Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Robert Hranj

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Robert Prezime Hranj
Stručna sprema VSS
Zvanje Casnik HRM djelatna vojna osoba Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zapovjednik Hrvatske ratne mornarice Direktor21.07.2015. direktor Glavnog stožara Oružanih snaga13.03.2020. Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga13.03.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Obrane Ministarstvo obrane

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21000 Split 10000 Zagreb21.07.2015. Ulica Zrinsko Frankopanska Krešimirov trg21.07.2015. Kućni broj bb 121.07.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38521554104 +3851456810321.07.2015.
Datum početka mandata 01/11/2011 01/03/201521.07.2015. 01/03/202013.03.2020. Predviđeni datum kraja mandata 01/02/2015 01/03/201721.07.2015. 29/02/202013.03.2020. 29/02/202413.03.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 01/02/2015 29/02/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 23501,70 30346,3206.01.2019. 39180,5030.01.2022. 5756,3028.01.2023. Neto iznos (EUR) 15055,39 19909,4906.01.2019. 19936,00 25304,1230.01.2022. 3691,7128.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji14.07.2015.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 82,00 87,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,00 1200000,00 159267,37
Katastarska općina Centar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bednja Poštanski broj 42253
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 125,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 187500,00 24885,53
Katastarska općina Rinkovec Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bednja Poštanski broj 42253
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 489,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,00 1327,23
Katastarska općina Rinkovec Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bednja Poštanski broj 42253
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2295,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,00 1327,23
Katastarska općina Rinkovec Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bednja Poštanski broj 42253
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4298,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,00 2654,46
Katastarska općina Rinkovec Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2015.
Mjesto Nerežišća14.07.2015. Poštanski broj 2142314.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2015. Površina 3446,0014.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 26200,0014.07.2015. 3477,3414.07.2015.
Katastarska općina Nerežišća14.07.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno14.07.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama14.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom14.07.2015.
Postotak 25,0014.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd14.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2015.
Mjesto Nerežišća14.07.2015. Poštanski broj 2142314.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2015. Površina 34197,0014.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 260000,0014.07.2015. 34507,9314.07.2015.
Katastarska općina Nerežišća14.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama14.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom14.07.2015.
Postotak 25,0014.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2015.
Mjesto Nerežišća14.07.2015. Poštanski broj 2142314.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2015. Površina 12653,0014.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 97000,0014.07.2015. 12874,1114.07.2015.
Katastarska općina Nerežišća14.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama14.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom14.07.2015.
Postotak 25,0014.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2015.
Mjesto Nerežišća14.07.2015. Poštanski broj 2142314.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2015. Površina 21728,0014.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 165200,0014.07.2015. 21925,8114.07.2015.
Katastarska općina Nerežišća14.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama14.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom14.07.2015.
Postotak 25,0014.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2015.
Mjesto Nerežišća14.07.2015. Poštanski broj 2142314.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2015. Površina 33913,0014.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 260000,0014.07.2015. 34507,9314.07.2015.
Katastarska općina Nerežišća14.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama14.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom14.07.2015.
Postotak 25,0014.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2015.
Mjesto Nerežišća14.07.2015. Poštanski broj 2142314.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2015. Površina 11185,0014.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 85000,0014.07.2015. 11281,4414.07.2015.
Katastarska općina Nerežišća14.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama14.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom14.07.2015.
Postotak 25,0014.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2015.
Mjesto Nerežišća14.07.2015. Poštanski broj 2142314.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2015. Površina 6435,0014.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 49000,0014.07.2015. 6503,4214.07.2015.
Katastarska općina Nerežišća14.07.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno14.07.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama14.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom14.07.2015.
Postotak 25,0014.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt14.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2015.
Mjesto Nerežišća14.07.2015. Poštanski broj 2142314.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2015. Površina 43,0014.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0014.07.2015. 3318,0714.07.2015.
Katastarska općina Nerežišća14.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama14.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom14.07.2015.
Postotak 25,0014.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd14.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2015.
Mjesto Nerežišća14.07.2015. Poštanski broj 2142314.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2015. Površina 5347,0014.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0014.07.2015. 7963,3714.07.2015.
Katastarska općina Nerežišća14.07.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno14.07.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama14.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom14.07.2015.
Postotak 33,3314.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2015.
Mjesto Nerežišća14.07.2015. Poštanski broj 2142314.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2015. Površina 4715121,0014.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 21000000,0014.07.2015. 2787178,9814.07.2015.
Katastarska općina Nerežišća14.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama14.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom14.07.2015.
Postotak 25,0014.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Split Poštanski broj 21000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 60,30
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 900000,00 119450,53
Katastarska općina Split Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji Postoji06.01.2019.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.01.2019. Marka/tip osobno vozilo Suzuki SX06.01.2019.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0006.01.2019. 5972,5306.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno06.01.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.01.2019.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji Postoji30.01.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu30.01.2022. Naziv poslovnog subjekta InterCapital Asset Management d.o.o. - Fond Hrvatskih Branitelja30.01.2022.
OIB poslovnog subjekta 5930009618730.01.2022. Sjedište poslovnog subjekta Masarykova 1, 10000 Zagreb, HR-Croatia30.01.2022.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 13632,2330.01.2022. 1809,2830.01.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno30.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2022. Na neki drugi način, Nasljedstvom28.01.2023.
Drugi način stjecanja nekretnine Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz DR28.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 30.01.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 1838,82 8025,00 1767,3930.01.2022. 1758,5528.01.2023. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Prodajom imovine
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 5374,00 6897,1930.01.2022. 6897,9028.01.2023. Valuta USD - Američki Dolar
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja štednja
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 14874,0030.01.2022. 19318,3528.01.2023. Valuta EUR - Euro30.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2022. Način stjecanja Na neki drugi način30.01.2022.
Drugi način stjecanja stambena štednja30.01.2022.
Napomena 30.01.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: