Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Petar Sprčić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Petar23.01.2018. Prezime Sprčić23.01.2018.
Stručna sprema Magistar Znanosti23.01.2018.
Zvanje magistar elektrotehničkih znanosti23.01.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke23.01.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana23.01.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.01.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb23.01.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.01.2018.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave23.01.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatska elektroprivreda d.d.23.01.2018. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo23.01.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb23.01.2018. Ulica Ulica grada Vukovara23.01.2018. Kućni broj 3723.01.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851632211123.01.2018.
Datum početka mandata 01/01/201823.01.2018. 01/01/202227.01.2022. 01/01/202330.01.2023. Predviđeni datum kraja mandata 31/12/202123.01.2018. 30/06/202227.01.2022. 31/12/202630.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.01.2018. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji23.01.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji23.01.2018.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.01.2018.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji23.01.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pomoćnik direktora23.01.2018. član Uprave HEP-a d.d.27.01.2022. Naziv pravne osobe HEP Trgovina d.o.o.23.01.2018. HEP d.d.27.01.2022. OIB pravne osobe 1672510280523.01.2018. 2892197858727.01.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb23.01.2018. Ulica Ulica grada Vukovara23.01.2018. Kućni broj 3723.01.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/07/201223.01.2018. 01/01/201827.01.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/12/201723.01.2018. 31/12/202127.01.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto član Uprave HEP-a d.d.30.01.2023. Naziv pravne osobe HEP d.d.30.01.2023. OIB pravne osobe 2892197858730.01.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb30.01.2023. Ulica Ulica grada Vukovara30.01.2023. Kućni broj 3730.01.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/202230.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/06/202230.01.2023.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto član Uprave HEP-a d.d.30.01.2023. Naziv pravne osobe HEP d.d.30.01.2023. OIB pravne osobe 2892197858730.01.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb30.01.2023. Ulica Ulica grada Vukovara30.01.2023. Kućni broj 3730.01.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/07/202230.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/12/202230.01.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 35743,1823.01.2018. 37367,0513.02.2019. 43142,9506.02.2020. 40050,5427.01.2022. 5561,8730.01.2023. 5922,0215.02.2024. Neto iznos (EUR) 22345,2223.01.2018. 23707,5313.02.2019. 27692,7306.02.2020. 26425,8827.01.2022. 3679,3030.01.2023. 3910,2915.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.01.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.01.2018. Postoji15.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 312,5015.02.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava15.02.2024.
Vremenski raspon Mjesečno15.02.2024.
Napomena iznajmljivanje stana15.02.2024.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji23.01.2018.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu23.01.2018. OIB poslodavca 2720846712223.01.2018.
Bruto iznos (EUR) 258767,6923.01.2018. 288035,2013.02.2019. 34387,8206.02.2020. 32252,8327.01.2022. 4363,5030.01.2023. 5000,0015.02.2024. Neto iznos (EUR) 161301,0023.01.2018. 178084,7513.02.2019. 20795,5006.02.2020. 20656,9227.01.2022. 2792,0030.01.2023. 3181,0015.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/12/199923.01.2018. Datum prestanka radnog odnosa 23.01.2018.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji23.01.2018.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 43061,5123.01.2018. 142352,5113.02.2019. 18893,3613.02.2019. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti23.01.2018. Od druge djelatnosti13.02.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.01.2018.
Druga djelatnost 23.01.2018. Voditeljica projekata izgradnje i implementacije sustava upravljanja rizicima u tvrtkama edukacija menadžmenta nastava na poslijediplomskim studijima13.02.2019.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 24141,4923.01.2018. 725,7513.02.2019. 7207,9706.02.2020. 4650,0027.01.2022. 605,0030.01.2023. 617,0015.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti23.01.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.01.2018. Jednokratno30.01.2023.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 5107,5323.01.2018. 4711,2413.02.2019. 6300,6506.02.2020. 4296,1427.01.2022. 634,0030.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti23.01.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.01.2018. Jednokratno30.01.2023.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 4305,9823.01.2018. 571,3723.01.2018. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti23.01.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.01.2018.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1653,6823.01.2018. 219,3923.01.2018. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti23.01.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.01.2018.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1682,9523.01.2018. 436,6313.02.2019. 57,8713.02.2019. Pravna osnova Od druge djelatnosti23.01.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.01.2018.
Druga djelatnost Predstavnik roditelja u Upravnom vijeću dječjeg vrtića23.01.2018. Predstavnica roditelja u Upravnom vijeću vrtića13.02.2019.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 4423,0023.01.2018. 9496,5213.02.2019. 1849,2006.02.2020. 245,4006.02.2020. Pravna osnova Od druge djelatnosti23.01.2018. Od edukacijske djelatnosti06.02.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.01.2018.
Druga djelatnost Procjenjitelj institucija i programa visokog obrazovanja u Republici Sloveniji23.01.2018. 06.02.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 995,4230.01.2023. 312,5015.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti30.01.2023. Od imovine i imovinskih prava15.02.2024.
Vremenski raspon Jednokratno30.01.2023. Mjesečno15.02.2024.
Napomena 30.01.2023. iznajmljivanje stana15.02.2024.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.01.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji23.01.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.01.2018. Nositelj obveze Osobno23.01.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Wuestenrot stambena štedionica d.d. Zagreb23.01.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 85000,0023.01.2018.
Valuta duga EUR - Euro23.01.2018. Godina zaduženja 201623.01.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 31023.01.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 510,0023.01.2018. Ugovorena kamatna stopa 5,2223.01.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.01.2018. Nositelj obveze Osobno23.01.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Wuestenrot stambena štedionica d.d. Zagreb23.01.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 638000,0023.01.2018. 1168000,0006.02.2020. 195500,0020.01.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna23.01.2018. EUR - Euro20.01.2021. Godina zaduženja 201623.01.2018. 201906.02.2020. 202020.01.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 22623.01.2018. 27706.02.2020. 23420.01.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 4657,4023.01.2018. 7008,0006.02.2020. 1175,0020.01.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,5123.01.2018. 4,6206.02.2020. 3,4020.01.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.01.2018. Nositelj obveze Bračni drug23.01.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.23.01.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0023.01.2018.
Valuta duga EUR - Euro23.01.2018. Godina zaduženja 200723.01.2018. 200513.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 36023.01.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 170,6723.01.2018. Ugovorena kamatna stopa 1,7523.01.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.01.2018. Nositelj obveze Bračni drug23.01.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.23.01.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 16000,0023.01.2018.
Valuta duga EUR - Euro23.01.2018. Godina zaduženja 200723.01.2018. 200513.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 36023.01.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 55,4123.01.2018. Ugovorena kamatna stopa 1,7523.01.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.02.2019. Nositelj obveze Osobno13.02.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Wuestenrot stambena štedionica d.d. Zagreb13.02.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0013.02.2019.
Valuta duga EUR - Euro13.02.2019. Godina zaduženja 201813.02.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 27313.02.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 300,0013.02.2019. Ugovorena kamatna stopa 4,6113.02.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica31.07.2019. Nositelj obveze Osobno31.07.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Ivan Sprčić31.07.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0031.07.2019. 13272,2831.07.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.07.2019. EUR - Euro31.07.2019. Godina zaduženja 201631.07.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 12031.07.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 0,0031.07.2019. Ugovorena kamatna stopa 0,0031.07.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica31.07.2019. Nositelj obveze Osobno31.07.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Ivan Sprčić31.07.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 160000,0031.07.2019. 21235,6531.07.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.07.2019. EUR - Euro31.07.2019. Godina zaduženja 201831.07.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 12031.07.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 0,0031.07.2019. Ugovorena kamatna stopa 0,0031.07.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.02.2024. Nositelj obveze Bračni drug15.02.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Wuestenrot stambena štedionica d.d. Zagreb15.02.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 70000,0015.02.2024.
Valuta duga EUR - Euro15.02.2024. Godina zaduženja 202315.02.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 23915.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 420,0015.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 3,5415.02.2024.
Napomena 15.02.2024.

Obveza

Vrsta obveze Leasing15.02.2024. Nositelj obveze Bračni drug15.02.2024.
Predmet leasinga osobni automobil15.02.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) UniCredit Leasing Croatia d.o.o15.02.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 29681,0015.02.2024.
Valuta duga EUR - Euro15.02.2024. Godina zaduženja 202315.02.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 2415.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 1236,7115.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 1,3315.02.2024.
Napomena Uplaćena 1/3, a iznos duga od 29681 u00e2u0082u00ac predstavlja iznos preostale dvije rate.15.02.2024.

Obveza

Vrsta obveze Ugovorena polica osiguranja15.02.2024. Nositelj obveze Osobno15.02.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Uniqa osiguranje d.d.15.02.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 0,0015.02.2024.
Valuta duga EUR - Euro15.02.2024. Godina zaduženja 200815.02.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 36015.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 87,3315.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 0,0015.02.2024.
Napomena 15.02.2024.

Obveza

Vrsta obveze Ugovorena polica osiguranja15.02.2024. Nositelj obveze Osobno15.02.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Merkur osiguranje d.d.15.02.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 0,0015.02.2024.
Valuta duga EUR - Euro15.02.2024. Godina zaduženja 201615.02.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 31215.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 107,1015.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 0,0015.02.2024.
Napomena 15.02.2024.

Obveza

Vrsta obveze Ugovorena polica osiguranja15.02.2024. Nositelj obveze Bračni drug15.02.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Grawe Hrvatska d.d.15.02.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 0,0015.02.2024.
Valuta duga EUR - Euro15.02.2024. Godina zaduženja 201215.02.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 34815.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 142,7915.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 0,0015.02.2024.
Napomena 15.02.2024.

Obveza

Vrsta obveze Ugovorena polica osiguranja15.02.2024. Nositelj obveze Bračni drug15.02.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Croatia osiguranje d.d.15.02.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 0,0015.02.2024.
Valuta duga EUR - Euro15.02.2024. Godina zaduženja 200815.02.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 36015.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 100,0015.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 0,0015.02.2024.
Napomena 15.02.2024.

Obveza

Vrsta obveze Ugovorena polica osiguranja15.02.2024. Nositelj obveze Bračni drug15.02.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Agram životno osiguranje d.d.15.02.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 0,0015.02.2024.
Valuta duga EUR - Euro15.02.2024. Godina zaduženja 200515.02.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 24015.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 54,4115.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 0,0015.02.2024.
Napomena 15.02.2024.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Postoji23.01.2018. Ne postoji15.02.2024.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica23.01.2018. Nositelj potraživanja Osobno23.01.2018.
Iznos (EUR) 565000,0023.01.2018. 260000,0031.07.2019. 265455,2513.02.2020. 23950,4830.01.2023. Vremenski raspon Jednokratno23.01.2018.
Napomena

Potraživanje

Vrsta potraživanja Drugo potraživanje30.01.2023. Nositelj potraživanja Bračni drug30.01.2023.
Iznos (EUR) 12102,0030.01.2023. Vremenski raspon Jednokratno30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.01.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište23.01.2018. Kuća sa okućnicom13.02.2019. Stan31.07.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.01.2018.
Mjesto Zagreb23.01.2018. Poštanski broj 1000023.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.01.2018. Površina 421,0023.01.2018. 219,0531.07.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3400000,0023.01.2018. 5866000,0013.02.2019. 2933000,0031.07.2019. 4360000,0006.02.2020. 727031,0030.01.2023.
Katastarska općina Zagreb23.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno23.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama23.01.2018. Osobno, Bračni drug31.07.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.01.2018. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.07.2019. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)13.02.2020. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)30.01.2023.
Postotak 25,0023.01.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište23.01.2018. Kuća sa okućnicom13.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.01.2018.
Mjesto Zagreb23.01.2018. Poštanski broj 1000023.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.01.2018. Površina 421,0023.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3400000,0023.01.2018. 5866000,0013.02.2019. 778551,9913.02.2019.
Katastarska općina Zagreb23.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno23.01.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama23.01.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala23.01.2018.
Postotak 25,0023.01.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan23.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.01.2018.
Mjesto Zagreb23.01.2018. Poštanski broj 1000023.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.01.2018. Površina 64,7823.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 730000,0023.01.2018. 96887,6523.01.2018.
Katastarska općina Remete23.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno23.01.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug23.01.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.01.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto Zagreb13.02.2020. Poštanski broj 1000013.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 44,0013.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0013.02.2020. 9290,6013.02.2020.
Katastarska općina Zagreb13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama13.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)13.02.2020. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)30.01.2023.
Postotak 50,0013.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan15.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2024.
Mjesto Zagreb15.02.2024. Poštanski broj 1000015.02.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2024. Površina 55,9015.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 128200,0015.02.2024.
Katastarska općina Jakuševac15.02.2024. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug15.02.2024. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit), Kupnjom od štednje15.02.2024.
Napomena 15.02.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.01.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.01.2018. Marka/tip Nissan Qasqai23.01.2018.
Godina proizvodnje 201023.01.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 85000,0023.01.2018. 55000,0006.02.2020. 7500,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug23.01.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka23.01.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.01.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji23.01.2018. Ne postoji13.02.2019.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.01.2018. Naziv poslovnog subjekta Atlantic grupa d.d.23.01.2018.
OIB poslovnog subjekta 7114991241623.01.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb23.01.2018.
Broj dionica 1223.01.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 40,0023.01.2018. 5,3123.01.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%23.01.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno23.01.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.01.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.01.2018. Naziv poslovnog subjekta Dalekovod d.d.23.01.2018.
OIB poslovnog subjekta 4791124222223.01.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb23.01.2018.
Broj dionica 3523.01.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 10,0023.01.2018. 1,3323.01.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%23.01.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno23.01.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.01.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.01.2018. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d.23.01.2018.
OIB poslovnog subjekta 8179314656023.01.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb23.01.2018.
Broj dionica 6923.01.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 119,6523.01.2018. 15,7923.01.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%23.01.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno23.01.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.01.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.01.2018. Naziv poslovnog subjekta Institut IGH d.d.23.01.2018.
OIB poslovnog subjekta 7976612471423.01.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb23.01.2018.
Broj dionica 423.01.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 190,0023.01.2018. 25,2223.01.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%23.01.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno23.01.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.01.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.01.2018. Naziv poslovnog subjekta Luka Ploče d.d.23.01.2018.
OIB poslovnog subjekta 5122887490723.01.2018. Sjedište poslovnog subjekta Ploče23.01.2018.
Broj dionica 1423.01.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 400,0023.01.2018. 53,0923.01.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%23.01.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno23.01.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.01.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.01.2018. Naziv poslovnog subjekta Đuro Đaković grupa d.d.23.01.2018.
OIB poslovnog subjekta 5882828639723.01.2018. Sjedište poslovnog subjekta Slavonski Brod23.01.2018.
Broj dionica 2523.01.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 20,0023.01.2018. 2,6523.01.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%23.01.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug23.01.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka23.01.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.01.2018. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d.23.01.2018.
OIB poslovnog subjekta 8179314656023.01.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb23.01.2018.
Broj dionica 37923.01.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 119,6523.01.2018. 15,7923.01.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%23.01.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug23.01.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka23.01.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.01.2018. Naziv poslovnog subjekta Končar d.d.23.01.2018.
OIB poslovnog subjekta 3772436808623.01.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb23.01.2018.
Broj dionica 1023.01.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 470,0023.01.2018. 62,3823.01.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%23.01.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug23.01.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka23.01.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.01.2018. Naziv poslovnog subjekta FTB Turizam d.d.23.01.2018.
OIB poslovnog subjekta 8234458362823.01.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb23.01.2018.
Broj dionica 623.01.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 670,0023.01.2018. 88,9223.01.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%23.01.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug23.01.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka23.01.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.01.2018. Naziv poslovnog subjekta Librunia Riviera hoteli d.d.23.01.2018.
OIB poslovnog subjekta 1557330802423.01.2018. Sjedište poslovnog subjekta Opatija23.01.2018.
Broj dionica 623.01.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 2300,0023.01.2018. 305,2623.01.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%23.01.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug23.01.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka23.01.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu23.01.2018. Naziv poslovnog subjekta Erste Adriatic Equity23.01.2018.
OIB poslovnog subjekta 22930039010023.01.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb23.01.2018.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 12400,0023.01.2018. 1645,7623.01.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno23.01.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.01.2018.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji23.01.2018. Ne postoji31.07.2019. Postoji06.02.2020.

Podatci o štednji

Iznos 321000,0023.01.2018. 68000,0013.02.2019. 9025,1513.02.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna23.01.2018. EUR - Euro23.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug23.01.2018. Način stjecanja Novčanom pozajmicom23.01.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 4678,2223.01.2018. Valuta EUR - Euro23.01.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug23.01.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od kapitala23.01.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 600000,0006.02.2020. 630000,0020.01.2021. 650000,0027.01.2022. 31000,0030.01.2023. 10000,0015.02.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna06.02.2020. EUR - Euro06.02.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug06.02.2020. Način stjecanja Prodajom imovine06.02.2020. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine20.01.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 38000,0030.01.2023. 20000,0015.02.2024. Valuta AUD - Australski Dolar30.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug30.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 28000,0030.01.2023. 18000,0015.02.2024. Valuta USD - Američki Dolar30.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug30.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 42000,0015.02.2024. Valuta EUR - Euro15.02.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug15.02.2024. Način stjecanja Od osiguranja15.02.2024.
Napomena kapitalizirani iznos15.02.2024.

Podatci o štednji

Iznos 49000,0015.02.2024. Valuta EUR - Euro15.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2024. Način stjecanja Od osiguranja15.02.2024.
Napomena kapitalizirani iznos15.02.2024.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji23.01.2018. Postoji27.01.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatski odbojkaški savez27.01.2022. Sjedište pravne osobe Trg Dražena Petrovića 1, Zagreb27.01.2022.
OIB pravne osobe 6919485687327.01.2022.
Datum učlanjenja 22/05/201827.01.2022. Datum kraja članstva 27.01.2022.
Funkcije Zamjenik Predsjednika saveza, Član Upravnog odbora27.01.2022.
Napomena 27.01.2022.