Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Rajko Ostojić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Rajko02.02.2016. Prezime Ostojić 02.02.2016. Ostojić19.08.2020.
Stručna sprema Doktor Znanosti02.02.2016.
Zvanje Sveučilišni profesor02.02.2016. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske02.02.2016. Socijaldemokratska partija Hrvatske02.02.2016. Nisam član stranke15.01.2023.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana02.02.2016. Razveden/Razvedena18.10.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece02.02.2016. Ima djece19.08.2020.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb02.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji02.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik02.02.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor02.02.2016. Hrvatski sabor02.02.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb02.02.2016. Ulica Trg Svetog Marka02.02.2016. Kućni broj 602.02.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456931302.02.2016.
Datum početka mandata 28/12/201502.02.2016. 22/07/202019.08.2020. 18/05/202118.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 29/12/201902.02.2016. 23/07/202419.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Volonterski02.02.2016. Stvarni datum kraja mandata 14/10/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji02.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji02.02.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji02.02.2016. Ne postoji18.10.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Predstojnik klinike za unutarnje bolesti02.02.2016. Naziv pravne osobe KBC Zagreb02.02.2016. OIB pravne osobe 4637725734202.02.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb02.02.2016. Ulica Kišpatićeva02.02.2016. Kućni broj 1202.02.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 07/12/201502.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 02.02.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji02.02.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Saborski zastupnik02.02.2016. Predstojnik klinike za unutarnje bolesti18.10.2017. Predstojnik Klinike za unutarnje bolesti19.08.2020. Naziv pravne osobe Hrvatski Sabor02.02.2016. KBC Zagreb18.10.2017. OIB pravne osobe 3859750623402.02.2016. 4637725734218.10.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb02.02.2016. Ulica Trg Svetog Marka 02.02.2016. Kišpatićeva18.10.2017. Kućni broj 602.02.2016. 1218.10.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/06/201402.02.2016. 07/12/201518.10.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/12/201502.02.2016. 18.10.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Volonterski (EUR) 0,0002.02.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji02.02.2016.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Medicinski fakultet02.02.2016. OIB isplatitelja 8413731362802.02.2016.
Neto iznos mjesečno (EUR) 10500,0002.02.2016. 12500,0018.10.2017. 12955,4619.08.2020. 14111,33 2067,9915.01.2023. Pravna osnova Od nesamostalnog rada02.02.2016.
Napomena

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj KBC Zagreb02.02.2016. OIB isplatitelja 4637725734202.02.2016.
Neto iznos mjesečno (EUR) 9000,0002.02.2016. 12000,0018.10.2017. 15452,9819.08.2020. 17096,84 2526,4815.01.2023. Pravna osnova Od nesamostalnog rada02.02.2016.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji02.02.2016. Postoji18.10.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5500,0018.10.2017. 6500,0019.08.2020. 862,7019.08.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak18.10.2017.
Vremenski raspon Mjesečno18.10.2017.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 18000,0018.10.2017. 2389,0118.10.2017. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti18.10.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.10.2017.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0018.07.2021. 199,0818.07.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak18.07.2021.
Vremenski raspon Mjesečno18.07.2021.
Napomena Mjesečni paušal zastupnika18.07.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji02.02.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Psihijatrijska bolnica Vrapče02.02.2016. OIB poslodavca 8693785500202.02.2016.
Bruto iznos (EUR) 324477,7302.02.2016. 43065,5002.02.2016. Neto iznos (EUR) 170192,6702.02.2016. 22588,3602.02.2016.
Datum stupanja u radni odnos 19/01/199302.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 02.02.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji02.02.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 27190,0002.02.2016. 3608,7302.02.2016. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti02.02.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini02.02.2016.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji02.02.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji02.02.2016. Postoji19.08.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.08.2020. Nositelj obveze Osobno19.08.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.19.08.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 150000,0019.08.2020. 19908,4219.08.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna19.08.2020. EUR - Euro19.08.2020. Godina zaduženja 201719.08.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 6019.08.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 2980,8219.08.2020. Ugovorena kamatna stopa 7,1519.08.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji02.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji02.02.2016. Ne postoji09.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan02.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.02.2016.
Mjesto Zagreb02.02.2016. Poštanski broj 1000002.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.02.2016. Površina 98,0002.02.2016. 40,0018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1400000,0002.02.2016. 600000,0019.08.2020. 79633,6919.08.2020.
Katastarska općina Maksimir02.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug02.02.2016. Osobno18.10.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)02.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža02.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.02.2016.
Mjesto Zagreb02.02.2016. Poštanski broj 1000002.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.02.2016. Površina 17,0002.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0002.02.2016. 9290,6002.02.2016.
Katastarska općina Maksimir02.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug02.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka02.02.2016.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji02.02.2016. Ne postoji19.08.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.02.2016. Marka/tip Nissan Quashqai02.02.2016.
Godina proizvodnje 200702.02.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0002.02.2016. 9954,2102.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno02.02.2016. Bračni drug09.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)02.02.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.02.2016. Marka/tip Nissan Xtrail02.02.2016.
Godina proizvodnje 201402.02.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 220000,0002.02.2016. 29199,0202.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno02.02.2016. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.02.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine Leasing02.02.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji02.02.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji02.02.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu02.02.2016. Naziv poslovnog subjekta Fond Hrvatskih Branitelja iz Domovinskog Rata02.02.2016.
OIB poslovnog subjekta 9513152452802.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb02.02.2016.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0002.02.2016. 1327,2302.02.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno02.02.2016. Način stjecanja Na neki drugi način02.02.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine Hrvatski branitelj02.02.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji02.02.2016.

Podatci o štednji

Iznos 45000,0002.02.2016. 300000,0019.08.2020. 450000,00 500000,0009.01.2022. 71000,0015.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna02.02.2016. EUR - Euro02.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno02.02.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.02.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.02.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 95000,0002.02.2016. 12608,6702.02.2016. Valuta HRK - Hrvatska Kuna02.02.2016. EUR - Euro02.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug02.02.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.02.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.02.2016.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji02.02.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska lječnička komora02.02.2016. Sjedište pravne osobe Zagreb02.02.2016.
OIB pravne osobe 8667610488802.02.2016.
Datum učlanjenja 01/01/199302.02.2016. Datum kraja članstva 02.02.2016.
Funkcije Član02.02.2016.
Napomena