Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Robert Doko

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Robert10.07.2017. Prezime Doko10.07.2017.
Stručna sprema VSS10.07.2017.
Zvanje DIPLOMIRANI INu00c5u00bdENJER AGRONOMIJE10.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica10.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana10.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece10.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 20350 Metković10.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji10.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika10.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Metković10.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20350 Metković10.07.2017. Ulica STJEPANA RADIĆA10.07.2017. Kućni broj 110.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852068102010.07.2017. Fax (službeni) +3852068102010.07.2017.
Datum početka mandata 08/06/201710.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 08/06/202110.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski10.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji10.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji10.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji10.07.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto STRUČNI SAVJETNIK10.07.2017. Naziv pravne osobe POLJOPROMET D.O.O.10.07.2017. OIB pravne osobe 1230296791110.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 20350 Metković10.07.2017. Ulica SPLITSKA ULICA10.07.2017. Kućni broj 27/B10.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 14/01/201610.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 10.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji10.07.2017. Ne postoji06.07.2018.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto STRUČNI SAVJETNIK10.07.2017. Naziv pravne osobe POLJOPROMET D.O.O.10.07.2017. OIB pravne osobe 1230296791110.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 20350 Metković10.07.2017. Ulica SPLITSKA ULICA10.07.2017. Kućni broj 27/B10.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 14/01/201610.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 10.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 1,0010.07.2017. 2931,0423.04.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji10.07.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj POLJOPROMET D.O.O.10.07.2017. OIB isplatitelja 1230296791110.07.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 10000,0010.07.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada10.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji10.07.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 54462,0010.07.2017. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti10.07.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini10.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Postoji10.07.2017.

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU 10.07.2017. OIB isplatitelja 9912223570910.07.2017.
Neto iznos (HRK) 2818,4010.07.2017. Vremenski raspon Jednokratno10.07.2017.
Vrsta Poticaj10.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji10.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji10.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji10.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji10.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak10.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.07.2017.
Mjesto KREMENA10.07.2017. Poštanski broj 2035710.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.07.2017. Površina 3750,0010.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 112000,0010.07.2017.
Katastarska općina SLIVNO10.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno10.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način10.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine KUPNJOM OD UŠTEĐEVINE10.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji10.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.07.2017. Marka/tip VOLKSWAGEN GOLF IV10.07.2017.
Godina proizvodnje 199910.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,0010.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način10.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine KUPNJA OD UŠTEĐEVINE10.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.07.2017. Marka/tip DACIA DUSTER10.07.2017.
Godina proizvodnje 201210.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0010.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način10.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine KUPNJA OD UŠTEĐEVINE10.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji10.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji10.07.2017. Postoji06.07.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio06.07.2018. Naziv poslovnog subjekta OPG DOKO ROBERT06.07.2018.
OIB poslovnog subjekta 8629644252306.07.2018. Sjedište poslovnog subjekta DUBROVAČKA 85, 20350 METKOVIĆ06.07.2018.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0006.07.2018.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos06.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2018. Način stjecanja Na neki drugi način06.07.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine Registracijom obrta na osnovi vlasništva poljoprivrednog zemljišta06.07.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji10.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 2600,0010.07.2017. Valuta EUR - Euro10.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug10.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način10.07.2017.
Drugi način stjecanja UŠTEĐEVINA10.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 7170,0010.07.2017. Valuta EUR - Euro10.07.2017.
Oblik vlasništva Dijete10.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način10.07.2017.
Drugi način stjecanja STAMBENA ŠTEDNJA10.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji10.07.2017.