Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Pero Kuzmanović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Pero18.06.2021. Prezime Kuzmanović18.06.2021.
Stručna sprema SSS18.06.2021.
Zvanje tehničar vuče strojovođa18.06.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke18.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana18.06.2021.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece18.06.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 44210 Sunja18.06.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji18.06.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika18.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Sunja18.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 44210 Sunja18.06.2021. Ulica Trg kralja Tomislava18.06.2021. Kućni broj 318.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854483301118.06.2021.
Datum početka mandata 20/05/202118.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 20/05/202518.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski18.06.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji18.06.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji18.06.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji18.06.2021.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Nadzornik vuče18.06.2021. Naziv pravne osobe HŽ CARGO18.06.2021. OIB pravne osobe 0872021070218.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb18.06.2021. Ulica Heinzelova18.06.2021. Kućni broj 5118.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/07/198718.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 18.06.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji18.06.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Nadzornik vuče18.06.2021. Naziv pravne osobe HŽ Cargo18.06.2021. OIB pravne osobe 0872021070218.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb18.06.2021. Ulica Heinzelova18.06.2021. Kućni broj 5118.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/07/198718.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 18.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Volonterski (EUR) 4201,2018.06.2021. 557,5718.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji18.06.2021.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj HŽ CARGO18.06.2021. OIB isplatitelja 0872021070218.06.2021.
Neto iznos mjesečno (EUR) 8256,9318.06.2021. 1095,7618.06.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada18.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji18.06.2021. Postoji24.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2490,7124.01.2022. 330,4824.01.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka24.01.2022.
Vremenski raspon Mjesečno24.01.2022.
Napomena Invalidska mirovina na osnovu djelomičnog gubitka radne sposobnosti24.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 8626,0020.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak20.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno20.01.2023.
Napomena Sredstva su namijenjena i utrošena za svakodnevne potrebe (Kućanski aparati, namještaj i sl.)20.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji18.06.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Centar za vozila Hrvatske d.d.18.06.2021. OIB poslodavca 7329431402418.06.2021.
Bruto iznos (EUR) 11475,5918.06.2021. 1522,9918.06.2021. Neto iznos (EUR) 7492,2118.06.2021. 994,3618.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 21/10/198118.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 18.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji18.06.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji18.06.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji18.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.06.2021. Nositelj obveze Osobno18.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka18.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 19000,0018.06.2021.
Valuta duga EUR - Euro18.06.2021. Godina zaduženja 201818.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 8418.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 275,7518.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,8018.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.01.2022. Nositelj obveze Osobno24.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka24.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 64000,0024.01.2022. 8494,2624.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna24.01.2022. EUR - Euro24.01.2022. Godina zaduženja 202124.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 4824.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1233,5724.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,9524.01.2022.
Napomena 24.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji18.06.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2021.
Mjesto Sunja18.06.2021. Poštanski broj 4421018.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2021. Površina 1070,0018.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0018.06.2021. 5972,5318.06.2021.
Katastarska općina Sunja18.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma18.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2021.
Mjesto Jasenovčani18.06.2021. Poštanski broj 4421018.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2021. Površina 8614,0018.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0018.06.2021. 1327,2318.06.2021.
Katastarska općina Jasenovčani18.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada18.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2021.
Mjesto Jasenovčani18.06.2021. Poštanski broj 4421018.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2021. Površina 6913,0018.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7500,0018.06.2021. 995,4218.06.2021.
Katastarska općina Jasenovčani18.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada18.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2021.
Mjesto Jasenovčani18.06.2021. Poštanski broj 4421018.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2021. Površina 5755,0018.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0018.06.2021. 530,8918.06.2021.
Katastarska općina Jasenovčani18.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma18.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2021.
Mjesto Jasenovčani18.06.2021. Poštanski broj 4421018.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2021. Površina 7298,0018.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7500,0018.06.2021. 995,4218.06.2021.
Katastarska općina Jasenovčani18.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma18.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2021.
Mjesto Jasenovčani18.06.2021. Poštanski broj 4421018.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2021. Površina 4899,0018.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0018.06.2021. 663,6118.06.2021.
Katastarska općina Jasenovčani18.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2021.
Mjesto Papići18.06.2021. Poštanski broj 4421018.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2021. Površina 18116,0018.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0018.06.2021. 2654,4618.06.2021.
Katastarska općina Papići18.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2021.
Mjesto Čapljani18.06.2021. Poštanski broj 4421018.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2021. Površina 6503,0018.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6500,0018.06.2021. 862,7018.06.2021.
Katastarska općina Čapljani18.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2021.
Mjesto Čapljani18.06.2021. Poštanski broj 4421018.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2021. Površina 6193,0018.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0018.06.2021. 796,3418.06.2021.
Katastarska općina Čapljani18.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2021.
Mjesto Čapljani18.06.2021. Poštanski broj 4421018.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2021. Površina 17590,0018.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0018.06.2021. 2654,4618.06.2021.
Katastarska općina Čapljani18.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2021.
Mjesto Čapljani18.06.2021. Poštanski broj 4421018.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2021. Površina 4779,0018.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0018.06.2021. 19908,4218.06.2021.
Katastarska općina Čapljani18.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.06.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža18.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2021.
Mjesto Sisak18.06.2021. Poštanski broj 4400018.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2021. Površina 18,0018.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0018.06.2021. 1327,2318.06.2021.
Katastarska općina Novi Sisak18.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug18.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2021.
Mjesto Cerovljani18.06.2021. Poštanski broj 4445018.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2021. Površina 5395,0018.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0018.06.2021. 10617,8218.06.2021.
Katastarska općina Cerovljani18.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug18.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 18.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište18.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija18.06.2021.
Mjesto Šabac18.06.2021. Poštanski broj 1535318.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2021. Površina 504,0018.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0018.06.2021. 1990,8418.06.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.06.2021.
Postotak 50,0018.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 18.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2021.
Mjesto Knezovljani18.06.2021. Poštanski broj 4443118.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2021. Površina 30576,0018.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0018.06.2021. 3981,6818.06.2021.
Katastarska općina Knezovljani18.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.06.2021.
Postotak 17,8618.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 18.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji18.06.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.06.2021. Marka/tip Volkswagen18.06.2021.
Godina proizvodnje 201418.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0018.06.2021. 5308,9118.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji18.06.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji18.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji18.06.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji18.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Sunja18.06.2021. Sjedište pravne osobe Trg kralja Tomislava 318.06.2021.
OIB pravne osobe 4190776509218.06.2021.
Datum učlanjenja 24/05/201918.06.2021. Datum kraja članstva 18.06.2021.
Funkcije Predsjednik vijeća18.06.2021. Član vijeća24.01.2022.
Napomena 18.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga Ponosno pero24.01.2022. Sjedište pravne osobe Čapljani 49, Čapljani24.01.2022.
OIB pravne osobe 5991859566424.01.2022.
Datum učlanjenja 25/09/202124.01.2022. Datum kraja članstva 24.01.2022.
Funkcije Predsjednik 24.01.2022.
Napomena 24.01.2022.