,2129.04.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.07.2020. Nosioc obveze Bračni drug08.07.2020.
Vjerovnik RBA08.07.2020. Iznos duga 213952,0208.07.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.07.2020. Godina zaduženja 201908.07.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 15608.07.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 1741,0408.07.2020. Ugovorena kamatna stopa 3,0008.07.2020.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Dražice07.07.2017. Poštanski broj 5121807.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 98,4407.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,0007.07.2017.
Katastarska općina Dražice07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan08.07.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.07.2020.
Mjesto Rijeka08.07.2020. Poštanski broj 5100008.07.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.07.2020. Površina 65,6508.07.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 640000,0008.07.2020.
Katastarska općina Rijeka08.07.2020. Vrsta vlasništva Knjižno08.07.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug08.07.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.07.2020.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji07.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.07.2017. Marka/tip Fiat07.07.2017.
Godina proizvodnje 200607.07.2017. 201029.04.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 21000,0007.07.2017. 35000,0029.04.2019.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.07.2020. Marka/tip LANCIA08.07.2020.
Godina proizvodnje 201108.07.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0008.07.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug08.07.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada08.07.2020.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji07.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio07.07.2017. Naziv poslovnog subjekta MFP Group d.o.o.07.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 3045083032707.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Slavka Krautzeka 6407.07.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 33,3307.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Prijenos na fizičku osobu07.07.2017.
Ime i prezime osobe/Naziv pravne osobe 07.07.2017. 07.07.2017. 07.07.2017. 07.07.2017. OIB 07.07.2017. 07.07.2017. 07.07.2017. 07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)07.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji07.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji07.07.2017.